ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku architektura krajobrazu - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
  Politechnika Wrocławska

  Politechnika Wrocławska

  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

  Architektura krajobrazu - studia podyplomowe

  Studia na kierunku Architektura krajobrazu to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata.

  Studia na kierunku architektura krajobrazu - studia podyplomowe
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów zjazdy, online
  Poziom studiów studia podyplomowe

  Uczelnie

  Studia na kierunku architektura krajobrazu - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online | architektura krajobrazu - studia podyplomowe - uczelnie >

  Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

  Architektura krajobrazu to propozycja kształcenia podyplomowego, która oferuje pozyskanie i pogłębienie wiedzy oraz zdobycie lub udoskonalenie umiejętności związanych z projektowaniem i urządzaniem terenów zieleni. Studia skupiają się na zagadnieniach planistycznych, przyrodniczych, technicznych i technologicznych oraz historyczno- konserwatorskich. Oznacza to, że słuchacze spotykają się między innymi z: komponowaniem przestrzeni i kształtowaniem terenów zieleni, zagospodarowywaniem i ochroną krajobrazu, doborem roślin czy też kwestiami prawnymi i organizacyjnymi.

   

  Jakie wymagania rekrutacyjne?

  Architektura krajobrazu jest kierunkiem reprezentującym obszar studiów podyplomowych, a zatem kandydatami do nauki mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia, a zatem posiadają dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Omawiany kierunek dedykowany jest w szczególności absolwentom takich kierunków jak: Architektura, Architektura krajobrazu, Ochrona zabytków, Budownictwo, Planowanie przestrzenne, Rolnictwo, Ogrodnictwo, Leśnictwo, Biologia.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

   

  szczegółowe wymagania na uczelniach

  Jak wyglądają studia na kierunku Architektura krajobrazu?

  Studia podyplomowe na kierunku Architektura krajobrazu to czterosemestralny proces kształcenia, realizowany w formie wykładów, ćwiczeń projektowych i seminariów. Najważniejszym założeniem studiów jest zrozumienie przez słuchaczy konieczności projektowania zgodnego z uwarunkowaniami środowiskowymi, czyli dyktowanymi przez środowisko przyrodnicze, kulturowe i społeczne.

  1. Typ i tryb studiów:

  Studia na kierunku Architektura krajobrazu możemy podzielić na:

  1. Typ:

  2. Tryb:

  2. Zdobywana wiedza i umiejętności

  Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Architektura krajobrazu zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz doboru gatunkowego roślin i możliwości ich wykorzystywania w ogrodach, parkach, w krajobrazie miejskim i otwartym, jak również wiedzę na temat pielęgnacji drzew, krzewów, roślin jednorocznych i bylin oraz związków między funkcjonowaniem człowieka a cechami otoczenia. Oprócz tego, poznają historyczne i współczesne konwencje stylowe i tendencje w kształtowaniu ogrodu, parku krajobrazu oraz detalu ogrodowego i urbanistycznego, zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej na terenach zieleni oraz liczne zagadnienia dotyczące rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych stosowanych w detalu ogrodowym i urbanistycznym.

  Przykładowe przedmioty dla kierunku Architektura krajobrazu:

  • projektowanie terenów zieleni
  • urządzenia i pielęgnowanie terenów zieleni
  • historia i rewaloryzacja założeń zieleni
  • podstawy techniczne projektowania i urządzania terenów zieleni
  • środowisko przyrodnicze

   

  Ile trwają studia na kierunku Architektura krajobrazu?

  Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu realizowane jest w ciągu czterech semestrów, a zatem studia trwają 2 lata.

   

  Jaka praca po studiach na kierunku Architektura krajobrazu?

  Studia podyplomowe na kierunku Architektura krajobrazu pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym można rozwijać kariery zawodowe, między innymi w takich miejscach jak: biura projektowe, biura konserwacji zabytków, przedsiębiorstwa deweloperskie, jednostki administracji rządowej i samorządowej, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, parkach narodowych i krajobrazowych.

   

  Zobacz inne kierunki architektura i budownictwo - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)