Pielęgniarstwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pielęgniarstwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

28.06.2024

Pielęgniarstwo studia 2024 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Pielęgniarstwo w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Studenci zdobywali wiedzę z zakresu opieki paliatywnej czy podstaw ratownictwa medycznego.

Pielęgniarstwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Program studiów wypełniony jest przedmiotami, które przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie, są wśród nich m.in. opieka paliatywna, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, choroby wewnętrzne i pielęgniastwo internistyczne. 
Pielęgniarstwo to kierunek, którego ukończenie daje możliwość zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej, jednostkach ratownictwa medycznego, czy hospicjach. Absolwenci poza pracą w roli pielęgniarza mają także duże możliwości rozwoju w kierunku innych stanowisk związanych z ochroną zdrowia. Studia pielęgniarskie otwierają furtkę do podjęcia pracy w charakterze menedżera bądź organizatora opieki medycznej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Pielęgniarstwo Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie w Trójmieście w 2024 r. zaczynają się od 6876 zł za pierwszy rok studiów.

Gdzie studiować kierunek pielęgniarstwo w Trójmieście

W Trójmieście pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2024/2025, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

 

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Trójmieście:

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Trójmieście

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka, fizyka. pielęgniarstwo Trójmiasto - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia na kierunku Pielęgniarstwo na uczelni w Trójmieście, należy podejść do egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, fizykii i chemii, na poziomie rozszerzonym – wynik uzyskany z egzaminu podstawowego może być nie wystarczający ze względu na konkurencję. Przedmiotami mającymi znaczenie w drugiej kolejności, będą: język obcy nowożytny oraz język polski.

 

Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni lub ulegać zmianom na przestrzeni czasu pod wpływem różnych czynników. Dlatego aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, warto na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni za pośrednictwem strony internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia studiów medycznych w Trójmieście na kierunku pielęgniarstwo uzależnione są od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę, która będzie niezbędna w przypadku oceny stanu zdrowia pacjenta, a także rozpoznawania czynników zagrażających zdrowiu. Realizowane zajęcia ułatwią rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia.

Nauczysz się organizować czas wolny osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, a także poznasz zasady etyki zawodowej, normy kulturowe i prawa człowieka.

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy pielęgniarstwa
 • podstawowa opieka
 • badania fizykalne
 • badania naukowe w pielęgniarstwie
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • opieka paliatywna
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • promocja zdrowia psychicznego

 

Nabywane umiejętności

Studenci pielęgniarstwa nabywają określone umiejętności, które są niezwykle cenne w pracy w zawodzie. Uczą się łączyć obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych. Rozwijają zdolności umożliwiające ocenę wpływu choroby i hospitalizacji na stan fizyczny i psychiczny człowieka.

Będziesz miał/a okazję analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej, a także identyfikować źródła ich finansowania. Studenci rozwijają predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczą się zdobywać informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej. Będziesz w stanie wykonywać również testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi.

Absolwenci pielęgniarstwa szanują godność i autonomię osób, które są powierzone ich opiece, a także okazują szacunek różnym światopoglądom religijnym i kulturowym. Mają świadomość, że ukończenie studiów medycznych wiąże się z nieustannym dokształcaniem się.  Nauczysz się przestrzegać wartości i powinności moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie.

Będziesz przestrzegał/a praw pacjenta oraz zasad etycznych, zachowasz tajemnicę zawodową, a także będziesz w stanie pracować w zespole. W trakcie pracy będziesz przejawiał/a empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.

Polecane:

 

Po jakim profilu na kierunek pielęgniarstwo w Trójmieście

Na kierunku pielęgniarstwo najlepiej odnajdą się absolwenci szkół średnich o profilu biologiczno-chemicznym. Uczniowie z klas o rozszerzonym programie nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka czy matematyka będą mieli solidne podstawy do zrozumienia zagadnień omawianych na tych studiach.

Najczęściej wymaganymi przedmiotami na kierunek pielęgniarstwo w Trójmieście są: biologia oraz jeden przedmiot do wyboru z chemii, fizyki lub matematyki. Dlatego na ten kierunek mogą aplikować również absolwenci klas o profilu matematyczno-fizycznym, pod warunkiem, że dobrze opanują materiał z biologii. Należy jednak pamiętać o tym, że proces rekrutacyjny może różnić się w zależności od wyboru uczelni. Informacje trzeba zweryfikować na stronie internetowej uczelni.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście są trudne

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście są wymagające i często oceniane jako trudne ze względu na ich złożoność i intensywność. Program kształcenia na tym kierunku obejmuje szeroki zakres przedmiotów teoretycznych i praktycznych, które mają na celu przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki czy pielęgniarza.

Przedmioty teoretyczne obejmują np. anatomię, fizjologię, patofizjologię, farmakologię, mikrobiologię oraz podstawy pielęgniarstwa. Przedmioty praktyczne wymagają od studentów opanowania umiejętności manualnych i technicznych, które są niezbędne w codziennej pracy pielęgniarskiej. Studenci są zobowiązani do odbycia praktyki w szpitalach i innych placówkach medycznych.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na pielęgniarstwie w Trójmieście

Na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście najtrudniejsze mogą być przedmioty związane z anatomią i fizjologią człowieka. Anatomia, będąca podstawą wiedzy medycznej, wymaga od studentów szczegółowego zapamiętania ogromnej ilości informacji o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego ciała.

