Dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się na Twojej ulicy, w Twoim mieście, kraju i na świecie? Masz lekkie pióro lub zdolność do swobodnego formułowania ważnych i ciekawych opinii na każdy temat? Obcy ludzie chętnie powierzają Ci swoje historie? Pewnie zatem nie raz słyszałeś, że sprawdziłbyś się jako pracownik mediów. Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek nad karierą dziennikarza, ale chciałbyś dodatkowo połączyć ją z inwestowaniem w rozwój zdolności przywódczych i organizacyjnych, które posiadasz, powinieneś rozważyć studia na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami.

 

Program studiów i przedmioty

Czego właściwie spodziewać się po takim „rozszerzonym dziennikarstwie”? Spotkania z nauką, które wypadnie na styku dwóch dziedzin – humanistyki i zarządzania. Z jednej strony przygotujesz się więc do pracy dziennikarza, redaktora i wydawcy, poznając teorię oraz zdobywając warsztat niezbędny w pracy z każdym rodzajem medium. Z drugiej zaś opanujesz kompetencje ekonomiczne i zarządcze. To one uczynią z Ciebie specjalistę, który nie tylko zna specyfikę środowiska medialnego, ale potrafi również sprawnie zarządzać jego instytucjami.

 

Praca po studiach

Czy studia na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami oferują ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego? Z pewnością poszerzają kompetencje, które można zdobyć na klasycznych studiach dziennikarskich o kilka uniwersalnych umiejętności, potrzebnych wszędzie tam, gdzie stawia się na sprawne zarządzanie ludźmi lub procesami. Absolwent dziennikarstwa i zarządzania mediami może pracować jako członek lub przewodniczący zarządu firm z branży medialnej, właściciel własnej firmy, która swoją działalność opiera na komunikacji medialnej, dyrektor radia, stacji telewizyjnej czy redaktor naczelny gazety.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na dziennikarstwo i zarządzanie mediami w edukacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i zarządzanie mediami jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziennikarstwo i zarządzanie mediami?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i praktyki dziennikarskiej w pracy z każdym medium (telewizja, radio, prasa, nowe media itd.)
 • wrażliwości na zjawiska społeczne i kulturalne oraz interpretowania ich
 • opisu i diagnozowania rzeczywistości
 • etyki dziennikarskiej
 • szeroko rozumianych kompetencji językowych
 • korzystania z narzędzi informatycznych i nowych mediów
 • komunikacji społecznej i medialnej
 • zarządzania instytucjami medialnymi
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży medialnej
 • ekonomicznego zaplecza funkcjonowania mediów
 • zasad współpracy regionalnej
 • warsztatu i specyfiki pracy redaktora oraz wydawcy

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami?

Absolwent kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • dziennikarz
 • redaktor radiowy lub telewizyjny
 • menedżer do spraw Public Relations
 • członek lub przewodniczący zarządu firm z branży medialnej
 • dyrektor instytucji związanych z funkcjonowaniem mediów
 • rzecznik prasowy
 • specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej
 • pracownik agencji reklamowej
 • wydawca

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI

Komentarze (0)