Studia historyczne Olsztyn

Studia historyczne Olsztyn

Studia historyczne Olsztyn

Największy wybór studiów

historycznych w Olsztynie

Odkryj kierunki historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia historyczne Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Studia z historyczne w Olsztynie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie są Studia historyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE W OLSZTYNIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI HISTORYCZNE W OLSZTYNIE

Rekrutacja i wymagania na studia historyczne w Olsztynie

Konkurs świadectw to obowiązujący proces rekrutacji. Aby dostać się na studia historyczne, należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z historii, geografii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia historyczne w Olsztynie?

Studia historyczne w Olsztynie mają na celu wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej i poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów. Dlaczego? Bo historyk musi zadawać pytania, mieć wątpliwości i poszukiwać dróg do zrozumienia istotnych wydarzeń. Olsztyn, stolica województwa warmińsko- mazurskiego to świetne miejsce do poznawania tej dziedziny; miasto ważne dla historii nie tylko naszego kraju.

Studia historyczne kształtują określone umiejętności: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności, dyscypliny, krytycyzmu, czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Wiele osób uważa, że nauka historii to ciągłe czytanie podręczników i nieprzerwane zapamiętywanie dat. Tak postępują ci, którzy historii muszą się uczyć. A zgłębianie tej dziedziny wynikające z pasji i zamiłowania to odkrywanie najmniejszych cząstek układanki, która stanowi proces przebiegu dziejów.

Studia historyczne w Olsztynie realizowane są na jednej uczelni, Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. Za priorytet stawiają sobie umiejętność analizowania i rozumienie zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Kiedy? Co? Dlaczego? Z jakim skutkiem i konsekwencjami? To pytania, które zadają sobie historycy. I bardzo dobrze, że to robią.

Inaczej bylibyśmy pustym, niewiele znaczącym zgromadzeniem ludzi. Robert Anson Heinlein, amerykański pisarz fantastyki naukowej powiedział: „Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości.” Niechaj te słowa zmotywują, aby wybrać studia historyczne w Olsztynie.

 

Praca po studiach historycznych w Olsztynie

Studia historyczne w Olsztynie kształtują samodzielność myślenia, umiejętność zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na te pytania. Absolwent wyposażony jest w kwalifikacje, dzięki którym może znaleźć zatrudnienie w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w szkolnictwie.

Znajdzie też pracę w biurach podróży, agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w archiwach, wydawnictwach, instytucjach kultury, redakcjach, środkach masowego przekazu, urzędach, firmach infobrokerskich, jednostkach zarządzającymi bazami danych, czy też ośrodkach informacji pedagogicznej. Lista zawodów pokazuje, że absolwent studiów historycznych w Olsztynie nie musi wieść do przesady spokojnego życia zanurzonego w książkach.

Poznawanie historii to podróże, rozmowy z ciekawymi ludźmi, odkrywanie miejsc nierzadko zapomnianych przez innych. A przekazywanie jej, niezależnie od obranej formy, może być olbrzymią frajdą. Tylko od Was zależy w jaki sposób będziecie próbowali zainteresować innych tą bardzo ważną nauką. Historia to arcyciekawa dziedzina. Im więcej historyków z wyraźną pasją, tym więcej osób zacznie ją rozumieć. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI STUDIA HISTORYCZNE

  • Historia- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym. Wydział Humanistyczny. Specjalności: Nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, Turystyka historyczna, Archiwistyczna.

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe z zakresu historii.

 

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)