Medical physics

Medical physics

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie medical physics jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

      Technical physics stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
      forma: stacjonarne

      Specjalności na kierunku technical physics

      Medical physics studia - kierunek studiów

      Studia na kierunku Medical physics to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

      Terminy rekrutacji

      Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku medical physics rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | medical physics - terminy rekrutacji >

      Wymagania

      W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku medical physics najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

      *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

      Jakie przedmioty zdawać na maturze?

      Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku medical physics:

      • chemia,
      • fizyka,
      • fizyka i astronomia,
      • informatyka,
      • matematyka.

      *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

      Medical physics - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medical pysics?

      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

      • podstaw fizyki – orientacji w zagadnieniach z dziedziny termodynamiki, optyki, mechaniki itd.
      • podstaw fizyki kwantowej
      • matematycznych metod wykorzystywanych w fizyce
      • związków między fizyką a medycyną
      • znajomości metod fizycznych wykorzystywanych w medycynie nuklearnej
      • praktycznych metod obrazowania medycznego
      • etyki zawodów medycznych
      • specyfiki kontaktu z pacjentem
      • anatomii i fizjologii człowieka
      • elementów biologii i biofizyki
      • metod terapii onkologicznej
      • repertuaru urządzeń instrumentarium medycznego oraz umiejętności wykorzystania ich w praktyce

      Jak wyglądają studia na kierunku medical phisics?

      Najbardziej otwarte umysły ze zdolnościami do kreowania nowych rozwiązań w swoich dziedzinach, twierdzą, że wszystko da się udoskonalić, ale nie zawsze da się to zrobić w tak zwanym „tu i teraz”.  Skoki technologiczne warunkuje bowiem pewien splot czynników: odpowiedni poziom wiedzy w danej dziedzinie, możliwe do wykorzystania środki techniczne i iskra geniuszu potrzebna, by połączyć w całość wszystkie te składniki.

      Taki schemat możemy nałożyć również na dwie korespondujące ze sobą dziedziny: fizykę i medycynę. To, że idą w parze nie ulega wątpliwości: skuteczne leczenie w bardzo wielu przypadkach zależy od możliwości sięgnięcia po najnowsze technologieTe z kolei powstają dzięki staraniom dokładanym do ulepszania urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce i różnego rodzaju terapiach.

      Zanim chirurg przystąpi do swojej pracy, polegającej chociażby na wszczepieniu implantu czy endoprotezy do ciała pacjenta, ktoś musi zaprojektować jego kształt, użyć odpowiednich materiałów, przewidzieć, jak obce ciało zachowa się w organizmie, pod wpływem promieniowania czy ruchu – to już zadanie dla fizyka wykształconego również pod kątem podstawowych zagadnień medycznych.

       

      1. Tryb studiów

      Studia na kierunku medical physics przeznaczone są dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Program dydaktyczny jest tak obszerny, że do wyboru będziesz mieć wyłącznie studia stacjonarne. Na zajęcia uczęszczać będziesz od poniedziałku do piątku, co oczywiście ma swoje plusy. Dzięki temu będziesz mógł wiedzę zdobywać regularnie, a nad twoim rozwojem czuwać będzie kadra najlepszych specjalistów. Plusów jest także więcej – studia na kierunku medical phisics na państwowej uczelni nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

       

      Studia na kierunku Medical physics możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Jak sama nazwa wskazuje – studia na kierunku medical phisics odbywają się w języku angielskim. Dlatego też studenci rozwijać będą intensywnie swoje kompetencje lingwistyczne.

       

      2. Program studiów i przedmioty

      W siatce programowej odnajdą oni oczywiście przedmioty, które charakterystyczne są dla sektora inżynieryjnego, wykorzystywanego w medycynie. Czeka cię szereg przedmiotów zarówno z kręgu medycznego, jak i technicznego. 

       

      W programie studiów na kierunku medical physics znajdziesz takie przedmioty jak np.:

      • anatomia i fizjologia człowieka;
      • chemia nieorganiczna;
      • czy elektromagnetyzm.

       

      Podczas trwania kształcenia będziesz się uczyć, jak wykorzystywać zdobycze fizyki w przemyśle medycznym, który dziś rozwija się wyjątkowo prężnie. Podczas wszystkich lat studiów, nauczysz się, jak aktywnie projektować i programować aparaturę medyczną oraz całe systemy technologiczne, wykorzystywane w medycynie.

       

      3. Nabywane umiejętności

      Czego nauczysz się w toku studiów? Zaczniesz od zgłębiania podstaw fizyki zapoznając się z zagadnieniami fizyki kwantowej, matematycznych metod fizyki, termodynamiką, mechaniką, elektrycznością i optyką.

      Przyjrzysz się relacjom fizyki i medycyny, między innymi podczas laboratoriów przedmiotowych oraz zajęć z medycyny nuklearnej, praktycznych metod obrazowania medycznego czy analizy szeregów czasowych w zastosowaniach medycznych.

      Studia na kierunku medical physics mają umożliwić Ci kompetentne partnerowanie członkom kadry medycznej, poznasz więc specyfikę pracy lekarza, zaznajomisz się z podstawami etyki zawodów medycznych, przejdziesz kurs anatomii i nawiązywania kontaktu z pacjentem.

      Wiedzę fizyczną i medyczną uzupełnisz wiadomościami z takich dziedzin jak biologia i matematyka. Zorientujesz się w instrumentarium medycznym, poznasz techniki obrazowania i diagnostyki.

       

      4. Dla kogo ten kierunek

      Jeśli fascynuje Cię medycyna i chciałbyś mieć realny wpływ na jej rozwój, potrafisz myśleć nieszablonowo, wychodzić poza schematy i odważnie proponować nowe rozwiązania, masz ścisły umysł, ale potrafisz funkcjonować na styku różnych dziedzin i zależy Ci na inwestycji w umiejętności językowe, prowadzone w języku angielskim studia na kierunku medical physics mogą się okazać dla Ciebie opcją idealną.

       

      5. Gdzie studiować Medical physics

      Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Medical physics:

      Ile trwają studia na kierunku fizyka medyczna?

      Studia na kierunku medical physics trwają 3 lata (studia I stopnia).

      Większość kierunków w Polsce dzieli się na dwa cykle kształcenia. Dotyczy to także medical physics. Studia I stopnia stanowią początek tej przygody akademickiej. Trwają one sześć semestrów, więc trzy lata. Są przede wszystkim czasem zdobywania podstawowych kompetencji i kwalifikacji. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

      Jaka praca,czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medical pysics?

      Praca po studiach

      Jakie perspektywy zawodowe otwierają przed Tobą studia na kierunku medical physics? Jako fizyk z orientacją w zagadnieniach medycznych będziesz w stanie rozwijać swoją karierę w jednostkach służby zdrowia, laboratoriach badawczych i przemysłowych, w kraju i za granicą.

      Możesz zdecydować się na pracę w charakterze asystenta lekarza, doskonalić istniejące oraz opracowywać nowe metody leczenia i diagnozowania.

      Absolwenci kierunku często dołączają do zespołów badawczych działających na uczelniach i w instytucjach naukowych, podejmują pracę nad doskonaleniem terapii związanej z aparatem ruchu, leczeniem onkologicznym i metodami radiacyjnymi.

       

      Absolwent kierunku medical pysics znajdzie zatrudnienie w/jako:

      • specjalista-asystent kadry medycznej
      • pracownik instytucji naukowo-badawczych
      • pracownik laboratorium badawczego lub przemysłowego
      • operator urządzeń diagnostycznych
      • projektant innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i medycznych

      Miasta, które oferują studia na kierunku Medical physics

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)