Medical physics studia - kierunek studiów

Najbardziej otwarte umysły ze zdolnościami do kreowania nowych rozwiązań w swoich dziedzinach, twierdzą, że wszystko da się udoskonalić, ale nie zawsze da się to zrobić w tak zwanym „tu i teraz”.

Skoki technologiczne warunkuje bowiem pewien splot czynników: odpowiedni poziom wiedzy w danej dziedzinie, możliwe do wykorzystania środki techniczne i iskra geniuszu potrzebna, by połączyć w całość wszystkie te składniki. Taki schemat możemy nałożyć również na dwie korespondujące ze sobą dziedziny: fizykę i medycynę. To, że idą w parze nie ulega wątpliwości: skuteczne leczenie w bardzo wielu przypadkach zależy od możliwości sięgnięcia po najnowsze technologie. Te z kolei powstają dzięki staraniom dokładanym do ulepszania urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce i różnego rodzaju terapiach.

Zanim chirurg przystąpi do swojej pracy, polegającej chociażby na wszczepieniu implantu czy endoprotezy do ciała pacjenta, ktoś musi zaprojektować jego kształt, użyć odpowiednich materiałów, przewidzieć, jak obce ciało zachowa się w organizmie, pod wpływem promieniowania czy ruchu – to już zadanie dla fizyka wykształconego również pod kątem podstawowych zagadnień medycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na medical pysics na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów obowiązkowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDICAL PHYSICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Medical physics   stopień: (I)

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.06.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.06.2020
do 07.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 04.09.2020
do 15.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.06.2020
do 15.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.06.2020
do 15.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MEDICAL PHYSICS

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medical pysics?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw fizyki – orientacji w zagadnieniach z dziedziny termodynamiki, optyki, mechaniki itd.
 • podstaw fizyki kwantowej
 • matematycznych metod wykorzystywanych w fizyce
 • związków między fizyką a medycyną
 • znajomości metod fizycznych wykorzystywanych w medycynie nuklearnej
 • praktycznych metod obrazowania medycznego
 • etyki zawodów medycznych
 • specyfiki kontaktu z pacjentem
 • anatomii i fizjologii człowieka
 • elementów biologii i biofizyki
 • metod terapii onkologicznej
 • repertuaru urządzeń instrumentarium medycznego oraz umiejętności wykorzystania ich w praktyce

Jak wyglądają studia na kierunku medical phisics?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku medical physics przeznaczone są dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Program dydaktyczny jest tak obszerny, że do wyboru będziesz mieć wyłącznie studia stacjonarne. Na zajęcia uczęszczać będziesz od poniedziałku do piątku, co oczywiście ma swoje plusy. Dzięki temu będziesz mógł wiedzę zdobywać regularnie, a nad twoim rozwojem czuwać będzie kadra najlepszych specjalistów. Plusów jest także więcej – studia na kierunku medical phisics na państwowej uczelni nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

Jak sama nazwa wskazuje – studia na kierunku medical phisics odbywają się w języku angielskim. Dlatego też studenci rozwijać będą intensywnie swoje kompetencje lingwistyczne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

W siatce programowej odnajdą oni oczywiście przedmioty, które charakterystyczne są dla sektora inżynieryjnego, wykorzystywanego w medycynie. Czeka cię szereg przedmiotów zarówno z kręgu medycznego, jak i technicznego. 

 

W programie studiów na kierunku medical physics znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • chemia nieorganiczna;
 • czy elektromagnetyzm.

 

Podczas trwania kształcenia będziesz się uczyć, jak wykorzystywać zdobycze fizyki w przemyśle medycznym, który dziś rozwija się wyjątkowo prężnie. Podczas wszystkich lat studiów, nauczysz się, jak aktywnie projektować i programować aparaturę medyczną oraz całe systemy technologiczne, wykorzystywane w medycynie.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w toku studiów? Zaczniesz od zgłębiania podstaw fizyki zapoznając się z zagadnieniami fizyki kwantowej, matematycznych metod fizyki, termodynamiką, mechaniką, elektrycznością i optyką.

Przyjrzysz się relacjom fizyki i medycyny, między innymi podczas laboratoriów przedmiotowych oraz zajęć z medycyny nuklearnej, praktycznych metod obrazowania medycznego czy analizy szeregów czasowych w zastosowaniach medycznych.

Studia na kierunku medical physics mają umożliwić Ci kompetentne partnerowanie członkom kadry medycznej, poznasz więc specyfikę pracy lekarza, zaznajomisz się z podstawami etyki zawodów medycznych, przejdziesz kurs anatomii i nawiązywania kontaktu z pacjentem. Wiedzę fizyczną i medyczną uzupełnisz wiadomościami z takich dziedzin jak biologia i matematyka. Zorientujesz się w instrumentarium medycznym, poznasz techniki obrazowania i diagnostyki.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli fascynuje Cię medycyna i chciałbyś mieć realny wpływ na jej rozwój, potrafisz myśleć nieszablonowo, wychodzić poza schematy i odważnie proponować nowe rozwiązania, masz ścisły umysł, ale potrafisz funkcjonować na styku różnych dziedzin i zależy Ci na inwestycji w umiejętności językowe, prowadzone w języku angielskim studia na kierunku medical physics mogą się okazać dla Ciebie opcją idealną.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDICAL PHYSICS STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku fizyka medyczna?

Większość kierunków w Polsce dzieli się na dwa cykle kształcenia. Dotyczy to także medical physics. Studia I stopnia stanowią początek tej przygody akademickiej. Trwają one siedem semestrów, więc trzy i pół roku. Są przede wszystkim czasem zdobywania podstawowych kompetencji i kwalifikacji. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

 

Czas trwania studiów na kierunku medical physics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDICAL PHYSICS STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek medical physics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca,czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medical pysics?

Praca po studiach

 

Jakie perspektywy zawodowe otwierają przed Tobą studia na kierunku medical physics? Jako fizyk z orientacją w zagadnieniach medycznych będziesz w stanie rozwijać swoją karierę w jednostkach służby zdrowia, laboratoriach badawczych i przemysłowych, w kraju i za granicą.

Możesz zdecydować się na pracę w charakterze asystenta lekarza, doskonalić istniejące oraz opracowywać nowe metody leczenia i diagnozowania. A

bsolwenci kierunku często dołączają do zespołów badawczych działających na uczelniach i w instytucjach naukowych, podejmują pracę nad doskonaleniem terapii związanej z aparatem ruchu, leczeniem onkologicznym i metodami radiacyjnymi.

 

Absolwent kierunku medical pysics znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista-asystent kadry medycznej
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych
 • pracownik laboratorium badawczego lub przemysłowego
 • operator urządzeń diagnostycznych
 • projektant innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i medycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL PHYSICS

Komentarze (0)