Studia fizyczne Lublin

Studia fizyczne Lublin

Studia fizyczne Lublin

Największy wybór studiów

fizycznych w Lublinie

Odkryj kierunki fizyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

07.06.2022

Studia fizyczne w Lublinie | woj. lubelskie

Studia fizyczne w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia fizyczne Lublin
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia z fizyką w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia fizyczne w Lublinie

Studia fizyczne w Lublinie to kierunki, dzięki którym można zapoznać się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki, zasadami działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej, a za sprawą specjalności dodatkowo rozwijać konkretne zainteresowania.

 

Najpopularniejsze kierunki fizyczne w Lublinie: Fizyka, Fizyka techniczna.

 

Praca po studiach fizycznych

Absolwenci studiów fizycznych znajdują zatrudnienie między innymi w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych, placówkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących badania kliniczne, laboratoriach policyjnych, szkolnictwie.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną fizyką wahają się od 3500 zł do 7000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia fizyczne w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA Z FIZYKĄ W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Fizyka stacjonarne I stopnia
Fizyka techniczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Technical physics stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia fizyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI Z FIZYKĄ W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia fizyczne w Lublinie

Jeśli chcesz dostać się na studia fizyczne w Lublinie przyłóż się do nauki fizyki w szkole średniej. Wynik z matury właśnie z tego przedmiotu odgrywa kluczową rolę w rekrutacji. Obok fizyki zadbaj o odpowiedni wynik z matury z matematyki, jak i języka angielskiego.

Bez jego znajomości dość trudno będzie Ci uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczych! Zdaj maturę najlepiej jak umiesz i złóż niezbędne dokumenty przed komisją rekrutacyjną i ciesz się studenckim czasem i możliwością nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI Z FIZYKĄ W LUBLINIE

Jak wyglądają studia fizyczne w Lublinie?

Współcześni fizycy wciąż zmieniają świat, odkrywają nowości, opracowują nowe materiały produkcyjne, są obecni, a ich praca jest niezbędna do rozwoju świata, nowych technologii, medycyny i farmakologii. Szczególne miejsce mają fizycy właśnie w tych dwóch ostatnich dziedzinach. To dzięki zdobyczom współczesnej fizyki, zostały opracowane nowe metody walki z nowotworami i innymi chorobami cywilizacyjnymi.

Dzięki fizykom jesteśmy silniejsi. Fizycy odgrywają kluczową rolę w rozwoju nauki. Jeśli chcesz dołączyć do zespołu naukowców ratujących poniekąd świat, wybierz się na studia fizyczne. Lublin to jedno z niewielu miast akademickich, w których studia fizyczne opierają się na licznych eksperymentach i doświadczeniach, a nie tylko na wiedzy teoretycznej. Sprawdź, jakie kierunki możesz wybrać w ramach studiów fizycznych w Lublinie.

 

Studia fizyczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Poszczególne kierunki fizyczne w Lublinie studiować możesz przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studia fizyczne realizowane są w ramach pierwszego lub drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie (trzy lata) lub inżynierskie (trzy i pół roku). Studia magisterskie w zależności od pierwszego stopnia mogą trwać półtora roku lub dwa lata i kończą się tytułem magistra/magistra inżyniera. Mają charakter uzupełniający w stosunku do licencjatu.

Lubelskie uczelnie proponują również studia podyplomowe, które możesz odbywać w trybie niestacjonarnym w ciągu dwóch bądź trzech semestrów. W ten sposób możesz kształcić się, chociażby w zakresie fizyki. Kierunki podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia wyższe i mają tytuł naukowy/zawodowy.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów fizycznych w Lublinie

Wśród kierunków fizycznych w Lublinie znajdziesz przede wszystkim fizykę i fizykę techniczną. Poszczególne uczelnie kompleksowo opracowują założenia programowe, by umożliwić studentom zdobycie pożądanej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności.

Lubelskie placówki akademickie oferują wysokiej jakości kształcenie wsparte specjalizacjami, które pozwolą Ci zdobyć potrzebne do pracy kwalifikacje. Wśród najpopularniejszych ścieżek kształcenia wyróżnić możemy bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, biofizykę molekularną i medyczną, fizykę teoretyczną i astrofizykę, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe.

Studenci mogą także zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych, które pozwalają rozwijać się w zakresie interesujących dla nich dziedzin. W ten sposób możesz studiować fizykę. Zapoznaj się szczegółowo z propozycjami tworzonymi przez najlepszych w swojej branży specjalistów.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów fizycznych:

 • fizyka
 • fizyka techniczna

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki fizyczne w Lublinie?

Studia fizyczne w Lublinie w swojej ofercie ma przede wszystkim Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki jest doskonale przystosowany do realizowanie kształcenia w zakresie fizyki i fizyki technicznej. Pracownie komputerowe i laboratoria lubelskich uczelni są wyposażone w nowoczesne sprzęty i oprogramowania, które pozwalają zdobywać wiedzę w praktyce na wysokim poziomie.

Placówki akademickie w Lublinie w odpowiedni sposób dobierają kadrę akademicką, która z kolei tworzy unikatowe programy studiów, umożliwiające rozwijanie niezbędnych umiejętności. Mimo że oferta kierunków fizycznych jest niewielka, zawiera esencję studiowania tego typu nauk ścisłych.

Zapoznaj się szczegółowo z propozycjami kształcenia wysuwanymi przez lubelskie uczelnie. Z pewnością znajdziesz coś dla Ciebie w zakresie najbardziej interesujących Cię dziedzin.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki fizyczne w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia fizyczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia fizyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Wykształcenie w zakresie nauk ścisłych i technicznych popłaca, ponieważ absolwenci tego typu kierunków mają bardzo wiele możliwości rozwoju i czekają na nich różne oferty pracy. Wybierając kierunek studiów, warto zwrócić uwagę na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który z pewnością nakreśli Ci obraz najpotrzebniejszych zawodów w danym momencie XXI wieku.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • fizyk teoretyczny
 • nauczyciel fizyki
 • inżynier
 • analityk
 • programista
 • astrofizyk
 • nanotechnolog
 • optoelektronik
 • elektroradiolog
 • inżynier kliniczny

 

Kierunki fizyczne przeznaczone są niejako dla pasjonatów, którzy chcą zgłębiać tego typu dziedziny i widzą siebie w rozwijaniu najnowszych technologii i realizowaniu badań mających istotne znaczenie dla nauki i techniki. Pamiętaj, że osoby spełniające się zawodowo w zakresie swoich zainteresowań dużo szybciej osiągają zawodowe sukcesy i satysfakcję.

Absolwenci studiów fizycznych zatrudniani są przede wszystkim w placówkach medycznych, placówkach rozwojowo-badawczych, podmiotach świadczących usługi dozymetryczne oraz ochrony radiologicznej, w przemyśle i w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii, w bankowości, pracowniach diagnostycznych i laboratoriach, w przedsiębiorstwach rozwijających technologie informatyczne, optoelektroniczne i medyczne, w branży IT, w przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym, placówkach edukacyjnych. Miejsce zatrudnienia bardzo często powiązane jest z realizowanym kierunkiem i specjalizacją.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej bardzo często jest połączony z kierunkiem studiów. Każda placówka akademicka przedstawia oryginalną ofertę kształcenia i dlatego nie wszędzie możesz studiować te same propozycje edukacyjne. W Lublinie studia fizyczne ma w swojej ofercie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Nim zdecydujesz się na kształcenie na tej uczelni, zastanów się nad kilkoma kwestiami.

Przede wszystkim zweryfikuj, jakie możliwości rozwoju daje Ci dany ośrodek akademicki. Sprawdź, czy masz szansę na wymiany międzyuczelniane, praktyki zawodowe, staże. Zweryfikuj programy stypendialne i socjalne, a także programy studiów i zajęcia pozauczelniane.

Wszelkiego rodzaju aktywności naukowe i zawodowe są wskazane w przypadku zdobywania doświadczeń życiowych i zawodowych. Ważne jest także przygotowanie techniczne i merytoryczne placówki. Pamiętaj, że wybór uczelni wpływa na Twoje życie naukowe i zawodowe. Wybierz najlepszą jakość kształcenia.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia fizyczne w Lublinie?

Studiowanie to czas rozwoju i zdobywania niepowtarzalnych doświadczeń egzystencjalnych i zawodowych. To najlepszy okres na poznawanie siebie i innych ludzi, a co za tym idzie –zawieranie najtrwalszych przyjaźni i zdobywanie istotnych kontaktów zawodowych. Studia to także etap, który pozwoli Ci rozwijać największe pasje i zdobywać nowe.

Lublin to popularne miasto akademickie, które wspiera edukację wyższą, a jednocześnie urozmaica lata nauki różnego rodzaju atrakcjami kulturowymi i sportowymi, wydarzeniami naukowymi, imprezami masowymi. Nie można narzekać na nudę i brak wsparcia, zwłaszcza że władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i największymi firmami i przedsiębiorstwami, organizując programy stażowe, praktyki, a także pomoc socjalną i programy stypendialne. Tego typu inicjatywy umożliwiają studentom wejście na rynek pracy, a także budowanie kariery naukowej.

Lubelskie uczelnie zachęcają studentów do rozwoju naukowo-badawczego. Będziesz miał okazję wziąć udział w konferencji naukowej, wystartować w grancie badawczym, działać w kołach naukowych. Studia to nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale przede wszystkim szereg aktywności dodatkowych. Wybierz studia fizyczne w Lublinie i postaw na innowacje.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach fizycznych

Ukończenie studiów fizycznych umożliwi Ci znalezienie pracy w laboratoriach, instytutach badawczych i na uczelni wyższej przy projektach naukowych, jak i w roli wykładowcy. Możesz się również starać o pracę w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych i projektowych, a także w zakładach laboratoryjnych - u prywatnych producentów medykamentów, kosmetyków i sprzętów medycznych. To, jakiego rodzaju pracę znajdziesz, zależy od tego, w jakim kierunku się wyspecjalizujesz. Decyzję tę podejmiesz jeszcze podczas studiów.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA FIZYCZNE

Studia fizyczne w Lublinie prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej na kierunkach:

 • fizyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • fizyka techniczna - studia I i II stopnia, inżynierskie i magisterskie

Dowiedz się więcej>

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)