Pielęgniarstwo studia II stopnia - Gdańsk

Pielęgniarstwo studia II stopnia - Gdańsk

Pielęgniarstwo studia II stopnia - Gdańsk

Studia II stopnia w Gdańsku

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Gdańsku i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia II stopnia Gdańsk | woj. pomorskie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo studia II stopnia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Gdańsku?

Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo w Gdańsku muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Na studia drugiego stopnia mogą dostać się osoby, które mają tytuł licencjata bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku studiów.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią z wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, a także działalność naukową.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Pielęgniarstwo jest jednym z najważniejszych kierunków medycznych. Wyspecjalizowana kadra medyczna staje się nieocenioną pomocą dla lekarzy-ekspertów oraz chorych i ich rodzin. Wieloletnie kształcenie i zdobywane kompetencje są niezwykle istotne w próbach organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej.

Studia magisterskie są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich w zakresie tego samego lub pokrewnego kierunku. Będziesz miał/a okazję rozwinąć zdolności interpersonalne, zwłaszcza że niezwykle ważna jest w tym zawodzie prawidłowa współpraca z członkami zespołu oraz komunikacja z samym chorym. Wpływa to znacząco na jakość opieki. Kierunek przygotowuje również do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia drugiego stopnia w ramach pielęgniarstwa umożliwiają poszerzenie zdobytej wiedzy bądź zgłębienie zupełnie nowych zagadnień. Uczelnie w Gdańsku dbają o wysoki poziom kształcenia, a interdyscyplinarnie układany program kształcenia konsultowany jest z najlepszymi w swojej dziedzinie specjalistami. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak:

 • pielęgniarstwo europejskie
 • zarządzanie w pielęgniarstwie
 • podstawy psychoterapii
 • nowoczesne techniki diagnostyczne
 • intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
 • opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
 • opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną

 

Plan zajęć konstruowany jest z przedmiotów obejmujących nauki społeczne oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Zajęcia odbywają się w nowocześnie urządzonych pracowniach oraz salach szpitalnych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne w Gdańsku na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia (magisterskie) poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Trwają cztery semestry, czyli dwa lata, a ich ukończenie równoznaczne jest z tytułem magistra.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Absolwenci pielęgniarstwa organizują i nadzorują opiekę pielęgniarską, wykonując tym samym świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zatrudniani są przede wszystkim w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • administracji państwowej i samorządowej
 • domach spokojnej starości i domach dziecka

 

Studia w Gdańsku przygotowują absolwentó do działania na rzecz promocji i edukacji zdrowotnej, to znaczy prowadzenia poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, przekazywania wiedzy prozdrowotnej w instytucjach oświatowych, organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym. Uczą także chorych życia z chorobą i niepełnosprawnością oraz zajmują się organizacją czasu wolnego osobom zdrowym i chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

Komentarze (0)