Medical physics studia - kierunek studiów

Najbardziej otwarte umysły ze zdolnościami do kreowania nowych rozwiązań w swoich dziedzinach, twierdzą, że wszystko da się udoskonalić, ale nie zawsze da się to zrobić w tak zwanym „tu i teraz”. Skoki technologiczne warunkuje bowiem pewien splot czynników: odpowiedni poziom wiedzy w danej dziedzinie, możliwe do wykorzystania środki techniczne i iskra geniuszu potrzebna, by połączyć w całość wszystkie te składniki. Taki schemat możemy nałożyć również na dwie korespondujące ze sobą dziedziny: fizykę i medycynę. To, że idą w parze nie ulega wątpliwości: skuteczne leczenie w bardzo wielu przypadkach zależy od możliwości sięgnięcia po najnowsze technologie. Te z kolei powstają dzięki staraniom dokładanym do ulepszania urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce i różnego rodzaju terapiach. Zanim chirurg przystąpi do swojej pracy, polegającej chociażby na wszczepieniu implantu czy endoprotezy do ciała pacjenta, ktoś musi zaprojektować jego kształt, użyć odpowiednich materiałów, przewidzieć, jak obce ciało zachowa się w organizmie, pod wpływem promieniowania czy ruchu – to już zadanie dla fizyka wykształconego również pod kątem podstawowych zagadnień medycznych.

Jeśli fascynuje Cię medycyna i chciałbyś mieć realny wpływ na jej rozwój, potrafisz myśleć nieszablonowo, wychodzić poza schematy i odważnie proponować nowe rozwiązania, masz ścisły umysł, ale potrafisz funkcjonować na styku różnych dziedzin i zależy Ci na inwestycji w umiejętności językowe, prowadzone w języku angielskim studia na kierunku medical physics mogą się okazać dla Ciebie opcją idealną.

Czego nauczysz się w toku studiów? Zaczniesz od zgłębiania podstaw fizyki zapoznając się z zagadnieniami fizyki kwantowej, matematycznych metod fizyki, termodynamiką, mechaniką, elektrycznością i optyką. Przyjrzysz się relacjom fizyki i medycyny, między innymi podczas laboratoriów przedmiotowych oraz zajęć z medycyny nuklearnej, praktycznych metod obrazowania medycznego czy analizy szeregów czasowych w zastosowaniach medycznych. Studia na kierunku medical physics mają umożliwić Ci kompetentne partnerowanie członkom kadry medycznej, poznasz więc specyfikę pracy lekarza, zaznajomisz się z podstawami etyki zawodów medycznych, przejdziesz kurs anatomii i nawiązywania kontaktu z pacjentem. Wiedzę fizyczną i medyczną uzupełnisz wiadomościami z takich dziedzin jak biologia i matematyka. Zorientujesz się w instrumentarium medycznym, poznasz techniki obrazowania i diagnostyki.

Jakie perspektywy zawodowe otwierają przed Tobą studia na kierunku medical physics? Jako fizyk z orientacją w zagadnieniach medycznych będziesz w stanie rozwijać swoją karierę w jednostkach służby zdrowia, laboratoriach badawczych i przemysłowych, w kraju i za granicą. Możesz zdecydować się na pracę w charakterze asystenta lekarza, doskonalić istniejące oraz opracowywać nowe metody leczenia i diagnozowania. Absolwenci kierunku często dołączają do zespołów badawczych działających na uczelniach i w instytucjach naukowych, podejmują pracę nad doskonaleniem terapii związanej z aparatem ruchu, leczeniem onkologicznym i metodami radiacyjnymi.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na medical pysics na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów obowiązkowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDICAL PHYSICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medical pysics?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw fizyki – orientacji w zagadnieniach z dziedziny termodynamiki, optyki, mechaniki itd.
 • podstaw fizyki kwantowej
 • matematycznych metod wykorzystywanych w fizyce
 • związków między fizyką a medycyną
 • znajomości metod fizycznych wykorzystywanych w medycynie nuklearnej
 • praktycznych metod obrazowania medycznego
 • etyki zawodów medycznych
 • specyfiki kontaktu z pacjentem
 • anatomii i fizjologii człowieka
 • elementów biologii i biofizyki
 • metod terapii onkologicznej
 • repertuaru urządzeń instrumentarium medycznego oraz umiejętności wykorzystania ich w praktyce

Jaka praca,czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medical pysics?

Absolwent kierunku medical pysics znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista-asystent kadry medycznej
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych
 • pracownik laboratorium badawczego lub przemysłowego
 • operator urządzeń diagnostycznych
 • projektant innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i medycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL PHYSICS

Komentarze (0)