Budownictwo podziemne studia - kierunek studiów

Istnieją zawody, które wymagają od ludzi siły charakteru, wspartej dodatkowo na całkowitej odpowiedzialności, żelaznych nerwach i umiejętności podejmowania decyzji w kryzysowych sytuacjach. Nie ma chyba osoby, która nie przypisałaby tych cech osobom na co dzień związanym z górnictwem. Jeśli skutecznie stawiasz czoła trudnym wyzwaniom, nie przeraża Cię pełnienie odpowiedzialnych funkcji, interesujesz się geografią (w szczególności przemysłem i geologią) a Twój charakter wyróżniają takie cechy, jak spokój, rzeczowość oraz umiejętność przewidywania i planowania, studia na kierunku budownictwo podziemne powinny wpisać się w Twoje predyspozycje.

Przyszły pracownik pionu górniczego w toku studiów zdobywa rozległą wiedzę, potrzebną do rozumienia sposobów funkcjonowania każdego szczebla struktury wyrobiska, kopalni czy innej podziemnej budowy, z którą wiąże się z określonym ryzykiem. Opanowuje podstawy geomechaniki i geotechniki, potrafi prognozować wpływ górnictwa na przyrodę a także zna i wykorzystuje przepisy chroniące środowisko naturalne. Studia te kształcą projektantów i budowniczych, specjalizujących się w tworzeniu obiektów podziemnych, służących zarówno górnictwu, jak i infrastrukturze miast.

Studia na kierunku budownictwo podziemne to nie tylko dobry start dla rozwijania kariery w górnictwie, ale także punkt wyjścia dla tych, którzy chcieliby wykorzystywać technologie górnicze w realizowaniu nowoczesnych projektów budowlanych, zakładających chociażby rozrastanie się miast w dół, pod powierzchnię ziemi. Absolwenci budownictwa podziemnego pracują jako nadzorcy ruchu kopalni lub kierownicy przedsiębiorstw wykonujących podziemne wyrobiska górnicze, zajmują się projektowaniem szybów, metra, tuneli i składowisk, zdobywają uprawnienia geotechników lub prowadzą własne badania w instytucjach naukowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na budownictwo podziemne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka (poziom podstawowy), jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO PODZIEMNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując budownictwo podziemne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i eksploatowania wyrobisk podziemnych
 • prognozowania wpływu górnictwa na teren i ochrony środowiska naturalnego
 • funkcjonowania zakładu górniczego na każdym szczeblu i etapie wykonawczym
 • wykorzystania technik górniczych w budownictwie wodnym i lądowym
 • podstaw geomechaniki i geotechniki
 • tendencji we współczesnym górnictwie – modernizacji i rekonstrukcji kopalń
 • zagrożeń związanych z eksploatacją wyrobisk podziemnych

Jaka praca,czyli gdzie będziesz pracował po kierunku budownictwo podziemne?

Absolwent kierunku budownictwo podziemne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik placówek naukowo-badawczych
 • pracownik zakładów górnictwa podziemnego i odkrywkowego
 • dozorca ruchu kopalni
 • kierownik kopalni
 • pracownik górniczego biura projektowego
 • pracownik działu geologicznego kopalni
 • pracownik przedsiębiorstwa robót górniczych
 • projektant budowli podziemnych (np. parkingów, garaży metra, tuneli)
 • geotechnik
 • operator maszyn

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO PODZIEMNE

Komentarze (0)