Analityka medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Analityka medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Analityka medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

analityka medyczna

Odkryj analitykę medyczną w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku analityka medyczna w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lata (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Gdańsku?

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek analityka medyczna w Gdańsku będą musieli zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, chemia, fizyka lub matematyka. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku analityka medyczna w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
55
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
98 ( w tym 47 punktów z biologii)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Medycyna to nauka, która obejmuje całość wiedzy o chorobach i dolegliwościach, sposobach ich leczenia i zapobiegania. Choć najczęściej dziedzina ta kojarzy nam się z salą operacyjną, specjalistycznymi szpitalami i gabinetami lekarskimi, to równie ważne są działania podejmowane w laboratoriach diagnostycznych. To właśnie tam, specjaliści zajmują się analizą próbek pobranego materiału, dzięki czemu możliwa jest wnikliwa diagnostyka i wdrożenie odpowiedniej terapii. Kształceniem pracowników laboratoryjnych zajmuje się kierunek analityka medyczna w Gdańsku.

Idealnymi kandydatami na studia medyczne w Gdańsku będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk ścisłych, biologicznych, chemicznych i medycznych. W przypadku tego kierunku, dużym atutem będą także zdolności analityczne i organizacyjne, a także skrupulatność i dokładność. Jeżeli spełniasz te warunki, to studia na kierunku analityka medyczna będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku analityka medyczna w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne mają niezwykle długą i bogatą tradycję, a współcześnie wciąż cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem studentów. Dlatego też uczelnie w Gdańsku coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich ofert kształcenia. Obecnie, kierunek analityka medyczna w formie jednolitych studiów magisterskich, możesz realizować na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kierunek analityka medyczna w Gdańsku wyróżnia się wszechstronnych programem nauczania. Tematyka zajęć oscyluje głównie wokół nauk ścisłych, chemicznych, biologicznych, medycznych i farmaceutycznych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć kompleksowe przygotowanie zawodowe. Oferta kształcenia zakłada realizacje zajęć teoretycznych, jak i praktycznych związanych z diagnostyką laboratoryjną i obsługą specjalistycznej aparatury medycznej.. W planie zajęć znajdzie się się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • chemia fizyczna
 • histologia
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna
 • historia medycyny
 • psychologia

 

Jako student będziesz mógł korzystać z wymian studenckich, kół naukowych czy ciekawych zajęć fakultatywnych.

Ile trwają studia na kierunku Analityka medyczna w Trójmieście

Studia na kierunku analityka medyczna w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Kierunki studiów w Gdańsku kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale radzą sobie na obecnym, niekiedy wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku analityka medyczna, którzy dzięki swojej gruntownej wiedzy, mają wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Po ukończeniu studiów, przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w branży medycznej. Jako absolwent idealnie odnajdziesz się w:

 • specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych, gdzie wykorzystasz swoją wiedzę medyczną
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • jednostkach administracji publicznej

 

Absolwenci często decydują się na związanie swojej przyszłości z firmami farmaceutycznymi lub zawodem przedstawiciela medycznego. Ciekawą alternatywą jest także kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich i rozpoczęcie działalności naukowej, szczególnie w jednostkach badawczo-naukowych czy w charakterze wykładowcy akademickiego.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)