Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dobie globalizacji oraz wzrastającego znaczenia mediów niezwykle ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie kultury spełniających wymagania współczesnego rynku. Co więcej, media stają się tym środkiem przekazu, który najbardziej wpływa na kształtowanie postaw społeczeństwa, a co za tym idzie kultury. Jeżeli zatem interesujesz się życiem kulturalnym i chciałbyś mieć wpływ na jego wydźwięk w różnych aspektach życia społecznego to Kulturoznawstwo i wiedza o mediach może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach? Kształcenia na tym kierunku będzie opierało się na terminologii kulturoznawczej oraz medialnej, zaawansowanych metod badawczych tekstów i instytucji kultury, przekazów czy instytucji medialnych. Co więcej, będziesz w stanie zidentyfikować dane zjawisko kulturowe i zastosowac odpowiednie metody badawcze. Poznasz także specjalistyczne zasady ochrony własności intelektualnej oraz będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z kierunkiem studiów. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w dziedzinie kultury oraz jej odbioru za pośrednictwem różnego rodzaju mediów.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w obszarze krytyki filmowej, teatralnej i telewizyjnej oraz w charakterze menedżera kultury lub coacha medialnego. Będziesz mógł także pracować w redakcji prasowej, instytucjach kultury czy wydawnictwach. Jeżeli zatem interesujesz się kulturą oraz życiem społeczeństwa to Kulturoznawstwo i wiedza o mediach może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo i wiedzę o mediach

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach kulturoznawstwa i wiedzy o mediach z innymi naukami, a w szczególności z filozofią, psychologią, socjologią, antropologią, historią, historią sztuki,
  • kulturoznawstwa i wiedzy o mediach w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich specyfice przedmiotowo-metodologicznej,
  • stylów, nurtów, kierunków i konwencji różnorodnych zjawisk i tekstów kultury,
  • analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA NIESTACJONARNE

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA I STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Absolwent kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownikw obszarze krytyki teatralnej lub telewizyjnej,
  • pracownik placówki kultury,
  • manager kultury,
  • pracownik wydawnictwa,
  • coach medialny.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

Komentarze (0)