Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami studia – kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Od zarania dziejów kultura była nieodłącznym elementem ludzkiego życia, przejawiającym się w działalnościach pozornie niezwiązanych ze współczesnym rozumieniem tego słowa. Nikt przecież dzisiaj nie powiedziałby, że ukształtowany w odpowiedni sposób kamień, będący głównym narzędziem stosowanym przez ludzi pierwotnych, jest dziełem kultury.
Dorobek kulturowy starożytnych Greków i Rzymian, stanowiący filar rozwoju kultury wielu innych krajów na przestrzeni wieków, dotyczył wielu dziedzin – filozofii, astronomii, medycyny, literatury i sztuki. Obecnie pojęcie "kultura" przez znaczną część społeczeństwa utożsamiane jest z pewnym wzorcem zachowań, jakim należy dysponować przy poszczególnych sytuacjach społecznych i obyczajowych, natomiast "media" kojarzą się z reklamą i wywieranymi przez nią wpływami społecznymi.
Oferta edukacyjna studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami skierowana jest do osób zainteresowanych znalezieniem wspólnego mianownika dla szeroko rozumianej sztuki we wszystkich jej obszarach oraz zagadnień związanych z mediami. Jakie predyspozycje powinny charakteryzować kandydata na te studia? Kreatywność, duże poczucie estetyki, nieszablonowość  oraz ogromna wyobraźnia. Jeśli posiadasz wszystkie te cechy, bez wahania aplikuj na studia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami! 
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzą pochwalisz się po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami? Zakres materiału, jaki będziesz musiał przyswoić w trakcie studiów będzie ogromny, ale jednocześnie niesamowicie rozwijający i poszerzający twoje artystyczne horyzonty. Staniesz się nie tylko ekspertem od spraw teoretycznych związanych z literaturą, filmem, muzyką, teatrem, historią sztuki, antropologią oraz mediów, ale przede wszystkim w ramach warsztatów nauczysz się w praktyczny sposób zarządzać i organizować kulturę w Polsce, posiądziesz znajomość narzędzi stosowanych w  marketingu, ekonomice oraz finansowaniu kultury i mediów.
 
Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami? Opanowany na studiach materiał oraz szerokie obeznanie z kulturą i mediami pozwolą ci podjąć ciekawą pracę we wszelkich instytucjach oświatowych, teatrach, muzeach i domach kultury. Ponadto, jeżeli dysponujesz odpowiednimi predyspozycjami interpersonalnymi i pewnością siebie, odnajdziesz się w pracy w stacjach radiowych oraz telewizyjnych, w agencjach reklamowych oraz innych odłamach sektora przemysłu kreatywnego. Od wyboru dzieli cię już tylko aplikacja i kilka lat studiów! 

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zarządzanie kulturą i mediami

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ekonomiki kultury i mediów
 • organizacji i zarządzania kulturą w Polsce
 • historii sztuki
 • podstaw prawnych organizacji kultury i mediów
 • komunikacji międzykulturowej
 • kultury w Internecie
 • kompetencji interpersonalnych znajdujących zastosowanie w świecie mediów

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami to kierunek interdyscyplinarny, otwierający drogę do pracy nie tylko w przestrzeni kultury i mediów, ale także w różnego typu organizacjach. Studia skupiają się na zapoznaniu się z klasycznym obszarem nauk o zarządzaniu, a także specyfiką funkcjonowania organizacji kultury i mediów. To kierunek, którego założeniem jest dostarczenie wiedzy uniwersalnej oraz specjalistycznej.

Zarządzanie kulturą i mediami jest kierunkiem o szerokim programie kształcenia. Obejmuje on zarządzanie projektami, marketing, przedsiębiorczość, czy ekonomię, kładąc jednocześnie nacisk na poznanie zasad zarządzania organizacjami kultury, funkcjonowania mediów społecznościowych, jak również historii różnorodnych działań artystycznych. Połączenie wielu dziedzin ma na celu wykształcenie nie tylko kadry menedżerskiej, lecz także kreatorów, opiekunów, badaczy i osób odpowiedzialnie zarządzających zasobami kultury.

Zarządzanie kulturą i mediami najczęściej występuje jako kierunek realizowany tylko na jednym stopniu studiów i zwykle w formie stacjonarnej. Co za tym idzie, przyszli studenci muszą nastawić się na odbywanie zajęć od poniedziałku do piątku, od godzin porannych. Co warto zaznaczyć, każdy uczelnia oferujące ten kierunek może indywidualnie podchodzić do formuły kształcenia i oferować naukę w innym wymiarze.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Jak już wspomnieliśmy Zarządzanie kulturą i mediami jest kierunkiem oferującym pozyskanie szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności, które można wykorzystać w pracy zawodowej nie tylko w mediach i instytucjach kultury, ale administracji i różnego rodzaju organizacjach.

Pomimo intensywności kształcenia jest ono prowadzone zazwyczaj na studiach pierwszego stopnia, zatem nauka obejmuje sześć semestrów dając łącznie 3 lata kształcenia, zakończone napisaniem pracy licencjackiej. Ale warto dokładnie zaznajomić się z ofertami dydaktycznymi uczelni, ponieważ mogą one proponować też inne formy studiowania.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zarządzanie kulturą i mediami

Absolwent kierunku zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • teatrach
 • muzeach
 • domach kultury
 • placówkach oświatowych
 • świetlicach środowiskowych
 • stacjach radiowych i telewizyjnych
 • agencjach reklamy
 • środkach masowego przekazu
 • sektorze przemysłów kreatywnych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

Komentarze (0)