Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Studia na kierunku społeczeństwo informacyjne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Społeczeństwo informacyjne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne - kierunek studiów

Studia na kierunku Społeczeństwo informacyjne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku społeczeństwo informacyjne
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku społeczeństwo informacyjne rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | społeczeństwo informacyjne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku społeczeństwo informacyjne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | społeczeństwo informacyjne - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z społeczeństwa informacyjnego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku społeczeństwo informacyjne: e-przedsiębiorczość, elektroniczna administracja.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku społeczeństwo informacyjne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku społeczeństwo informacyjne:

 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Społeczeństwo informacyjne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując społeczeństwo informacyjne?

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku społeczeństwo informacyjne: administracja publiczna, cyfryzacja, design thinking, edycja i korekta tekstów, psychologia społeczna.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dylematy związane z decydowaniem o tym, czy powinieneś określać się mianem humanisty czy ścisłowca nie będą Cię dotyczyć – Twoje wykształcenie połączy w sobie kompetencje z pozornie odległych dziedzin: socjologii, filozofii i prawa oraz informatyki, finansów i ekonomii.

Wszystko po to, byś mógł nazywać siebie obywatelem współczesności i jak najefektywniej wykorzystywać jej narzędzia do rozumienia otaczającego Cię świata i aktywnego uczestniczenia w nim. Nauczysz się definiować społeczeństwo informacyjne, oceniać jego zalety i pułapki, prognozować dalszy rozwój tego modelu.

Opanujesz podstawy psychologii społecznej, zapoznasz się ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, kryzysami i konfliktami społecznymi, dowiesz się, czym jest filozofia jednostki i wspólnoty oraz jakie panują między nimi relacje. Słowo „cyfryzacja” odmienisz przez wszystkie przypadki i przyjrzysz się jaki jest jej wpływ na poszczególne dziedziny naszego życia.

Nauczysz się projektować strony internetowe, tworzyć algorytmy i programować oraz korzystać z cyfrowych źródeł informacji. Zostaniesz przygotowany do wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania danych, edycji i korekty tekstów, komunikacji interpersonalnej, także prowadzonej w środowisku międzynarodowym oraz do efektywnych wystąpień publicznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw socjologii, filozofii, historii (Polski i świata) oraz prawa
 • podstaw informatyki, finansów i ekonomii
 • definiowania i rozumienia społeczeństwa informacyjnego, oceny jego zalet i pułapek oraz prognozowania dalszego rozwoju tego modelu społecznego
 • podstaw psychologii społecznej
 • współczesnych stosunków międzynarodowych
 • aktualnych kryzysów i konfliktów społecznych
 • filozofii jednostki i wspólnoty oraz zależności między nimi
 • cyfryzacji oraz jej wpływu na poszczególne dziedziny rzeczywistości
 • projektowania stron internetowych
 • tworzenia algorytmów i podstaw programowania
 • gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych
 • edycji i korekty tekstów
 • komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem komunikacji międzynarodowej
 • profesjonalnych wystąpień publicznych
 • systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • struktury i sposobów funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • organizacji i zarządzania
 • praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Jak wyglądają studia na kierunku społeczeństwo informacyjne?

Bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami uważasz za fanaberię lub przykry obowiązek współczesności? Po gazetę sięgasz tylko wtedy, kiedy możesz liczyć na szelest zadrukowanych stron? Nie ma Cię w internecie? Nie istniejesz!

A w najlepszym razie żyjesz w niedoinformowaniu, wiedziesz egzystencję poza głównym nurtem wydarzeń i przemian społecznych, które dziś są frontem w pełnym rozpędzie i na stałe zmieniają krajobraz naszej rzeczywistości.

Komunikacja międzyludzka, działania społeczne, polityczne i twórcze polegające na powstawaniu wspólnot, ruchów i tekstów kultury, handel, oraz tak zwana codzienność, w której jesteśmy użytkownikami przestrzeni publicznej i odbiorcami informacji – każda dziedzina naszego życia podlega dziś dyktatowi technologii i cyfryzacji.

Informacja, niegdyś dostępna niemal dla każdego, współcześnie chowa się często za medium, które ją przekazuje – dla jednych staje się „towarem niedostępnym”i źródłem społecznego wykluczenia, inni zaś dawkują ją sobie w nadmiarze, odcinają relacje międzyludzkie, tylko pozornie należą do nurtu nowoczesnego świata bo w rzeczywistości zasiedlają tylko jeden z jego pokojów, ciasny i pozbawiony okien z widokiem na drugiego człowieka i realny świat.

Te i inne zależności między specyfiką nowoczesnej rzeczywistości a kondycją jednostki stają się przedmiotem naukowych rozważań osób, które wybierają studia na kierunku społeczeństwo informacyjne.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek społeczeństwo informacyjne jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Społeczeństwo informacyjne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku społeczeństwo informacyjne, studenci zdobędą kompleksową wiedzę zarówno z zakresu nauk społecznych i ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki oraz informatyki. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Administracja publiczna
 • Design thinking
 • Statystyczna analiza danych
 • Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętnościami

W ramach studiów na powyższym kierunku, studenci wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Podczas licznych warsztatów zdobędą umiejętność dokonywania analizy wybranych zjawisk społecznych czy procesów politycznych.

Osoby, które aplikują na kierunek społeczeństwo informacyjne nauczą się również zasad negocjacji, komunikacji oraz przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych. Ważnym elementem kształcenia będzie także nabycie umiejętności z zakresu informatyki oraz obsługi zaawansowanych narzędzi i programów komputerowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś wyznawcą postępu technologicznego i dostrzegasz w nim szansę na szybszy, właściwie ukierunkowany rozwój jednostek i społeczności, chciałbyś jak najlepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe i komunikacyjne oraz ich możliwości przydatne w wielu dziedzinach życia, zależy Ci na zdobyciu wiedzy z zakresu nauk humanistyczno-społecznych w pakiecie z umiejętnościami informatycznymi i elementami nauk ścisłych a przedrostek „e-”stawiany przed słowami takimi jak biznes, edukacja, handel czy administracja to dla Ciebie synonim postępu, studia na kierunku społeczeństwo informacyjne mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

5. Gdzie studiować Społeczeństwo informacyjne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Społeczeństwo informacyjne:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Społeczeństwo informacyjne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku społeczeństwo informacyjne będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku społeczeństwo informacyjne?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku społeczeństwo informacyjne? Dzięki orientacji w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, świadomości ekonomicznej i społecznej oraz umiejętnościom analitycznym, komunikacyjnym i marketingowym, będziesz solidnie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, wykorzystującej w praktyce cyfrowe rozwiązania komunikacyjne i administracyjne.

Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli pracownika urzędów gminnych i miejskich, inicjujących nowoczesne rozwiązania organizacyjne, będziesz kompetentnym członkiem zespołów w agencjach marketingowych i reklamowych lub zwiążesz swoją karierę z sektorem informatycznym, zajmując się bazami danych, przepływem danych, aplikacjami, systemami teleinformatycznymi oraz multimediami.

Z Twoich umiejętności chętnie skorzysta również sektor biznesowy oraz branża medialna, szczególnie w zakresie kompetencji komunikacyjnych, marketingowych i analitycznych.

 

Absolwent kierunku społeczeństwo informacyjne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samodzielny przedsiębiorca przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykorzystującej nowoczesne rozwiązania technologiczne (komunikacyjne, administracyjne etc.)
 • urzędach gminy i urzędach miasta
 • organizacjach pozarządowych
 • agencjach marketingowych i reklamowych
 • sektorze informatycznym jako osoba zajmująca się bazami danych, przepływem danych, aplikacjami, systemami teleinformatycznymi i/lub multimediami

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Społeczeństwo informacyjne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Społeczeństwo informacyjne studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku społeczeństwo informacyjne

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku społeczeństwo informacyjne

Miasta, które oferują studia na kierunku Społeczeństwo informacyjne

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)