Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dobie globalizacji oraz wzrastającego znaczenia mediów niezwykle ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie kultury spełniających wymagania współczesnego rynku. Co więcej, media stają się tym środkiem przekazu, który najbardziej wpływa na kształtowanie postaw społeczeństwa, a co za tym idzie kultury. Jeżeli zatem interesujesz się życiem kulturalnym i chciałbyś mieć wpływ na jego wydźwięk w różnych aspektach życia społecznego to Kulturoznawstwo i wiedza o mediach może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach? Kształcenia na tym kierunku będzie opierało się na terminologii kulturoznawczej oraz medialnej, zaawansowanych metod badawczych tekstów i instytucji kultury, przekazów czy instytucji medialnych. Co więcej, będziesz w stanie zidentyfikować dane zjawisko kulturowe i zastosowac odpowiednie metody badawcze. Poznasz także specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej oraz będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z kierunkiem studiów. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w dziedzinie kultury oraz jej odbioru za pośrednictwem różnego rodzaju mediów.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w obszarze krytyki filmowej, teatralnej i telewizyjnej oraz w charakterze menedżera kultury lub coacha medialnego. Będziesz mógł także pracować w redakcji prasowej, instytucjach kultury czy wydawnictwach. Jeżeli zatem interesujesz się kulturą oraz życiem społeczeństwa to Kulturoznawstwo i wiedza o mediach może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo i wiedzę o mediach

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach kulturoznawstwa i wiedzy o mediach z innymi naukami, a w szczególności z filozofią, psychologią, socjologią, antropologią, historią, historią sztuki,
 • kulturoznawstwa i wiedzy o mediach w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich specyfice przedmiotowo-metodologicznej,
 • stylów, nurtów, kierunków i konwencji różnorodnych zjawisk i tekstów kultury,
 • analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie bezpośrednio związana z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach będą miały dostęp do bogatej oferty zajęć i wykładów akademickich o tematyce powiązanej z naukami humanistycznymi, społecznymi czy literaturoznawczymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Elementy poetyki
 • Podstawy estetyki i teorii sztuki
 • Język polityki i marketingu politycznego
 • Wprowadzenie do komunikacji wizualnej

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się dokonać analizy zjawisk kulturowych oraz procesów medialnych. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób przygotować profesjonalne wypowiedzi ustne, prezentacje multimedialne czy wystąpienia publiczne. Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA NIESTACJONARNE

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA I STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
70
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Absolwent kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownikw obszarze krytyki teatralnej lub telewizyjnej,
 • pracownik placówki kultury,
 • manager kultury,
 • pracownik wydawnictwa,
 • coach medialny.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Komentarze (0)