Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Fizjoterapia studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 18 maja 2023 r. i potrwa do 19 września 2023 r. | Fizjoterapia Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Wydział Kultury Fizycznej AWF), Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Fizjoterapia to wymagające studia medyczne, których celem jest wykształcenie specjalistów, zajmujących się leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. W trakcie trwającego wykształcenia nabędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych fizjoterapia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (ponad 600 zgłoszeń) oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (ponad 650 zgłoszeń - 12 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za studia wynosi około 6400 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci pracują w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie niepełnosprawności, w placówkach sportowych, takich jak klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu.

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na Fizjoterapię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, będziesz musiał zmierzyć się z konkurencją, która może okazać się trudnym przeciwnikiem. Aby zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu w tej intelektualnej bitwie, powinieneś solidnie przygotować się z następujących przedmiotów maturalnych: biologii, chemii, języka obcego nowożytnego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy.

 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni i ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, powinieneś śledzić ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni za pośrednictwem jej strony internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Trójmieście

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście można podjąć na dwóch uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Fizjoterapię można również podjąć na jednej niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. 

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Trójmieście

Fizjoterapię w Trójmieście można studiować bezpłatnie jedynie w formie stacjonarnej na dwóch uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Trójmieście

Fizjoterapię w Trójmieście w formie niestacjonarnej (zaocznej) można podjąć jedynie na prywatnej szkole wyższej: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
Żadna publiczna uczelnia nie oferuje kandydatom studiów na kierunku fizjoterapia w trybie niestacjonarnym. 
 

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Trójmieście

Studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Trójmieście na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Cena za jeden rok akademicki na kierunku fizjoterapia w Trójmieście wynosi około 3200 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z uczelni w Trójmieście nie oferuje kandydatom bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Studia niestacjonarne są zawsze płatne. Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć są w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek fizjoterapia w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie najważniejszej wiedzy i umiejętności odnoszących się do leczenia i sposobów łagodzenia skutków choroby i ich następstw. Studenci uczą się zapobiegać i przywracać sprawność człowieka na przestrzeni całego życia. Realizowane zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne do udzielania różnego typu świadczeń zdrowotnych.

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii umożliwią Ci zdobycie umiejętności i praktycznych doświadczeń w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Zdobywana wiedza pozwoli Ci prowadzić działania fizjoprofilaktyczne, a także zapobiegające niepełnosprawności. Zawód fizjoterapeuty to forma samodzielnego zawodu medycznego. Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia, który tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, uzależnione są od uczelni i wybranej specjalizacji w zakresie fizjoterapii. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie nauk podstawowych, takich jak na przykład anatomia czy fizjologia, a także w ramach przedmiotów kierunkowych i klinicznych.

Wiedzę i umiejętności będziesz miał/a okazję zdobywać i poszerzać na zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych, które dobierane są do specjalizacji i zainteresowań studentów. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych. Prowadzone są przez praktyków, którzy chętnie przekazują wiedzę odnoszącą się do nauk o zdrowiu, a także zagadnień pokrewnych.

 

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • fizjoterapia ogólna
 • kinezjologia
 • fizykoterapia
 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia w ortopedii
 • neurologia
 • onkologia
 • reumatologia

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Trójmieście na kierunku fizjoterapia przeznaczone są dla osób, które chcą zajmować się kształtowaniem i podtrzymywaniem sprawności, a także przywracaniem utraconych funkcji osobom w różnym wieku. Kandydaci powinni odznaczać się zdolnościami manualnymi, komunikatywnością i otwartością. Jest to kierunek dla cierpliwych i empatycznych, zwłaszcza że cały proces rehabilitacyjny to dążenie wraz z pacjentem do progresu w trakcie leczenia wymuszonego chorobą lub niepełnosprawnością.

Nie możesz mieć problemu z nauką przedmiotów ścisłych i medycznych. Od kandydatów wymaga się odporności na stres i odpowiedniej reakcji w sytuacji kryzysowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci fizjoterapii poznają i uczą się opisywać procesy metaboliczne, które zachodzą w komórkach, narządach i ustroju w aspekcie regulacji hormonalnej, procesów starzenia się organizmu oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Opisują i interpretują zjawiska biofizyczne, które zachodzą w organizmie pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych.

