Fizyka - Lublin

Fizyka - Lublin

Studia na kierunku fizyka w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Fizyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie fizyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

14.11.2023

Fizyka studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Fizyka w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Fizyka - Lublin
Studia na kierunku fizyka w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Lublinie fizykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS).
 
Opis kierunku
Studencki kierunku fizyka w Lublinie będą zdobywać kompleksową wiedzę teoretyczną połączaną z umiejętnościami wiążącymi się z jej zastosowaniem w praktyce. Zapoznają się z zagadnieniami z zakresu mechaniki klasycznej, teorii względności, elektromagnetyzmu, termodynamiki, fizyki kwantowej czy fizyki statystycznej. Program kształcenia przewiduje realizację zarówno zajęć w charakterze seminaryjnym oraz wykładowym, jak i laboratoryjnym. W siatce programowej możemy spodziewać się przedmiotów takich jak np. fizyka Słońca i Układu Słonecznego analiza matematyczna, elementy programowania, fizyka ciała stałego czy mechanika kwantowa nanostruktur.
 
Praca po studiach
Absolwenci studiów na kierunku fizyka podejmują pracę w różnych instytucjach badawczo-naukowych, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, w firmach zajmujących się nowymi technologiami. Z powodzeniem znajdują zatrudnienie także w szkole na stanowisku nauczycieli przedmiotów ścisłych. Dodatkowo, doskonale odnajdują się w przedsiębiorstwach związanych z branżą IT. Praca w jednostkach zajmujących się handlem i obsługą techniczną, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem również stanowi dla nich perspektywę zatrudnienia.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Specyfika, jaką charakteryzują się poszczególne kierunki studiów w Lublinie, implikują wymagania rekrutacyjne, które należy spełnić, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów już w październiku.

Przedmiotami mającymi największe znaczenie podczas rekrutacji na fizykę są zazwyczaj: matematyka, fizyka, chemia, fizyka i astronomia oraz język obcy. Pamiętaj o zapoznaniu się ze stroną internetową wybranej uczelni tuż przed złożeniem swojej aplikacji. W ten sposób unikniesz zbędnych rozczarowań, wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA?

 

Chociaż znaczna część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że fizyka jest wiernym towarzyszem codziennego życia każdego człowieka, to fakt nieustannego działania grawitacji, sił odśrodkowych, a także tych związanych z oporem powietrza na ludzi jest niezaprzeczalny. Studia fizyczne są jedną z najciekawszych propozycji dydaktycznych, którą posiada w swoim ofercie wiele polskich uczelni. Osoby aspirujące do miana wybitnego naukowca podejmują fizykę z nadzieją, że zdobyte podczas edukacji kompetencje znajdą odzwierciedlenie w potrzebach międzynarodowego rynku pracy. Najczęściej ich marzenia zostają spełnione.

Studia w Lublinie na kierunku fizyka są bez wątpienia propozycją trudną, wymagającą specjalnych predyspozycji, zaangażowania i ambicji. Mimo tego istnieje wielu kandydatów, chcących sukcesywnie poznawać fascynujący świat różnorodnych zjawisk fizycznych, z których nie wszystkie zostały dokładnie poznane. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu edukacji na kierunku fizyka, powinieneś zastanowić się, czy:

 • Jesteś ciekawy otaczającego cię świata i zachodzących w nim procesów,
 • przedmioty ścisłe i przyrodnicze zawsze były twoim konikiem,
 • wyjaśnianie skomplikowanych zjawisk, w których bierze udział wiele czynników naturalnych napawa cię ciekawością,
 • zawód fizyka byłby dla ciebie najbardziej zadowalający.

Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na większość powyższych pytań, to najprawdopodobniej studia na kierunku fizyka okażą się najlepszym z możliwych wyborów. Jednak zanim aplikujesz na uczelnie w Lublinie, zapoznaj się z regulaminem kształcenia, jakie oferuje dana placówka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Fizyka jest kierunkiem popularnym i obecnym na wielu polskich uczelniach. Lublin to jedno z polskich miast, które zagwarantowały studentom możliwość kształcenia kierunkowego. Niezależnie od wybranej uczelni, studiując fizykę będziesz miał okazję poznać wszechstronne zagadnienia, odnoszące się do:

 • zjawisk zachodzących w przyrodzie
 • opisu matematycznych zależności pomiędzy poszczególnymi danymi
 • wykorzystania fizyki w różnych dziedzinach życia (na przykład gastronomii, medycynie, farmacji, weterynarii, czy przemyśle przetwórczym)

 

Na dalszym etapie swojej przygody z tym kierunkiem, staniesz przed wyborem jednej z kilku podstawowych specjalności. Dzięki temu ukierunkujesz swój dalszy rozwój w wybranym obszarze. Absolwenci lubelskiej fizyki otrzymują wszechstronne wykształcenie, dzięki któremu są w stanie znaleźć pracę na rynku międzynarodowym.

Ile trwają studia na kierunku fizyka w Lublinie?

Studia na kierunku Fizyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Fizyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA?

Jakie zatrudnienie będzie na ciebie czekało, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie fizyki w Lublinie? Przyszłościowe, ciekawe, rozwijające i pragmatyczne. Absolwenci tego interesującego kierunku bez trudu znajdują pracę w

 • szkolnictwie oraz ośrodkach akademickich
 • laboratoriach badawczych
 • ośrodkach naukowo-rozwojowych
 • fabrykach i przemyśle przetwórczym

 

A także z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą, którą opierają o dowolny aspekt ukończonego kierunku.

Gdzie studiować na kierunku fizyka w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek fizyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizyka w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizyka Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizyka Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia