Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne - kierunek studiów

Bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami uważasz za fanaberię lub przykry obowiązek współczesności? Po gazetę sięgasz tylko wtedy, kiedy możesz liczyć na szelest zadrukowanych stron? Nie ma Cię w internecie? Nie istniejesz! A w najlepszym razie żyjesz w niedoinformowaniu, wiedziesz egzystencję poza głównym nurtem wydarzeń i przemian społecznych, które dziś są frontem w pełnym rozpędzie i na stałe zmieniają krajobraz naszej rzeczywistości. Komunikacja międzyludzka, działania społeczne, polityczne i twórcze polegające na powstawaniu wspólnot, ruchów i tekstów kultury, handel, oraz tak zwana codzienność, w której jesteśmy użytkownikami przestrzeni publicznej i odbiorcami informacji – każda dziedzina naszego życia podlega dziś dyktatowi technologii i cyfryzacji. Informacja, niegdyś dostępna niemal dla każdego, współcześnie chowa się często za medium, które ją przekazuje – dla jednych staje się „towarem niedostępnym”i źródłem społecznego wykluczenia, inni zaś dawkują ją sobie w nadmiarze, odcinają relacje międzyludzkie, tylko pozornie należą do nurtu nowoczesnego świata bo w rzeczywistości zasiedlają tylko jeden z jego pokojów, ciasny i pozbawiony okien z widokiem na drugiego człowieka i realny świat. Te i inne zależności między specyfiką nowoczesnej rzeczywistości a kondycją jednostki stają się przedmiotem naukowych rozważań osób, które wybierają studia na kierunku społeczeństwo informacyjne.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś wyznawcą postępu technologicznego i dostrzegasz w nim szansę na szybszy, właściwie ukierunkowany rozwój jednostek i społeczności, chciałbyś jak najlepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe i komunikacyjne oraz ich możliwości przydatne w wielu dziedzinach życia, zależy Ci na zdobyciu wiedzy z zakresu nauk humanistyczno-społecznych w pakiecie z umiejętnościami informatycznymi i elementami nauk ścisłych a przedrostek „e-”stawiany przed słowami takimi jak biznes, edukacja, handel czy administracja to dla Ciebie synonim postępu, studia na kierunku społeczeństwo informacyjne mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dylematy związane z decydowaniem o tym, czy powinieneś określać się mianem humanisty czy ścisłowca nie będą Cię dotyczyć – Twoje wykształcenie połączy w sobie kompetencje z pozornie odległych dziedzin: socjologii, filozofii i prawa oraz informatyki, finansów i ekonomii. Wszystko po to, byś mógł nazywać siebie obywatelem współczesności i jak najefektywniej wykorzystywać jej narzędzia do rozumienia otaczającego Cię świata i aktywnego uczestniczenia w nim. Nauczysz się definiować społeczeństwo informacyjne, oceniać jego zalety i pułapki, prognozować dalszy rozwój tego modelu. Opanujesz podstawy psychologii społecznej, zapoznasz się ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, kryzysami i konfliktami społecznymi, dowiesz się, czym jest filozofia jednostki i wspólnoty oraz jakie panują między nimi relacje. Słowo „cyfryzacja” odmienisz przez wszystkie przypadki i przyjrzysz się jaki jest jej wpływ na poszczególne dziedziny naszego życia. Nauczysz się projektować strony internetowe, tworzyć algorytmy i programować oraz korzystać z cyfrowych źródeł informacji. Zostaniesz przygotowany do wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania danych, edycji i korekty tekstów, komunikacji interpersonalnej, także prowadzonej w środowisku międzynarodowym oraz do efektywnych wystąpień publicznych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku społeczeństwo informacyjne? Dzięki orientacji w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, świadomości ekonomicznej i społecznej oraz umiejętnościom analitycznym, komunikacyjnym i marketingowym, będziesz solidnie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, wykorzystującej w praktyce cyfrowe rozwiązania komunikacyjne i administracyjne. Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli pracownika urzędów gminnych i miejskich, inicjujących nowoczesne rozwiązania organizacyjne, będziesz kompetentnym członkiem zespołów w agencjach marketingowych i reklamowych lub zwiążesz swoją karierę z sektorem informatycznym, zajmując się bazami danych, przepływem danych, aplikacjami, systemami teleinformatycznymi oraz multimediami. Z Twoich umiejętności chętnie skorzysta również sektor biznesowy oraz branża medialna, szczególnie w zakresie kompetencji komunikacyjnych, marketingowych i analitycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na społeczeństwo informacyjne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku społeczeństwo informacyjne (wydział matematyki, fizyki i informatyki umcs)

Specjalności na kierunku społeczeństwo informacyjne (wydział politologii i dziennikarstwa umcs)

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując społeczeństwo informacyjne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw socjologii, filozofii, historii (Polski i świata) oraz prawa
 • podstaw informatyki, finansów i ekonomii
 • definiowania i rozumienia społeczeństwa informacyjnego, oceny jego zalet i pułapek oraz prognozowania dalszego rozwoju tego modelu społecznego
 • podstaw psychologii społecznej
 • współczesnych stosunków międzynarodowych
 • aktualnych kryzysów i konfliktów społecznych
 • filozofii jednostki i wspólnoty oraz zależności między nimi
 • cyfryzacji oraz jej wpływu na poszczególne dziedziny rzeczywistości
 • projektowania stron internetowych
 • tworzenia algorytmów i podstaw programowania
 • gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych
 • edycji i korekty tekstów
 • komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem komunikacji międzynarodowej
 • profesjonalnych wystąpień publicznych
 • systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • struktury i sposobów funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • organizacji i zarządzania
 • praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku społeczeństwo informacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek społeczeństwo informacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku społeczeństwo informacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
stac. I stopnia:
22
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek społeczeństwo informacyjne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku społeczeństwo informacyjne?

Absolwent kierunku społeczeństwo informacyjne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samodzielny przedsiębiorca przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykorzystującej nowoczesne rozwiązania technologiczne (komunikacyjne, administracyjne etc.)
 • urzędach gminy i urzędach miasta
 • organizacjach pozarządowych
 • agencjach marketingowych i reklamowych
 • sektorze informatycznym jako osoba zajmująca się bazami danych, przepływem danych, aplikacjami, systemami teleinformatycznymi i/lub multimediami

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Komentarze (0)