Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

12.01.2024

Fizjoterapia studia 2024 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Fizjoterapia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na fizjoterapii w Trójmieście w 2023 r. zaczynają się od 6800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na GUMED 171 punktów, na AWFiS 39 pkt.

Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu kinezyterapii, reumatologii w fizjoterapii czy masażu leczniczego. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z dziećmi, osobami starszymi oraz kobietami w ciąży.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: szpitale, sanatoria rehabilitacyjne czy ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne. Absolwenci fizjoterapii często znajdują zatrudnienie w klubach sportowych, klinikach odnowy biologicznej, a także mogą prowadzić własny gabinet fizjoterapeutyczny.

 

Uczelnie

W Trójmieście fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychGdańskim Uniwersytecie Medycznym, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny za pierwszy rok studiów wahają się od 6800 zł do 6900 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na Fizjoterapię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, będziesz musiał zmierzyć się z konkurencją, która może okazać się trudnym przeciwnikiem. Aby zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu w tej intelektualnej bitwie, powinieneś solidnie przygotować się z następujących przedmiotów maturalnych: biologii, chemii, języka obcego nowożytnego.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, język obcy.

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni i ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, powinieneś śledzić ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni za pośrednictwem jej strony internetowej.

 

Fizjoterapia Gdański Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek fizjoterapia bierze pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów biologii oraz jednego przedmiotu spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka dowiedz się więcej

Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego i języka obcego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów wśród przedmiotów maturalnych powinni także uwzględnić jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka dowiedz się więcej .

Rekrutacja na fizjoterapię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Wydział Kultury Fizycznej) stacjonarne jednolite więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Opis kierunku

Fizjoterapia to wymagające studia medyczne, których celem jest wykształcenie specjalistów, zajmujących się leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. W trakcie trwającego wykształcenia nabędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,2 tys. kandydatów (o 2553 więcej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych fizjoterapia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (ponad 600 zgłoszeń) oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (ponad 600 zgłoszeń - 9 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci pracują w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie niepełnosprawności, w placówkach sportowych, takich jak klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu.
 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia, który tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, uzależnione są od uczelni i wybranej specjalizacji w zakresie fizjoterapii. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie nauk podstawowych, takich jak na przykład anatomia czy fizjologia, a także w ramach przedmiotów kierunkowych i klinicznych.

Wiedzę i umiejętności będziesz miał/a okazję zdobywać i poszerzać na zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych, które dobierane są do specjalizacji i zainteresowań studentów. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych. Prowadzone są przez praktyków, którzy chętnie przekazują wiedzę odnoszącą się do nauk o zdrowiu, a także zagadnień pokrewnych.

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • fizjoterapia ogólna
 • kinezjologia
 • fizykoterapia
 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia w ortopedii
 • neurologia
 • onkologia
 • reumatologia
 • anatomia prawidłowa
 • kinezyterapia
 • fizjologia wysiłku fizycznego
 • biomechanika stosowana i ergonomia
 • adaptowana aktywność fizyczna

 

Ile punktów na fizjoterapię w Trójmieście

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na fizjoterapię na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 171 punktów, na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 39 pkt.

czytaj dalej progi na fizjoterapię w Trójmieście

 

Ile osób na miejsce na fizjoterapię w Trójmieście

Fizjoterapia w Trójmieście należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Trójmieście. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku aplikowało ponad 601 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 6 kandydatów, natomiast na Gdański Uniwersytet Medyczny aplikowało 639 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 9 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku fizjoterapia to pięcioletnie studia licencjackie, które kształcą przyszłych specjalistów w dziedzinie rehabilitacji ruchowej. Podczas studiów uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, fizjoterapii, psychologii i pedagogiki, a także praktyczne umiejętności, takie jak terapia manualna, kinesiotaping, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz techniki masażu.

Po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia absolwenci mogą pracować jako fizjoterapeuci w placówkach medycznych, takich jak szpitale, kliniki, ośrodki rehabilitacyjne i przychodnie. Mogą także pracować w prywatnych gabinetach fizjoterapeutycznych lub jako nauczyciele w szkołach medycznych lub trenerzy fitness. W niektórych krajach fizjoterapeuci mogą również pracować w opiece domowej lub rehabilitacji sportowców.

W Polsce, po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia, absolwenci mają możliwość zdobycia tytułu zawodowego "fizjoterapeuty", po zaliczeniu egzaminu państwowego i odbyciu określonej liczby godzin praktyki. Fizjoterapeuci mają również możliwość specjalizacji w dziedzinach takich jak fizjoterapia dziecięca, neurologiczna, ortopedyczna czy sportowa.

 

 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2023/2024, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 70 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 6800 zł do 6900 zł.

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Trójmieście

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Fizjoterapia w Trójmieście, podobnie jak w innych miastach, ma określoną liczbę miejsc na którą może przyjąć studentów. W przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest to 70 miejsc, z kolei w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jest to 100 miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci fizjoterapii w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw. Na niektórych uczelniach niezbędny jest także egzamin sprawnościowy oraz ocena stanu zdrowia.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na fizjoterapię w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Trójmieście: 

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: 100 
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 70 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Fizjoterapia w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. W przypadku uczelni prywatnych studia stacjonarne są płatne.  

Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze wymagają czesnego.   

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji i potrzeb kandydata na fizjoterapię w Trójmieście.

Fizjoterapia studia w Trójmieście - ceny 2023:   

 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 6900 zł
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku: od 6800 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na fizjoterapię w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania wyników na fizjoterapię w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie kandydaci mogą znaleźć informację o dostaniu się na fizjoterapię?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na fizjoterapię w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Dodatkowo w systemie IRK można znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce.   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: lipiec 2024       
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po otrzymaniu informacji o wynikach rekrutacji na fizjoterapię w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście najczęściej decydują się na osobiste złożenie kompletu dokumentów przez kandydatów. Jednak istnieje jeszcze inna opcja – jest to wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – w takim przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.    

Kandydaci na fizjoterapię w Trójmieście powinni być uważni, by zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Jakie dokumenty należy zabrać? Przyszli studenci fizjoterapię muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po tym, jak wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone kandydaci, którzy dostali się na fizjoterapię w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na fizjoterapię w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych – kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych na fizjoterapię, podobnie zadzieje się w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: lipiec 2024
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Fizjoterapii?

Absolwenci studiów na kierunku Fizjoterapia przygotowani są do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego i prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych oraz zapobiegających niepełnosprawności polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności, przywracaniu utraconych funkcji osobom w różnym wieku. Fizjoterapeutów możemy odnaleźć w różnych miejscach, między innymi w: szpitalach, specjalistycznych przychodniach, poradniach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, czy placówkach sportowych. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Fizjoterapii w 2023 roku:

 • fizjoterapeuta z własnym gabinetem – 4000 złotych
 • fizjoterapeuta sportowy – 4500 złotych
 • fizjoterapeuta w szpitalu – 3500 złotych

 

Czy warto iść na Fizjoterapię?

Fizjoterapia jest jednym z tych kierunków, którego nie wybiera się bez jasno określonych planów zawodowych. To właśnie one motywują do nauki, do rozwijania umiejętności i osiągania jak najlepszych wyników. Fizjoterapia jest kierunkiem, który przekazuje wiedzę, na którą rośnie zapotrzebowanie, a zatem staje się perspektywiczną propozycją kształcenia. Z racji tego, że Fizjoterapia należy do obszaru studiów medycznych wymaga od kandydatów nie tylko pewnego zaplecza, w postaci zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, ale również określonych cech osobowości, bez których niemożliwe jest działanie z drugim człowiekiem.

 

Gdzie warto studiować Fizjoterapię?

Kandydaci na studia w Trójmieście, którzy marzą o studiowaniu Fizjoterapii, mają kilka możliwości wyboru. Mogą kształcić się między innymi w uczelniach publicznych, które mogą przekonać do siebie nie tylko interesującymi programami nauczania, ale również faktem, że za naukę w formule stacjonarnej nie są pobierane opłaty.

Fizjoterapia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

W Trójmieście funkcjonują również uczelnie niepubliczne, które także oferują studia w zakresie omawianego przez nas kierunku. Charakteryzują się one wysoką jakością i praktycznym wymiarem nauczania, ale pamiętać należy o tym, że proces kształcenia, niezależnie od formy, jest odpłatny.

Fizjoterapia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Trójmieście:

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Trójmieście

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście można podjąć na dwóch uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Fizjoterapię można również podjąć na dwóch niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku i Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku.

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Trójmieście

Fizjoterapię w Trójmieście można studiować bezpłatnie jedynie w formie stacjonarnej na dwóch uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Trójmieście

Fizjoterapię w Trójmieście w formie niestacjonarnej (zaocznej) można podjąć jedynie na prywatnej szkole wyższej: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.
 
Żadna publiczna uczelnia nie oferuje kandydatom studiów na kierunku fizjoterapia w trybie niestacjonarnym. 
 

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Trójmieście

Studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Trójmieście na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku fizjoterapia w Trójmieście wahają się od 6800 zł do 6900 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z uczelni w Trójmieście nie oferuje kandydatom bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Studia niestacjonarne są zawsze płatne. Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć są w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Fizjoterapia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Młody wiek i brak doświadczenia życiowego związanego ze szkolnictwem wyższym powodują, że wybór przyszłego kierunku studiów dla większości jest bardzo trudny. Często opinie starszych kolegów, mających proces decyzyjny już za sobą, rozwiewają większość wątpliwości.

Stanisław, student pierwszego roku Fizjoterapii w Trójmieście, mówi:

„Fizjoterapia to ciekawy kierunek studiów. Szczerze mówiąc przez długi czas w ogóle go nie rozważałem, jednak przekonała mnie jego interdyscyplinarność. Od zawsze też lubiłem biologię. Obecnie nie wyobrażam sobie studiowania czegokolwiek innego, polecam wszystkim te studia!”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu