Studia historyczne Białystok

Studia historyczne Białystok

Studia historyczne Białystok

Największy wybór studiów

historycznych

Odkryj kierunki historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia historyczne Białystok | woj. podlaskie

Studia z historyczne w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA HISTORYCZNE W BIAŁYMSTOKU - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Historia stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku są studia historyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE W BIAŁYMSTOKU

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia historyczne w Białymstoku

Podstawą przyjęcia na studia historyczne w Białymstoku jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI HISTORYCZNE W BIAŁYMSTOKU

Jak wyglądają studia historyczne w Białymstoku?

Pierwsza wzmianka o Białymstoku pochodzi z 1426 roku. Dla zwykłego zjadacza chleba ta informacja nie byłaby szczególnie istotna, ale dla kandydata na studia historyczne w Białymstoku na pewno tak.

Studia historyczne w Białymstoku proponuje jedna uczelnia, a jest nią Uniwersytet Białostocki, jedna z największych szkół wyższych w północno- wschodniej Polsce. Podczas nauki poznaje się mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze, kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Studenci uczą się interpretować i analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Umiejętności absolwenta studiów historycznych są dzisiaj znacznie bardziej cenione niż wiele lat temu, stąd jego perspektywy na rynku pracy powiększają się zdecydowanie. A jakie umiejętności można rozwinąć dzięki takim studiom? Chociażby analizowanie, czyli odseparowywanie informacji ważnych od tych zupełnie zbędnych. A gdzie mogą przydać się takie zdolności? Choćby w mediach, gdzie selekcja informacji to czynność codzienna.

A dlaczego warto studiować w Białymstoku? Strona internetowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych przekonuje: „Nie stracisz kontaktu z przyjaciółmi, rodziną i jej portfelem.” Na szczęście, to nie jedyny argument, który przemawia za tym, aby zastanowić się nad pogłębianiem wiedzy właśnie w stolicy województwa podlaskiego. Sprawdź, co ciekawego znajdziesz wybierając studia historyczne w Białymstoku.

 

Praca po studiach historycznych w Białymstoku

Absolwenci Ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego nabywają nie tylko wiedzę z zakresu warsztatu historyka, ale także archeologa, etnografa, dokumentalisty i konserwatora zabytków. Mogą znaleźć zatrudnienie w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli.

Absolwenci Archiwistyki przygotowani są do pracy w archiwach i wydawnictwach. Po ukończeniu Historii Wojskowej można znaleźć pracę w mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych, placówkach muzealnych, organizacjach zajmujących się tematyką historyczno- wojskową. Osoby, które ukończyły Kulturę i społeczeństwo przygotowani są do pracy w placówkach kultury, urzędach, muzeach, wydawnictwach, czy mediach.

A co można robić po specjalizacji o nazwie Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo- Wschodniej? Można znaleźć pracę jako ekspert w dziedzinie obszaru zainteresowań w administracji samorządowej i krajowej, instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, środkach masowego przekazu oraz ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU STUDIA HISTORYCZNE

Wydział Historyczno- Socjologiczny:

  • Historia. Specjalności: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, Archiwistyka, Historia wojskowa, Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo- Wschodniej: ochrona i promocja, Kultura i społeczeństwo.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)