Transport - Wrocław

Studia we Wrocławiu

transport

Odkryj kierunek transport we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Transport studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku transport we Wrocławiu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia na kierunku transport w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku transport w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Transport Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu transport możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny PWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

czytaj dalej wszystko o Transport - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek TRANSPORT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Transport stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Wrocławska

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Uczelnie, gdzie transport jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Logistyka - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku logistyka - studia online

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Logistics stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistics

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek transport we Wrocławiu?

Kandydaci na studia logistyczne muszą spełniać określone wymogi rekrutacyjne. Najważniejsze są wyniki uzyskane z egzaminów z fizyki i matematyki, które warto zdać na poziomie rozszerzonym. Wszyscy maturzyści, którzy chcą dostać się na studia, muszą zdać także obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

Uczelnie we Wrocławiu biorą także pod uwagę wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Uczelnie prywatne przede wszystkim oczekują złożenia odpowiednich dokumentów w terminie. Zweryfikuj także, czy w przypadku kierunku technicznego, którym jest transport, musisz wykonać badania lekarskie, poświadczające zdolność do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Transport w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT?

Transport jest niejednokrotnie kluczowym elementem XXI wieku. Studia we Wrocławiu w tym zakresie skupiają się na projektowaniu, eksploatacji i zarządzaniu systemami transportowymi. Zapotrzebowanie na usługi logistyczne jest ogromne w dobie rozwijającego się przemysłu i turystyki, dlatego badania nad transportem, określanie użyteczności środków transportu oraz ich oddziaływanie na środowisko to przyszłościowy zakres badań.

Przyszli studenci muszą wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi. Ważna jest także orientacja w terenie i zorganizowanie. Transporty lądowe, morskie czy powietrzne wymagają nieustającej uwagi, zajmowania się prognozowaniem ich rozwoju i planowaniem systemów transportowych. Jeśli chcesz pracować w największych centrach logistycznych, wybierz kierunek przyszłości i studiuj transport.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku transport możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku transport we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Bez transportu i koncepcji logistycznych nasze życie byłoby niezwykle trudne. Przemieszczanie się, dostarczanie potrzebnych towarów na czas to tylko nieliczne elementy, które wspomagają turystykę, przemysł czy rolnictwo. Kierunek transport we Wrocławiu możesz realizować na wybranych wrocławskich uczelniach publicznych i prywatnych, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • podstawy projektowania środków transportu
 • elektrotechnika i elektronika
 • opakowania transportowe
 • dworce i przystanki pasażerskie
 • systemy zapewnienia bezpieczeństwa w pojazdach

 

W siatce zajęć znajdziesz przedmioty z zakresu zarządzania, projektowania czy logistyki. Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku transport we Wrocławiu?

Studia na kierunku transport we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Transport w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT?

Absolwenci transportu mogą spodziewać się wielu możliwości zatrudnienia. Potrafią oni projektować proces eksploatacji środków transportu i systemów transportowych w zakresie użytkowania, zajmują się planowaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa przewozowego, zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi, handlowymi, prawnymi i społecznymi, określają wymagania dla systemu informatycznego, który wspomaga eksploatację określonego środka transportowego lub systemu transportowego.

Absolwenci pracują w: 

 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • centrach logistycznych
 • logistyce transportu
 • infrastrukturze i ruchu kolejowym
 • eksploatacji lotniczej
 • transporcie przemysłowym
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego
 • zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu

Gdzie studiować na kierunku transport we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Uczelnie na których można studiować kierunek transport we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek transport:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek transport we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Transport Wrocław studia i stopnia

Transport Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Transport Wrocław studia stacjonarne

Transport Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport w Mieście wrocławiu

Kierunki logistyka i transport w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia