Kultury mediów studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dobie globalizacji niezwykle ważną rolę w zakresie kultury społeczeństwa oraz komunikacji pełnią media. Współczesne procesy komunikacyjne wytworzyły silną potrzebę wykształcenia specjalistów w zakresie mediów, którzy wyjdą naprzeciw zapotrzebowaniu obecnego rynku. Studia dają możliwość zrozumienia przemian jakie zaszły pod wpływem nowoczesnych technologii. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany szeroko pojętymi mediami to Kultury mediów mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kultury mediów? Jest to kierunek, który skupia się na multimedialności mediów oraz kształci w zakresie nowych kompetencji niebędnych do sprawnego poruszania się we współczesnych procesach komunikacyjnych. Co więcej, zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: historia społeczna, kulturowa oraz polityczna, teoria mediów czy antropologia kultury. Dodatkowo nacisk będzie kładziony na poprawę umiejętności miękkich, dzięki czemu nie będziesz mieć problemu w zakresie komunikacji interpersonalnej. Do wyboru będziesz mieć różne specjalności: Komunikacja medialna, Komunikacja wizualna, Estetyka wizualności, Widowiska kultorwe czy Publicystyka nowomedialna. Taka różnorodność sprawi, że powinieneś znaleźć coś dla siebie i rozwinąć swoje zainteresowania w wybranej dziedzinie.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kultury mediów? Kierunek daje możliwości zatrudnienia w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji. Moga to być agencje reklamowe, media elektroniczne czy agencje public relations oraz marketingu. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa medialnego lub kultury administracji publicznej. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli zatem świetnie czujesz się w środowisku mediów oraz komunikacji publicznej to Kultury mediów mogą być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kultury mediów, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTURY MEDIÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTURY MEDIÓW

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kultury mediów

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze mediów,
  • analizy zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
  • : rozumienia zjawisk prasowo-wydawniczych, rozumienia ogólnych prawidłowoci i zależności między historią prasy i dziennikarstwa a historią polityczną i hisoriąi literatur; rozumienia zjawisk prasowych w poszczególnych okresach historycznych oraz historyczno-literackich,
  • wykorzystywania wiedzy z zakresu doktryn medialnych do zrozumienia przekształceń systemu medialnego w Polsce; rozumienia mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych; dostrzegania aktorów gry rynkowej, określania istoty i funkcji poszczególnych typów mediów i instytucji medialnych, oceny roli i znaczenia poszczególnych regionów medialnych oraz rodzajów mediów w systemie medialnym; dokonywania samodzielnych porówna i analiz zjawisk medialnych w Polsce z punktu widzenia dyscyplin naukowych zajmujących się komunikacją medialną,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTURY MEDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE

KULTURY MEDIÓW STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTURY MEDIÓW STUDIA I STOPNIA

KULTURY MEDIÓW STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kultury mediów

Absolwent kierunku kultury mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik agencji reklamowej,
  • pracownik w mediach elektronicznych,
  • pracownik agencje public relations,
  • pracownik przemysłu kreatywnego,
  • pracownik firmy marketingowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURY MEDIÓW

Komentarze (0)