Psychologia studia jednolite magisterskie - Wrocław

Psychologia studia jednolite magisterskie - Wrocław

Psychologia studia jednolite magisterskie - Wrocław

Studia jednolite we Wrocławiu

psychologia

Odkryj psychologię we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia jednolite magisterskie Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia jednolite magisterskie - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie w zakresie psychologii, musisz spełnić określone wymogi rekrutacyjne, by dostać się na wymarzony kierunek.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy, 
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Prócz pozytywnych wyników z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów, musisz przedstawić wyniki z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, historii sztuki, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie. Egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Zrozumienie motywów postępowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych jest bardzo ważne z wielu powodów. Wpływa to na rozwój osobisty, relacje międzyludzkie, emocjonalność. Każdy problem z komunikacją, okazywaniem emocji, poczuciem opuszczenia bądź związany z przemocą na tle psychicznym prowadzi do problemów prywatnych i zawodowych. Psycholodzy pomagają rozwiązywać problemy różnego typu, a to umożliwia poprawienie sytuacji życiowych.

Psychologia zdrowia, psychologia kliniczna, psychologia wychowania, psychologia biznesu – kategorii jest wiele, co wpływa na różne możliwości zatrudnienia. Studenci muszą wykazywać się komunikatywnością i umiejętnością pracy z drugim człowiekiem. Empatia, otwartość, próba wczucia się w sytuację drugiego człowieka, ale także spostrzegawczość i umiejętność wnioskowania to bardzo ważne cechy, którymi powinien odznaczać się przyszły psycholog.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zrozumienie mechanizmów, które rządzą zachowaniem człowieka i jego psychiką, jest kluczowe nie tylko dla jego zdrowia, ale i prawidłowego rozwoju, wychowania, a nawet późniejszych działalności zawodowych. Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • psychologia społeczna
 • psychologiczne i ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości
 • wprowadzenie do psychologii rodziny
 • wprowadzenie do diagnozy psychologicznej
 • statystyka z metodologią
 • neuropsychologia
 • biologiczne mechanizmy zachowania

 

Siatki zajęć obejmują przedmioty obowiązkowe i obligatoryjne, a także specjalnościowe. Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu w ramach psychologii realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich. Trwają dziesięć semestrów, czyli pięć lat, i kończą się egzaminem magisterskim. Tytuł magistra pozwala rozpocząć karierę zawodową, a także kontynuować kształcenie na kursach i szkoleniach lub studiach podyplomowych. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata.

Gdzie studiować na kierunku psychologia we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Absolwenci psychologii mają bardzo wiele do zaoferowania na rynku pracy. Zatrudniani są w sektorze publicznym i prywatnym jako diagności, terapeuci, doradcy, trenerzy, eksperci. Dzięki gruntownemu wykształceniu i uzyskanym kompetencjom mogą pracować w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, to znaczy w:

 • szkołach
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • urzędach pracy
 • ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr
 • placówkach służby zdrowia
 • wojsku
 • policji
 • sądownictwie

 

Miejsce zatrudnienia absolwentów zależy często od realizowanej przez nich specjalności. Dokonują oni diagnoz potrzeb szkoleniowych i prowadzą szkolenia pracownicze, zajmują się interwencją kryzysową, mediacją w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałają przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Kierunki psychologiczne i społeczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)