Praca socjalna - Wrocław

Praca socjalna - Wrocław

Studia na kierunku praca socjalna w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

28.03.2024

Praca socjalna - studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku praca socjalna to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Praca socjalna - Wrocław
Studia na kierunku praca socjalna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku praca socjalna w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | Praca socjalna Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku praca socjalna uczestnicy zdobywają wiedzę oraz kompetencje w zakresie pracy z różnymi grupami społecznymi, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. W programie kształcenia uwzględniono podstawowe koncepcje, teorie i praktyki związane z pracą socjalną. Słuchacze zapoznają się z rolą i funkcją pracownika socjalnego, etyki zawodowej, praw pacjenta oraz różnym podejściem terapeutycznym. Zdobywają także wiedzę w zakresie wielu technik interwencji socjalnej, które mogą być stosowane w pracy z podopiecznymi – konsultacje, terapia grupowa, interwencje kryzysowe.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku praca socjalna przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w roli pracowników socjalnych. Znajdą pracę w różnych sektorach – opieka społeczna, ochrona dzieci, pomoc dla ofiar przemocy domowej, wsparcie dla osób starszych czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Mogą pracować także jako konsultanci społeczni i oferować porady czy pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunku praca socjalna obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Uwzględniane są wyniki z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie lub języka obcego nowożytnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku praca socjalna?

Obecne problemy społeczne sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią wdrażać odpowiednie rozwiązania i techniki zapobiegawcze, diagnostyczne czy terapeutyczne w tym zakresie. Uczelnie we Wrocławiu wyszły naprzeciw tej potrzebie, oferując studia na kierunku praca socjalna.

W trakcie roku akademickiego uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie polityki społecznej oraz systemów wsparcia społecznego czy opieki zdrowotnej. Program kształcenia obejmuje także zagadnienia psychologiczne i społeczne, które wpływają na funkcjonowanie jednostek oraz grup społecznych. Uczestnicy uczą się na temat psychopatologii, psychologii rozwoju, teorii osobowości czy nierówności społecznych.

Studia we Wrocławiu na kierunku praca socjalna, aby dopasować się do aktualnych wymagań rynku pracy, uwzględniają także praktykę terenową. Jej zadaniem jest umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy z podopiecznymi. Studenci realizują praktykę w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych czy penitencjarnych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Społeczne kierunki studiów we Wrocławiu zwykle mają na celu przygotowanie uczestników do realizowania zadań obejmujących diagnostykę sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej czy wykluczenia jednostek i grup społecznych. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku praca socjalna.

Absolwenci mają solidną wiedzę na temat teorii pracy socjalnej, psychologii społecznej czy polityki społecznej. Rozumieją podstawowe koncepcje czy modele stosowane w pracy z podopiecznymi. Samodzielnie wykorzystują metody interwencji socjalnej – terapia indywidualna, grupowa, rodzinna czy interwencje kryzysowe.

Komunikują się ze swoimi podopiecznymi, rozpoznają i analizują ich potrzeby, a także wspierają w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Są jednocześnie wrażliwi na potrzeby społeczeństwa. Budują zaufanie i współpracują z różnymi grupami społecznymi – bez względu na ich sytuację życiową czy pochodzenie.

Absolwent analizuje również złożone sytuacje społeczne, identyfikuje czynniki ryzyka i ochrony, a także diagnozuje problemy społeczne. Stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w celu planowania i realizowania interwencji socjalnych.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek praca socjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych UWr) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna?

Studia na kierunku praca socjalna trwają 3 lata (studia licencjackie).

Praca socjalna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku praca socjalna

Absolwenci tego kierunku studiów mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym oraz prywatnym związanym z interwencją socjalną. Jednym z najbardziej oczywistych kierunków kariery dla absolwenta, jest rola pracownika socjalnego w opiece społecznej, pomocy dla ofiar przemocy domowej czy przy wsparciu dla osób starszych.

Znajdą zatrudnienie także w roli konsultantów społecznych, oferując porady, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych osób potrzebujących. Absolwent odnajdzie się też w roli edukatora społecznego przy prowadzeniu szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych dla grup społecznych.

Ukończenie tych studiów uprawnia również studentów do pracy jako koordynatorzy programów społecznych w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych lub firmach prywatnych przy zarządzaniu projektami i programami mającymi na celu poprawę warunków życia społecznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku praca socjalna

  • pracownicy socjalni,
  • konsultanci społeczni,
  • edukatorzy społeczni,
  • koordynatorzy programów społecznych,
  • doradcy kryzysowi,
  • doradcy socjalni,
  • pracownicy administracji publicznej.

Studia na tym kierunku przygotowują uczestników do pracy z różnymi grupami społecznymi, a także do zaangażowania się w zmiany społeczne oraz poprawę warunków życia osób potrzebujących wsparcia.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Wrocław studia stacjonarne

Praca socjalna w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia