Przekład interkulturowy i intermedialny

Przekład interkulturowy i intermedialny

Przekład interkulturowy i intermedialny studia

Przekład interkulturowy i intermedialny studia - kierunek studiów

Chcąc zdefiniować język możemy odwołać się, rzecz jasna, do jego systemowych właściwości, postrzegać go jako zbiór reguł spiętych gramatyką, zasób brzmień, słów i fraz, narzędzie do formułowania komunikatów. To właśnie te składowe języka od zawsze sprawiały nam najwięcej problemów, były źródłem niemałych wysiłków nad kartką w linie podczas szkolnych dyktand, sprawiały, że zawieszaliśmy głos trudząc się z odmianą, niejednokrotnie zniechęcały nas do starań o poprawność językową, której osiągnięcie jawiło się jak kres misji niemożliwej. Nie należy jednak zapominać o tym, że każde narzędzie jesteśmy w stanie wykorzystać w inspirujący i odkrywczy sposób, otwierający przed nami nowe perspektywy poznawcze. Nie inaczej jest w przypadku języka, który możemy upychać w słownikach i podręcznikach, ale wypuszczenie go poza ciasne szuflady, w przestrzeń komunikacji międzykulturowej i mediów, da nam znacznie więcej satysfakcji i pozwoli zbliżyć się do świata na jeszcze jednej poznawczej płaszczyźnie. Studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny pozwalają na uświadomienie sobie istnienia przekazywanych za pomocą języka kodów kulturowych, specyfiki komunikatów nadawanych przez różnorodne media oraz przekładu języka jednego medium na inne w ramach korespondencji sztuk i kodów. Każde z tych zagadnień jest szczególnie istotne dla współczesnego tłumacza, który w swojej pracy translatorskiej chce dotrzymywać kroku zmianom zachodzącym we nowoczesnej rzeczywistości i tworzyć przekłady na najwyższym poziomie językowym, uwzględniającym nie tylko tłumaczenie mowy, ale wszystkich jej kontekstów.

Jeśli zawsze miałeś w sobie pęd ku nauce języków, które postrzegałeś jako przepustkę do rozumienia innych kultur, chciałbyś opanować w stopniu zaawansowanym dwa języki obce oraz swobodnie poruszać się po ich gramatykach i kontekstach, fascynuje Cię język najnowszych mediów, dostrzegasz powiązania między językiem a środkami wyrazu stosowanymi w sztukach wizualnych i chciałbyś swobodnie poruszać się w przestrzeni najnowszej kultury, studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny mogą się okazać dokładnie tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Z jednej strony zdobędziesz solidne umiejętności translatorskie, które przygotują Cię do pracy w zawodzie wykwalifikowanego tłumacza tekstów użytkowych i literackich. Przekład interkulturowy i intermedialny tym jednak różni się od tradycyjnych studiów filologicznych i translatorskich, że wyposażając Cię w umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi w mowie i piśmie, umożliwia Ci jednocześnie zdobycie orientacji w historycznych i współczesnych uwarunkowaniach kulturowych, które pozwalają wejść głębiej w strukturę języka i zrozumieć mentalność posługującego się nim narodu. Z drugiej strony studia te przygotują Cię do tropienia związków między sztuką obrazu a sztuką słowa, w konsekwencji zaś – do diagnozowania współczesnych kierunków rozwoju kultury i sztuki w oparciu o przekład intersemiotyczny. Weźmiesz udział w intensywnych translatoriach z języka obcego, zapoznasz się z dziełami literatury europejskiej, podstawowymi zagadnieniami z historii sztuki, filmoznawstwa i teatrologii. Przyjrzysz się współczesnej fotografii, w ujęciu porównawczym, relacjom między filmem a innymi dziedzinami sztuki, adaptacjom radiowym, literaturze internetowej i audiobookom, które nadają nowy wymiar słowu.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny? Zostaniesz przygotowany do pracy w charakterze tłumacza, specjalizującego się zarówno w przekładach literackich, jak i użytkowych, w tworzeniu których z pewnością pomoże Ci wiedza za zakresu kultury, sztuk wizualnych i mediów. Dzięki tak interdyscyplinarnemu wykształceniu, absolwenci przekładu interkulturowego i intermedialnego bardzo często wiążą swoją karierę z instytucjami kultury, szczególnie tymi nastawionymi na propagowanie sztuk wizualnych (teatry, galerie sztuki, muzea, domy kultury). Z powodzeniem sprawdzisz się także jako pracownik wydawnictw, także wielojęzycznych, redakcji prasowych, telewizyjnych i radiowych lub agencji marketingowych i interaktywnych, szczególnie takich, które działają w środowisku międzynarodowym. Swoje usługi translatorskie będziesz mógł zaoferować firmom i przedsiębiorstwom różnorodnych branż, działających, między innymi, w sektorze biznesowym czy edukacyjnym.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku przekład interkulturowy i intermedialny?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi (angielskim i niemieckim/włoskim/hiszpańskim) w mowie i piśmie
 • tłumaczenia tekstów literackich, naukowych i użytkowych w oparciu o znajomość dwóch języków obcych
 • historycznych i współczesnych uwarunkowaniach kulturowych wybranych państw europejskich
 • historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych
 • odnajdywania i interpretowania związków pomiędzy sztuką słowa a sztuką obrazu i wykorzystywania ich w pracy nad przekładem
 • diagnozowania współczesnych kierunków rozwoju kultury i sztuki w oparciu o diagnozy interkulturowe i intersemiotyczne
 • najważniejszych dzieł i przedstawicieli literatury europejskiej
 • filmoznawstwa
 • teatrologii
 • filmu i fotografii i ich powiązań z innymi dziedzinami sztuki
 • literatury internetowej – jej recepcji, gatunków i wpływu na definiowanie tradycji literackiej
 • relacji między językiem, literaturą a nieklasycznymi formami ich utrwalania, takimi jak audiobooki czy adaptacje radowe

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku przekład interkulturowy i intermedialny?

Absolwent kierunku przekład interkulturowy i intermedialny znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wykwalifikowany tłumacz tekstów literackich, użytkowych i naukowych
 • biurach tłumaczeń
 • instytucjach kultury, szczególnie tych zajmujących się udostępnianiem dorobku sztuk wizualnych (teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury)
 • wydawnictwach, także tych działających w środowisku wielojęzycznym
 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych
 • agencjach marketingowych i interaktywnych
 • freelancer oferujący swoje usługi translatorskie firmom, przedsiębiorstwom i organizacjom różnorodnych branż

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek przekład interkulturowy i intermedialny na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny – język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Przekład interkulturowy i intermedialny

PRZEKŁAD INTERKULTUROWY I INTERMEDIALNY - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

     Komentarze (0)