Chemia - Lublin

Studia w Lublinie

chemia

Odkryj kierunek chemia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Chemia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Chemia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku chemia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Lublinie chemię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Chemii UMCS).

czytaj dalej wszystko o Chemia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek CHEMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku chemia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

Konkurs świadectw jest bez wątpienia procesem, którego przebieg doskonale znają wszyscy absolwenci uczelni wyższych. Dlatego aplikacja na studia chemiczne nie powinna stanowić większego problemu. Przedmiotami odgrywającymi szczególne znaczenie podczas procesu aplikacji są zazwyczaj: matematyka, biologia, fizyka i astronomia, chemia, fizyka oraz informatyka.

Postaraj się podejść do rozszerzonego egzaminu przynajmniej z dwóch z wymienionych dziedzin. W ten sposób istotnie zwiększysz swoje szanse na rozpoczęcie chemii w Lublinie. Ponadto zadbaj o odpowiednio wczesne zapoznanie się z regulaminem kształcenia, który znajdziesz na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA?

 

Zainteresowanie procesami chemicznymi towarzyszyło ludziom od zarania dziejów. Niektórzy z nich wykazywali tak silne zaangażowanie w naukę chemii, że postanowili całkowicie się jej poświęcić w swojej pracy zawodowej. Studia na kierunku chemia przygotowują do pracy w różnorakich laboratoriach badawczych oraz uposażają w pragmatyczną wiedzę na temat otaczającego świata.

Nie wszystkie studia w Lublinie są dla każdego potencjalnego kandydata – fakt ten jest niezaprzeczalny, a jego prawdziwość nie powinna budzić najmniejszych wątpliwości. Zatem jakimi predyspozycjami powinien wyróżniać się idealny aplikant na chemię? Specyfika studiów na tym kierunku jest obecna w jego nazwie – aby czerpać radość z edukacji na studiach chemicznych, należy lubić chemię, posiadać naturalne zdolności do jej skutecznej i szybkiej nauki, a także interesować się zjawiskami, jakie mają miejsce w przyrodzie i organizmach organizmów żywych. Dodatkowym atutem okaże się zdolność do analitycznego myślenia, logicznego rozwiązywania złożonych problemów oraz rozsądek, który niewątpliwie przyda się podczas laboratoryjnej pracy z potencjalnie niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi. Posiadając taki zestaw cech otrzymujesz gwarancję, że studia na kierunku chemia w Lublinie najprawdopodobniej okażą się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku chemia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie podeszły do kwestii organizacji specyfiki kształcenia w sposób niezwykle odpowiedzialny i świadomy, dzięki czemu każdy z potencjalnych kandydatów na dowolnie wybrany kierunek uzyska pełnię kompetencji niezbędnych do wywiązywania się ze wszystkich obowiązków zawodowych. Jeżeli postanowisz studiować chemię w Lublinie:,

 • nauczysz się analizowania, opisywania, przechowywania i właściwego kategoryzowania odczynników chemicznych
 • poznasz ich wzajemne zależności i szczegółowy przebieg poszczególnych reakcji chemicznych
 • dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać reakcje fizykochemiczne, których produkty mogą zostać wykorzystane w przemysłowej działalności człowieka
 • poznasz ponadto zasady bezpiecznej pracy z niebezpiecznymi substancjami, dzięki czemu nie narazisz swojego zdrowia na uszczerbek

Ile trwają studia na kierunku chemia w Lublinie?

Studia na kierunku Chemia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Chemia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / magister
studia II stopnia 2 lata licencjat / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Specyfika zatrudnienia po ukończeniu danego kierunku pokrywa się z charakterem kształcenia, jaki przedstawiają poszczególne kierunki studiów w Lublinie. Podążając tym tokiem rozumowania łatwo dojść do wniosku, że ukończenie studiów na kierunku chemia będzie wiązało się z możliwością zatrudnienia w: 

 • laboratoriach badawczych
 • placówkach oświatowych i uczelniach wyższych na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy 
 • ośrodkach naukowo-rozwojowych
 • przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
 • handlu i dystrybucji odczynników chemicznych
 • międzynarodowych korporacjach, zajmujących się popularyzacją produktów chemicznych na rynku

 

Ukończenie chemii zagwarantuje ci szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu będziesz w stanie rozwijać ścieżkę swojej kariery w sposób najbardziej optymalny.

Gdzie studiować na kierunku chemia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek chemia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Chemii UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek chemia w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia Lublin studia i stopnia

Chemia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia Lublin studia stacjonarne

Chemia Lublin studia niestacjonarne

Kierunki chemiczne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia