Prawo studia jednolite magisterskie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia jednolite w Trójmieście

prawo

Odkryj prawo w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Prawo studia jednolite magisterskie Trójmiasto| woj. pomorskie

Studia na kierunku prawo w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo studia jednolite magisterskie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Trójmieście?

Kandydaci na studia prawnicze w Trójmieście muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. W przypadku uczelni publicznych prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Egzaminy z wybranych przedmiotów warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Uczelnie prywatne oczekują przede wszystkim złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO?

 

Prawo to kierunek z ugruntowaną tradycją, który oferuje uniwersalne wykształcenie prawniczo-administracyjne, a dzięki temu otwiera drzwi zarówno do wymiaru sprawiedliwości, jak i różnego typu urzędów i kancelarii. Studia w Trójmieście w tym zakresie są przeznaczone dla osób, które nie mają problemów z nauką historii, interesują się doktrynami, polityką, kruczkami prawnymi.

Ogrom materiału do zgłębienia wiąże się z wielogodzinnym ślęczeniem nad książkami. Studia prawnicze są przeznaczone dla kandydatów wytrwałych i ambitnych, wręcz pasjonatów, kształcących się dla wyższego dobra i pragną walczyć o sprawiedliwość dla osób, które nie są w stanie same tego zrobić. Musisz wykazywać się logicznym myśleniem, elokwencją, mocną argumentacją. Kandydaci rozwijają umiejętności interpersonalne, pracują nad komunikatywnością i działaniem w zespole.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia prawnicze uważane są za jedne z najbardziej elitarnych, ale zarazem trudnych. Wymagają dużej połaci energii i nieustannego dokształcania. Z prawem trzeba być na czasie zupełnie jak z modą, chociaż jest to kierunek zakorzeniony już w starożytności. Program kształcenia ustalany jest przez najlepszych w dziedzinie prawa specjalistów. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • postępowanie karne
 • prawo cywilne – rodzinne i spadkowe
 • historia doktryn polityczno-prawnych
 • prawo finansowe i finansów publicznych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • system prawno-finansowy Unii Europejskiej
 • psychologia konfliktu
 • podstawy ekonomii
 • prawo ochrony środowiska

W planie zajęć jest wiele przedmiotów odnoszących się do poszczególnych dziedzin prawa. Studenci wybierają także proseminarium. Zajęcia odbywają się nie tylko na uczelni, ale również w sali rozpraw i prosektorium.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku prawo w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak prawo możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich. Trwają one pięć lat, a po ich ukończeniu możesz szczycić się tytułem magistra. Po zdaniu egzaminu wstępnego możesz udać się na aplikację, która trwa nawet trzy i pół roku i przygotowuje absolwentów do wykonywania konkretnego zawodu, chociażby sędziego, adwokata czy notariusza.

Prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO?

Absolwenci prawa kojarzą się nam z takimi zawodami jak adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia czy prokurator. Możesz obejmować różnego typu stanowiska w:

 • jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
 • podmiotach gospodarczych
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych
 • organach Unii Europejskiej
 • organach wymiaru sprawiedliwości
 • organach ścigania

 

Ukończona aplikacja umożliwia podjęcie pracy w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, jak również w sądach, prokuraturach, urzędach skarbowych i celnych, więziennictwie, w biurach organów kontroli państwowej. Absolwenci pracują nie tylko jako adwokaci czy radcy prawni, ale również w charakterze mediatorów, syndyków czy doradców podatkowych.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia jednolite

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)