W trakcie realizowanych zajęć poznasz i będziesz w stanie opisać biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu, a także poznasz prawidłową funkcję i właściwości organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów oraz układów. Zdobędziesz wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu ruchu (kostny, mięśniowy), a także odnoszącą się do anatomii rentgenowskiej i innych metod obrazowych do analizy budowy aparatu ruchu. Studenci rozróżniają i charakteryzują metody oceny postaw ciała, wzorców i nawyków ruchowych.

 

Umiejętności

Kierunek fizjoterapia w Trójmieście umożliwi Ci wykonywanie zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii manualnej. Studenci uczą się rozpoznawać stany zagrożenia życia i stosować czynności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wykorzystują podstawowe metody oraz techniki pomiarowe do oceny stanu pacjenta, a także obsługują podstawowy sprzęt oraz aparaturę stosowaną w fizjoterapii oraz do badań laboratoryjnych i funkcjonalnych.

Nauczysz się komunikatywnie wyjaśniać pacjentowi i jego rodzinie istotę jego dolegliwości i proponować odpowiednie sposoby usprawniania. Będziesz komunikował/a się ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, a także nauczysz się pracować w zespole specjalistycznym w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentem. Studenci uczą się także, w jaki sposób udzielić porad i nauczyć pacjenta w zakresie postępowania i trybu życia w stanach nieodwracalnej dysfunkcji lub przewlekłej choroby.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci fizjoterapii mają świadomość, że tego typu studia medyczne wymagają nieustannego dokształcania. Wyznaczają kierunek rozwoju i poszerzają w jego zakresie kompetencje. Jednocześnie są świadomi własnych ograniczeń i zwracają się o pomoc do innych ekspertów w trosce o dobro pacjenta. Oceniają krytycznie działania własne i innych, a także akceptują opinie innych specjalistów.

Po ukończeniu studiów w tym zakresie powinieneś respektować prawa pacjenta, mieć świadomość przestrzegania tajemnicy zawodowej w zakresie stanu zdrowia pacjenta, a także przebiegu całego procesu fizjoterapii. Będziesz wykazywał/a zrozumienie dla potrzeb pacjenta, które będą spowodowane chorobą, niepełnosprawnością lub wiekiem lub też uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi czy religijnymi. Będziesz w stanie pracować w grupie, a także będziesz przestrzegać zasad etycznych, które obowiązują w pracy fizjoterapeuty.

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Jedną z ważniejszych rzeczy, którą należy zgłębić tuż przed zdecydowaniem się na podjęcie dowolnego kierunku studiów, jest czas potrzebny na jego ukończenie. Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie odbywają się w trybie jednolitym magisterskim oraz niejednolitym. Fizjoterapia należy do tego pierwszego, a co to oznacza w praktyce?

Żeby zdobyć wyższe wykształcenie kierunkowe na Fizjoterapii, należy przystąpić do nauki w ramach pięcioletnich studiów jednolitych, zwieńczonych uzyskaniem tytułu magistra. Dokładne ustalenia warto sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni.

Fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Absolwenci fizjoterapii zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, klubowych gabinetach odnowy biologicznej, przychodniach sportowo-lekarskich, centralnych ośrodkach sportu, a także w ośrodkach TKKF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, centrach fitness, wellness i spa.

Po ukończeniu kształcenia zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, ułatwiające rozpoczęcie pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • szpitale o różnym profilu
 • specjalistyczne przychodnie
 • poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne
 • przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
 • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze
 • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej
 • publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną
 • placówki sportowe

Miejsce zatrudnienia i obejmowane stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanej specjalizacji i zdobytych uprawnień.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • fizjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • menedżer
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia?

Po ukończeniu kierunku studiów Fizjoterapia i zdaniu egzaminu zawodowego uprawniającego do pracy fizjoterapeuty, absolwenci mogą szukać swojej pierwszej pracy związanej z ukończonym kierunkiem. Mogą oni znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, poradniach, klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych lub mogą zadecydować się na poprowadzenie własnej działalności. Absolwenci Fizjoterapii mogą pracować m.in. jako fizjoterapeuci, masażyści oraz rehabilitanci. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Fizjoterapeuta

Absolwenci kierunku Fizjoterapia po zdaniu egamiznu zawaodowego mogą podjąć pracę fizjoterapeuta m.in. w szpitalach, ośrodkach specjalistycznych, a także mogą prowadzić własną działalność i świadczyć usługi z zakresu fizjoterapii we własnym gabinecie lub może dojeżdżać do pacjenta. Zajmuje się on prowadzeniem zabiegów z zakresu fizjoterapii i opracowywaniem planów ćwiczeń, które pacjenci mogą wykonywać samodzielnie w domu, aby wspomóc efekty fizjoterapii. Mediana zarobków fizjoterapeuty wynosi około 3530 zł brutto miesięcznie.

 

Masażysta

Osoby po ukończeniu Fizjoterapii i dodatkowych kursów z zakresu masażu mogą pracować na stanowisku masażysty np. w salonach SPA oraz masażu. Czym zajmuje się masażysta? Odpowiada on za wykonywanie różnego rodzaju masaży w zależności od potrzeb klientów, najczęściej są to masaże rehabilitacyjne lub relaksacyjne. Mediana zarobków masażysty wynosi około 3120 zł brutto miesięcznie.

 

Rehabilitant

Rehabilitant, podobnie jak fizjoterapeuta, może pracować w szpitalach, prywatnych ośrodkach lub może prowadzić własny gabinet. Rehabilitant zajmuje się prowadzeniem ćwiczeń oraz zabiegów leczniczych, które mają na celu pomoc w powrocie do pełnej lub częsciowej sprawności pacjenta. Może także przygotowywać pacjentów do wykonywania ćwiczeń w zaciszu domowym, które przyśpieszą zakończenie rehabilitacji i powrót do zdrowia. Mediana zarobków rehabilitanta wynosi około 3180 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2022/2023, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za studia wynosi około 6400 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Fizjoterapia w Trójmieście, podobnie jak w innych miastach, ma określoną liczbę miejsc na którą może przyjąć studentów. W przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest to 60 miejsc, z kolei w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku są to 84 miejsca.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci fizjoterapii w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw. Na niektórych uczelniach niezbędny jest także egzamin sprawnościowy oraz ocena stanu zdrowia.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na fizjoterapię w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Trójmieście: 

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: 84 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 60 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Fizjoterapia w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. W przypadku uczelni prywatnych studia stacjonarne są płatne.  

Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze wymagają czesnego.   

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji i potrzeb kandydata na fizjoterapię w Trójmieście.

Ceny studiów na kierunku fizjoterapia w Trójmieście:   

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny:
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na fizjoterapię w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania wyników na fizjoterapię w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie kandydaci mogą znaleźć informację o dostaniu się na fizjoterapię?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na fizjoterapię w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Dodatkowo w systemie IRK można znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce.   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: do 22.07.2022       
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: do 17.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po otrzymaniu informacji o wynikach rekrutacji na fizjoterapię w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście najczęściej decydują się na osobiste złożenie kompletu dokumentów przez kandydatów. Jednak istnieje jeszcze inna opcja – jest to wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – w takim przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.    

Kandydaci na fizjoterapię w Trójmieście powinni być uważni, by zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Jakie dokumenty należy zabrać? Przyszli studenci fizjoterapię muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po tym, jak wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone kandydaci, którzy dostali się na fizjoterapię w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na fizjoterapię w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych – kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych na fizjoterapię, podobnie zadzieje się w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: od 15.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Wydział Kultury Fizycznej) stacjonarne studia jednolite więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK FIZJOTERAPIA W TRÓJMIEŚCIE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK FIZJOTERAPIA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować fizjoterapię, musisz wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ warszawskie uczelnie ustalają je indywidualnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Kandydaci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji w zakresie fizjoterapii. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Młody wiek i brak doświadczenia życiowego związanego ze szkolnictwem wyższym powodują, że wybór przyszłego kierunku studiów dla większości jest bardzo trudny. Często opinie starszych kolegów, mających proces decyzyjny już za sobą, rozwiewają większość wątpliwości.

Stanisław, student pierwszego roku Fizjoterapii w Trójmieście, mówi:

„Fizjoterapia to ciekawy kierunek studiów. Szczerze mówiąc przez długi czas w ogóle go nie rozważałem, jednak przekonała mnie jego interdyscyplinarność. Od zawsze też lubiłem biologię. Obecnie nie wyobrażam sobie studiowania czegokolwiek innego, polecam wszystkim te studia!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu