Przekład interkulturowy i intermedialny

Przekład interkulturowy i intermedialny

Dodaj do ulubionych

Przekład interkulturowy i intermedialny studia - kierunek studiów

Chcąc zdefiniować język możemy odwołać się, rzecz jasna, do jego systemowych właściwości, postrzegać go jako zbiór reguł spiętych gramatyką, zasób brzmień, słów i fraz, narzędzie do formułowania komunikatów. To właśnie te składowe języka od zawsze sprawiały nam najwięcej problemów, były źródłem niemałych wysiłków nad kartką w linie podczas szkolnych dyktand, sprawiały, że zawieszaliśmy głos trudząc się z odmianą, niejednokrotnie zniechęcały nas do starań o poprawność językową, której osiągnięcie jawiło się jak kres misji niemożliwej. Nie należy jednak zapominać o tym, że każde narzędzie jesteśmy w stanie wykorzystać w inspirujący i odkrywczy sposób, otwierający przed nami nowe perspektywy poznawcze. Nie inaczej jest w przypadku języka, który możemy upychać w słownikach i podręcznikach, ale wypuszczenie go poza ciasne szuflady, w przestrzeń komunikacji międzykulturowej i mediów, da nam znacznie więcej satysfakcji i pozwoli zbliżyć się do świata na jeszcze jednej poznawczej płaszczyźnie. Studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny pozwalają na uświadomienie sobie istnienia przekazywanych za pomocą języka kodów kulturowych, specyfiki komunikatów nadawanych przez różnorodne media oraz przekładu języka jednego medium na inne w ramach korespondencji sztuk i kodów. Każde z tych zagadnień jest szczególnie istotne dla współczesnego tłumacza, który w swojej pracy translatorskiej chce dotrzymywać kroku zmianom zachodzącym we nowoczesnej rzeczywistości i tworzyć przekłady na najwyższym poziomie językowym, uwzględniającym nie tylko tłumaczenie mowy, ale wszystkich jej kontekstów.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze miałeś w sobie pęd ku nauce języków, które postrzegałeś jako przepustkę do rozumienia innych kultur, chciałbyś opanować w stopniu zaawansowanym dwa języki obce oraz swobodnie poruszać się po ich gramatykach i kontekstach, fascynuje Cię język najnowszych mediów, dostrzegasz powiązania między językiem a środkami wyrazu stosowanymi w sztukach wizualnych i chciałbyś swobodnie poruszać się w przestrzeni najnowszej kultury, studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny mogą się okazać dokładnie tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Z jednej strony zdobędziesz solidne umiejętności translatorskie, które przygotują Cię do pracy w zawodzie wykwalifikowanego tłumacza tekstów użytkowych i literackich. Przekład interkulturowy i intermedialny tym jednak różni się od tradycyjnych studiów filologicznych i translatorskich, że wyposażając Cię w umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi w mowie i piśmie, umożliwia Ci jednocześnie zdobycie orientacji w historycznych i współczesnych uwarunkowaniach kulturowych, które pozwalają wejść głębiej w strukturę języka i zrozumieć mentalność posługującego się nim narodu. Z drugiej strony studia te przygotują Cię do tropienia związków między sztuką obrazu a sztuką słowa, w konsekwencji zaś – do diagnozowania współczesnych kierunków rozwoju kultury i sztuki w oparciu o przekład intersemiotyczny. Weźmiesz udział w intensywnych translatoriach z języka obcego, zapoznasz się z dziełami literatury europejskiej, podstawowymi zagadnieniami z historii sztuki, filmoznawstwa i teatrologii. Przyjrzysz się współczesnej fotografii, w ujęciu porównawczym, relacjom między filmem a innymi dziedzinami sztuki, adaptacjom radiowym, literaturze internetowej i audiobookom, które nadają nowy wymiar słowu.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny? Zostaniesz przygotowany do pracy w charakterze tłumacza, specjalizującego się zarówno w przekładach literackich, jak i użytkowych, w tworzeniu których z pewnością pomoże Ci wiedza za zakresu kultury, sztuk wizualnych i mediów. Dzięki tak interdyscyplinarnemu wykształceniu, absolwenci przekładu interkulturowego i intermedialnego bardzo często wiążą swoją karierę z instytucjami kultury, szczególnie tymi nastawionymi na propagowanie sztuk wizualnych (teatry, galerie sztuki, muzea, domy kultury). Z powodzeniem sprawdzisz się także jako pracownik wydawnictw, także wielojęzycznych, redakcji prasowych, telewizyjnych i radiowych lub agencji marketingowych i interaktywnych, szczególnie takich, które działają w środowisku międzynarodowym. Swoje usługi translatorskie będziesz mógł zaoferować firmom i przedsiębiorstwom różnorodnych branż, działających, między innymi, w sektorze biznesowym czy edukacyjnym.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek przekład interkulturowy i intermedialny na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny – język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEKŁAD INTERKULTUROWY I INTERMEDIALNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi (angielskim i niemieckim/włoskim/hiszpańskim) w mowie i piśmie
   • tłumaczenia tekstów literackich, naukowych i użytkowych w oparciu o znajomość dwóch języków obcych
   • historycznych i współczesnych uwarunkowaniach kulturowych wybranych państw europejskich
   • historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych
   • odnajdywania i interpretowania związków pomiędzy sztuką słowa a sztuką obrazu i wykorzystywania ich w pracy nad przekładem
   • diagnozowania współczesnych kierunków rozwoju kultury i sztuki w oparciu o diagnozy interkulturowe i intersemiotyczne
   • najważniejszych dzieł i przedstawicieli literatury europejskiej
   • filmoznawstwa
   • teatrologii
   • filmu i fotografii i ich powiązań z innymi dziedzinami sztuki
   • literatury internetowej – jej recepcji, gatunków i wpływu na definiowanie tradycji literackiej
   • relacji między językiem, literaturą a nieklasycznymi formami ich utrwalania, takimi jak audiobooki czy adaptacje radowe

   Jak wyglądają studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek przekład interkulturowy i intermedialny jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student kierunku przekład interkulturowy i intermedialny zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

   • przekład intersemiotyczny
   • warsztat tłumacza
   • konwergencja mediów

   Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach intranetowych, wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie powyższych studiów, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska kulturowe oraz interpretować teksty z kanonu literatury polskiej i światowej. Ponadto poznasz zasady dokonywania przekładu interkulturowego i intermedialnego. Studenci rozwiną także zdolności językowe z obszaru języka angielskiego oraz łacińskiego.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia pierwszego stopnia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

   Czas trwania studiów na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku przekład interkulturowy i intermedialny?

   Absolwent kierunku przekład interkulturowy i intermedialny znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • wykwalifikowany tłumacz tekstów literackich, użytkowych i naukowych
   • biurach tłumaczeń
   • instytucjach kultury, szczególnie tych zajmujących się udostępnianiem dorobku sztuk wizualnych (teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury)
   • wydawnictwach, także tych działających w środowisku wielojęzycznym
   • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych
   • agencjach marketingowych i interaktywnych
   • freelancer oferujący swoje usługi translatorskie firmom, przedsiębiorstwom i organizacjom różnorodnych branż

   Komentarze (0)