DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Dziennikarstwo i kultura mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | dziennikarstwo i kultura mediów - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | dziennikarstwo i kultura mediów - uczelnie >

Opis kierunku

Jak funkcjonują współczesne media? Czym charakteryzuje się rzetelna praca dziennikarza? Co warto wiedzieć o specyfice pracy dla serwisów internetowych, a co dla radia? Między innymi odpowiedzi na te pytania poznają absolwenci dziennikarstwa i kultury mediów. To studia zadedykowane humanistom, którzy chcą otrzymać interdyscyplinarne wykształcenie – także z pogranicza nauk społecznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z dziennikarstwa i kultury mediów charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów: dziennikarstwo internetowemedia regionalne, dziennikarstwo prasowe i radiowe, rzecznik prasowy i specjalista pr.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, przedmiot dodatkowy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia te będą mieć przede wszystkim charakter praktyczny. Ich przyszli absolwenci poznają zasady tworzenia tekstów użytkowych, rozwiną warsztat pisarski czy też dowiedzą się, jak powinno wyglądać świadome budowanie strategii marketingowych. Po zakończeniu kształcenia dziennikarze będą mogli podejmować współpracę nie tylko z mediami, lecz także z agencjami reklamowymi czy PR-owymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot dodatkowy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW:

Czego nauczysz się na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów?

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów charakteryzują się dużą różnorodnością poruszanych tematów i szerokim wachlarzem zajęć z zakresu kilku dziedzin wiedzy. Jako student skupisz się na kilku istotnych aspektach pracy dziennikarskiej, których poznanie jest niezbędne do wykonywania tego zawodu.

W trakcie kursu zaznajomisz się z historią mediów oraz dowiesz się jakie zmiany zachodziły w nich na przestrzeni lat. Co więcej skupisz się na przyswajaniu wiedzy językoznawczej i będziesz uczestniczył w zajęciach z kultury języka, który jest najważniejszym narzędziem komunikacyjnym.

Jednak program studiów, przede wszystkim zakłada kształtowanie umiejętności praktycznych i poznawanie warsztatu pracy dziennikarskiej. W trakcie kursu będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która najbardziej odpowiada twoim zainteresowaniom oraz planom zawodowym. Zadecydujesz pomiędzy dziennikarstwem internetowym a mediami regionalnymi.

 

Absolwent powinien posiadać widzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomość historii mediów
 • wiedzy językoznawczej
 • znajomość zasad kultury języka
 • umiejętność tworzenia tekstów użytkowych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • język obcy

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dziennikarstwo i kultura mediów można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, społecznymi i kulturoznawczymi.

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dziennikarstwo i kultura mediów będziesz mógł korzystać z szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich, w której znajdą się przedmioty o tematyce związanej z naukami humanistycznymi i społecznymi. Oto wybrane z nich:

 

 • Podstawy socjologii
 • Pragmatyczne i stylistyczne podstawy wypowiedzi
 • Media w Polsce i na świecie
 • Źródła informacji dziennikarskiej

 

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów dziennikarskich wykształcisz wiele umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz swój warsztat pisarki i poznasz podstawowe gatunki dziennikarskie.

Studenci zdobędą także kompetencje z obszaru zarządzania informacją, marketingu czy budowania strategii reklamowej. Co więcej będziesz miał okazję korzystać z zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych, stosowanych na co dzień w branży dziennikarskiej.

W planie zajęć znajdzie się lektorat z języka obcego, na którym rozwiniesz zdolności językowe i tym samym zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Media często bywają nazywane czwartą władzą. Określenie to wiąże się z ich siłą opiniotwórczą. Prasa, telewizja i inne media wpływają na światopogląd społeczeństwa i wpływa na ich wybory czy gusta. Wykonywanie zawodu dziennikarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością, lecz jednocześnie może sprawiać dużo satysfakcji i przyjemności.

Nic dziwnego, że coraz więcej ludzi decyduje się na związanie z nim swojej przyszłości zawodowej. Umożliwiają to studia na niezwykle interesującym i przyszłościowym kierunku dziennikarstwo i kultura mediów. Jest on skierowany do wszystkich tych, którzy są świadomi roli, jaką pełnią media w dzisiejszym świecie i chcieliby poznać ich specyfikę oraz prawa rządzące światem medialnym.

Jeżeli jesteś jedną z tych osób i chciałbyś zyskać nowe umiejętności i wiedzę przy jednoczesnym rozwijaniu swoich pasji to aplikuj na dziennikarstwo i kulturę mediów.

 

5. Gdzie studiować dziennikarstwo i kulturę mediów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dziennikarstwo i kultura mediów:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów będziesz miał wiedzę z zakresu szeroko pojętego dziennikarstwa i innych aspektów, które składają się na specyfikę tej dyscypliny.

Uzyskana wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne sprawią, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w swoim zawodzie. W trakcie studiów będziesz przede wszystkim przygotowywany do pracy na stanowisku dziennikarza prasowego, radiowego lub telewizyjnego.

Co więcej będziesz miał wszelkie kompetencje do znalezienia zatrudnienia w agencjach reklamowych i działach public relations.

Równie ciekawą opcją jest praca w zawodzie rzecznika prasowego czy w działach promocji. Jako absolwent tego interesującego kierunku będziesz mógł pracować w mediach internetowych, jako bloger lub administrator portalu.

Ponadto, możesz wykonywać pracę redaktora lub korektora w redakcjach czasopism i wydawnictwach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia i zdobywać dalsze wykształcenie i rozwijać swoje zainteresowania.

 

Absolwent kierunku dziennikarstwo i kultura mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • radio
 • telewizji
 • redakcjach prasowych
 • wydawnictwach (redaktor, korektor)
 • mediach internetowych
 • działach marketingu i promocji
 • rzecznik prasowy
 • agencjach reklamowych
 • działach public relations

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dziennikarstwo i kultura mediów studia niestacjonarne

Dziennikarstwo i kultura mediów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dziennikarstwo i kultura mediów studia I stopnia

Dziennikarstwo i kultura mediów studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki dziennikarstwo i informacja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)