Prawo studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Prawo studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Prawo studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Studia jednolite w Bydgoszczy

prawo

Odkryj prawo w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia jednolite magisterskie Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku prawo to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia prawnicze w Bydgoszczy muszą spełnić odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie prywatne oczekują przede wszystkim złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Musisz złożyć elektroniczny formularz oraz pozostałe dokumenty, zdjęcia i oświadczenia. Kroki rekrutacyjne szczegółowo rozpisano na stronie internetowej wybranej uczelni.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku prawo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo na poszczególnych uczelniach

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku prawo (studia jednolite) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo (studia jednolite) w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

Kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO?

 

Studia prawnicze są jednymi z najbardziej uniwersalnych, a kształcenie w tym zakresie umożliwi zdobycie kompleksowego wykształcenia obejmującego nauki prawne, administracyjne, społeczne i polityczne. Prawnik to specjalista, który odnajduje się w wielu dziedzinach, a jego życiową misją jest niesienie sprawiedliwości poszkodowanym i bezbronnym.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak prawo to idealna propozycja dla osób komunikatywnych. Studia pomogą popracować Ci nad erudycją i elokwencją. W zawodzie prawnika bardzo ważne są argumenty i umiejętność ich przedstawiania. Cenną cechą będzie dociekliwość. Studenci rozwiną umiejętności analityczno-interpretacyjne, a także popracują nad logiką myślenia. Prawo to kierunek, który gwarantuje zdobycie wielu kompetencji i wiedzy niezbędnej do pracy zarówno w organach sprawiedliwości, administracji, jak i szeroko pojętym biznesie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Prawo możesz studiować przede wszystkim w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów.

Kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych prowadzone są od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny odbywa się w formie wieczorowej, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przede wszystkim od poniedziałku do piątku, ale cały proces edukacji podlega opłacie. Tryb niestacjonarny może mieć także formę zaoczną, która realizowana jest w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. Sprawdź, w jaki sposób możesz studiować prawo niestacjonarnie.

Studia stacjonarne i niestacjonarne na uczelniach niepublicznych zazwyczaj podlegają opłacie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia prawnicze powszechnie uważane są za jedne z najbardziej prestiżowych. Każda większa uczelnia stara się zapewnić kandydatom na studia możliwość kształcenia w tym zakresie. Interdyscyplinarny program kształcenia umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy prawno-administracyjnej. Plan zajęć ustalany jest przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. Ważna część kształcenia obejmuje poszczególne rodzaje prawa:

 • prawo karne,
 • prawo cywilne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo handlowe,
 • prawo podatkowe i finansów publicznych.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z regulacjami, które określają funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych. Przedmioty ogólne złożone są z teorii i filozofii prawa oraz nauk społecznych. Studenci rozwijają predyspozycje językowe, a także na bieżąco obserwują przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Prawo trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Kierunek prawo w Bydgoszczy możesz realizować w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Ukończenie kształcenia wiąże się z tytułem magistra. Po zdaniu egzaminu wstępnego możesz udać się na aplikację, która trwa nawet trzy i pół roku i przygotowuje absolwentów do wykonywania konkretnego zawodu.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO?

Absolwenci prawa bardzo często udają się na aplikację, by wykształcić się w zawodzie adwokata, radcy, prokuratora, notariusza czy sędziego. Możliwości zatrudnienia nie kończą się jednak na kancelarii, prokuratorze czy sądzie. Absolwenci pracują w:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządowej,
 • urzędach i izbach skarbowych,
 • instytucjach finansowych,
 • korporacjach ochrony prawnej,
 • organach wymiaru sprawiedliwości,
 • policji.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci zatrudniani są również w podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organach Unii Europejskiej, urzędach skarbowych i celnych, więziennictwie, w biurach organów kontroli państwowej.

Komentarze (0)