Kolejnym wyzwaniem jest fizjologia, która wymaga zrozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w organizmie człowieka. Farmakologia może kolejnym trudnym przedmiotem na tych studiach, bowiem wymaga znajomości działania leków, ich interakcji oraz skutków ubocznych. Ponadto, do bardziej złożonych przedmiotów należą: patofizjologia oraz praktyczne zajęcia kliniczne. Kluczem do sukcesu na tych studiach jest systematyczna i dokładna nauka.

 

Czy studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście to studia z przyszłością

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście są bez wątpienia studiami z przyszłością. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pielęgniarzy i pielęgniarki rośnie zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Absolwenci pielęgniarstwa mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych sektorach ochrony zdrowia. Mogą pracować w szpitalach, klinikach, przychodniach, domach opieki, hospicjach, a także w ośrodkach rehabilitacyjnych. Coraz większe zapotrzebowanie na pielęgniarki obserwuje się również w prywatnych placówkach medycznych oraz w sektorze opieki domowej. Pielęgniarki mogą również znaleźć pracę w instytucjach badawczych, firmach farmaceutycznych oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na pielęgniarstwo w Trójmieście

Dostanie się na studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście może być wyzwaniem, które zależy od kilku czynników, w tym od wymagań rekrutacyjnych i liczby kandydatów. Wymagania rekrutacyjne na ten kierunek często obejmują wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, szczególnie z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka czy matematyka. Dlatego kandydaci muszą dobrze przygotować się do matury.

Liczba miejsc na kierunku pielęgniarstwo jest często ograniczona, co oznacza, że konkurencja może być duża. Popularność tego kierunku wśród kandydatów jest wysoka. Dlatego, kandydaci powinni zadbać o jak najlepsze przygotowanie do procesu rekrutacji, w tym uzyskanie wysokich wyników maturalnych.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście jest matematyka

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście obejmują naukę matematyki, chociaż w nieco innej formie niż w tradycyjnych kierunkach ścisłych. Matematyka w pielęgniarstwie jest narzędziem, które jest niezbędne do zrozumienia i wykonywania wielu aspektów związanych z opieką nad pacjentami.

W planie zajęciowym możemy spodziewać się przedmiotów takich jak: statystyka, matematyka stosowana oraz kalkulacje medyczne. Są one istotną częścią programu nauczania na tym kierunku. Jednym z kluczowych obszarów, gdzie matematyka jest niezbędna, jest farmakologia. Studenci muszą nauczyć się, jak precyzyjnie obliczać dawki leków, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów. Matematyka jest również stosowana w analizie danych medycznych i statystykach zdrowotnych.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po pielęgniarstwie

Absolwenci pielęgniarstwa mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Zajmują się między innymi promocją i edukacją zdrowotną, to znaczy prowadzą poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, przekazują wiedzę prozdrowotną w instytucjach oświatowych, uczą chorych życia z chorobą i niepełnosprawnością, a także organizują i uczestniczą w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym.

Absolwenci zajmują się wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jak również wspierają jednostki, rodziny i grupy społeczne w prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne placówki służby zdrowia
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety, rehabilitacyjne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • żłobki, szkoły
 • hospicja
 • zakłady penitencjarne
 • poradnie ogólne i przemysłowa opieka zdrowotna
 • stacje pogotowia ratunkowego
 • ośrodki naukowo-badawcze

Ukończone kursy, specjalizacje, poziomy studiów wpływają na stanowisko pracy, które będziesz obejmował/a.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • pielęgniarka
 • pielęgniarz
 • menedżer
 • organizator opieki medycznej
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po pielęgniarstwie w Trójmieście

Po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście absolwenci raczej nie mają trudności ze znalezieniem pracy. Zawód pielęgniarki jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Obecnie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel medyczny.

Absolwenci pielęgniarstwa mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych placówkach ochrony zdrowia. Mogą pracować w szpitalach, przychodniach, domach opieki, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w placówkach prywatnych. Dzięki zdobytemu wykształceniu i umiejętnościom praktycznym, pielęgniarki mogą również pracować w instytucjach badawczych, firmach farmaceutycznych oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów pielęgniarstwo

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu z zakresu pielęgniarstwa, mogą szukać swojej pierwszej pracy w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza. Kierują się najczęściej do szpitali, przychodni, laboratorium, stacji pogotowia ratunkowego, ośrodków badawczych oraz domów pomocy społecznej i żłobków. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Pielęgniarka

Pielęgniarkę i pielęgniarza możemy zaliczyć do jednego z zawodów zaufania publicznego. Zawód pielęgniarki w Polsce jest dość sfeminizowany, jednak możemy zauważyć, że w szpitalach pojawia się coraz więcej pielęgniarzy, co jest dobrą wiadomością, ponieważ jest to zawód dla wszystkich – niezależnie od płci.

