Zdrowie publiczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zdrowie publiczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zdrowie publiczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

zdrowie publiczne

Odkryj zdrowie publiczne w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Zdrowie publiczne studia Trójmiasto 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zdrowie publiczne to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zdrowie publiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne w Trójmieście?

Konkurs świadectw maturalnych jest procesem, w którym bierze udział znaczna większość kandydatów na studia wyższe, niezależnie od wybranego kierunku. Podczas wyłaniania najlepszych szczególną rolę odgrywają wyniki maturalne, przede wszystkim na poziomie rozszerzonym, z przedmiotów uwzględnionych przez daną uczelnię wyższą.

Zatem jeżeli myślisz o rozpoczęciu zdrowia publicznego, upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany do czekającego cię egzaminu dojrzałości.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zdrowie publiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku zdrowie publiczne w Trójmieście?

Troska o zdrowie społeczeństwa jest istotna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania całego kraju, a nawet świata. Wyobraźmy sobie sytuację, w której na skutek dowolnych czynników psychologicznych i chorobotwórczych całe społeczeństwo staje się niewydolne. Przez taki stan rzeczy dotkliwie ucierpiałaby, a w skrajnych przypadkach nawet upadła, gospodarka.

Zdrowie publiczne w Trójmieście to kierunek powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, działających na rzecz wspierania dobrostanu jednostek i społeczności.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zdrowie publiczne możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek zdrowie publiczne w Trójmieście może być realizowany jedynie w ramach studiów magisterskich drugiego stopnia. Osoby posiadające minimum tytuł licencjata, którzy zechcą kontynuować zdobywanie kompetencji kierunkowych, na ukończenie kształcenia poświęcą dwa lata.

Studiować możesz stacjonarnie, co jest opcją bardzo chętnie wybieraną przez kandydatów na studia wyższe. Ucząc się od poniedziałku do piątku w trakcie trwania tygodnia roboczego masz szansę na regularną naukę oraz możliwość stacjonarnej konsultacji z wykładowcami w przypadku ewentualnych wątpliwości. Studia stacjonarne w uczelni publicznej są bezpłatne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zdrowie publiczne w Trójmieście mogą liczyć na zdobycie bardzo cennych kompetencji, które w przyszłości okażą się niezwykle atrakcyjne dla wielu pracodawców.

Twoja nauka będzie dotyczyła między innymi szeroko rozumianej ochrony zdrowia, rozpoznawania i prawidłowej klasyfikacji czynników wywierających wpływ na stan zdrowia społeczeństwa, a także podstaw psychologii, socjologii i innych nauk społecznych.

W trakcie edukacji pogłębisz kompetencje zarządcze oraz udoskonalisz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne w Trójmieście?

Studia na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku zdrowie publiczne w Trójmieście?

Szerokie spektrum możliwości zawodowych, jakie staje przed absolwentami studiów na kierunku zdrowie publiczne w Trójmieście, zachęca szerokie grono kandydatów do realizowania tych studiów. Jeżeli ukończysz naukę w tym obszarze, będziesz mógł pomyśleć o podjęciu pracy w prywatnych i publicznych centrach medycznych oraz wybranych jednostkach administracyjnych, jeżeli posiadasz kompetencje zarządcze i interesujesz się naukami prawnymi.

Instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, szeroko rozumiany przemysł farmaceutyczny i kosmetologiczny oraz uczelnie wyższe są kolejnymi propozycjami rozwoju zawodowego, z których z powodzeniem możesz skorzystać jako absolwent zdrowia publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zdrowie publiczne:

 • Centra medyczne,

 • Jednostki administracyjne instytucji medycznych,

 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej, związane z służbą zdrowia,

 • Instytucje ubezpieczeń zdrowotnych,

 • Przemysł farmaceutyczny

Gdzie studiować na kierunku zdrowie publiczne w Trójmieście?

Uczelnia, na której można studiować kierunek zdrowie publiczne:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zdrowie publiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ZDROWIE PUBLICZNE - ważne informacje

zdrowie publiczne studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)