Czym zajmuje się pielęgniarka na co dzień? Pielęgniarki i pielęgniarze w zależności od miejsca pracy mają różne obowiązki. Na przykład w szpitalach, hospicjach czy na stacjach pogotowia ratunkowego zajmują się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym lub chorym m.in. poprzez ogólną kontrolę stanu zdrowia taką jak temperatura, czy ciśnienie, a także poprzez zmianę opatrunków czy przeprowadzenie wywiadu i kontakt z bliskimi. Pielęgniarki doglądają pacjentów, podają im leki oraz informują o ich stanie zdrowia lekarzy. Mogą one również uczestniczyć w zabiegach i operacjach. Pielęgniarki mogą również pracować w laboratoriach, gdzie zajmują się wykonywaniem badaniem, a także w żłobkach i szkołach, gdzie opiekują się dziećmi w razie pogorszenia ich samopoczucia.

Zarobki pielęgniarek często uzależnione są od przepracowanych nadgodzin, stażu pracy oraz miejsca, w którym pracują. Mediana zarobków pielęgniarki wynosi około 6820 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Absolwenci kierunku studiów Pielęgniarstwo mogą również zdecydować się na pozostanie na uczelni i rozwijanie swojej kariery naukowej. Pracownik naukowo-badawczy zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych, a także prowadzeniem własnych badań naukowych, które po ich ukończeniu są publikowane. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 6760 zł brutto miesięcznie.

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Jak wygląda rekrutacja na pielęgniarstwo w Trójmieście

Pielęgniarstwo - rekrutacja na uczelniach w Trójmieście:

sprawdź rekrutacja na studia w Trójmieście

 

Jakie przedmioty liczą się na pielęgniarstwo w Trójmieście

Rekrutacja na studia pielęgniarskie w Trójmieście opiera się głównie na wynikach z egzaminu maturalnego. Kluczowymi przedmiotami, które są brane pod uwagę przy rekrutacji, są biologia oraz jeden przedmiot do wyboru z grupy obejmującej chemię, fizykę oraz matematykę. Wyniki z tych przedmiotów mają znaczący wpływ na proces rekrutacyjny, dlatego warto dobrze się do nich przygotować.

Biologia jest podstawowym przedmiotem, który jest najważniejszy w kontekście studiów pielęgniarskich. Chemia jest kolejnym ważnym przedmiotem, szczególnie w kontekście farmakologii i zrozumienia procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka. Przygotowanie do rekrutacji na studia pielęgniarskie powinno obejmować solidne opanowanie materiału z tych przedmiotów. Warto również zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni, ponieważ mogą one różnić się między sobą.

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście na każdy z kierunków studiów ustalają limity miejsc. W przypadku pielęgniarstwa na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym są to 150 miejsc. 

Jak zostać studentem pielęgniarstwa w Trójmieście? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw maturalnych. W rekrutacji na pielęgniarstwo brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. 

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 150 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Dzień ogłoszenia wyników rekrutacji przez uczelnie jest bardzo wyczekiwany przez kandydatów na studia. Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników może trwać nawet i kilka tygodni. Jak wygląda proces rekrutacji oraz kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym IRK, kandydaci na pedagogikę muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych, bowiem każda z uczelni może ustalić inny termin. Listy zakwalifikowanych najczęściej publikowane są w połowie lipca.

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na pielęgniarstwo w Trójmieście? Informację o dostaniu się na studia, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: lipiec 2024  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez poszczególne uczelnie. W przypadku uczelni w Trójmieście jest to osobiste dostarczenie przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dodatkowo uczelnie zwykle umożliwiają wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to dokumenty w formie skanów). Warto zadbać o to, aby dokumenty były kompletne, bowiem brak, któregoś z nich może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na pielęgniarstwo w Trójmieście po dostaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Zwykle mają na to około kilku dni.   

Przyszli studenci powinni mieć na uwadze, aby dostarczane dokumenty były we właściwej formie oraz co najważniejsze kompletne.

Więcej szczegółów, jakie konkretnie dokumenty są potrzebne można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście? Ceny w 2024 roku za pierwszy rok studiów wahaja się od 6876 zł do 8000 zł.

Pielęgniarstwo studia w Trójmieście - ceny 2024: 

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku: od 8000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 6876 zł

Sprawdź

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów


Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Poznanie renomy interesującego nas kierunku studiów może okazać się kluczowe w ostatecznym procesie decyzyjnym – w końcu nikt nie zna lepiej studiów niż właśnie studenci. Wobec tego jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Małgorzata, studentka drugiego roku Pielęgniarstwa w Trójmieście, mówi:

„Pielęgniarstwo to szereg wyzwań i ciężka praca wkładana nie tylko w opiekę nad zdrowiem pacjenta, ale również zapewnienie mu wysokiego komfortu psychicznego. Od zawsze chciałam pomagać ludziom, dlatego zdecydowałam się na studiowanie Pielęgniarstwa. A gdzie? Oczywiście w Trójmieście!”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia