Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami studia – kierunek studiów

Od zarania dziejów kultura była nieodłącznym elementem ludzkiego życia, przejawiającym się w działalnościach pozornie niezwiązanych ze współczesnym rozumieniem tego słowa. Nikt przecież dzisiaj nie powiedziałby, że ukształtowany w odpowiedni sposób kamień, będący głównym narzędziem stosowanym przez ludzi pierwotnych, jest dziełem kultury. Dorobek kulturowy starożytnych Greków i Rzymian, stanowiący filar rozwoju kultury wielu innych krajów na przestrzeni wieków, dotyczył wielu dziedzin – filozofii, astronomii, medycyny, literatury i sztuki. Obecnie pojęcie "kultura" przez znaczną część społeczeństwa utożsamiane jest z pewnym wzorcem zachowań, jakim należy dysponować przy poszczególnych sytuacjach społecznych i obyczajowych, natomiast "media" kojarzą się z reklamą i wywieranymi przez nią wpływami społecznymi. Oferta edukacyjna studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami skierowana jest do osób zainteresowanych znalezieniem wspólnego mianownika dla szeroko rozumianej sztuki we wszystkich jej obszarach oraz zagadnień związanych z mediami. Jakie predyspozycje powinny charakteryzować kandydata na te studia? Kreatywność, duże poczucie estetyki, nieszablonowość  oraz ogromna wyobraźnia. Jeśli posiadasz wszystkie te cechy, bez wahania aplikuj na studia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami! 
Jaką wiedzą pochwalisz się po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami? Zakres materiału, jaki będziesz musiał przyswoić w trakcie studiów będzie ogromny, ale jednocześnie niesamowicie rozwijający i poszerzający twoje artystyczne horyzonty. Staniesz się nie tylko ekspertem od spraw teoretycznych związanych z literaturą, filmem, muzyką, teatrem, historią sztuki, antropologią oraz mediów, ale przede wszystkim w ramach warsztatów nauczysz się w praktyczny sposób zarządzać i organizować kulturę w Polsce, posiądziesz znajomość narzędzi stosowanych w  marketingu, ekonomice oraz finansowaniu kultury i mediów.
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami? Opanowany na studiach materiał oraz szerokie obeznanie z kulturą i mediami pozwolą ci podjąć ciekawą pracę we wszelkich instytucjach oświatowych, teatrach, muzeach i domach kultury. Ponadto, jeżeli dysponujesz odpowiednimi predyspozycjami interpersonalnymi i pewnością siebie, odnajdziesz się w pracy w stacjach radiowych oraz telewizyjnych, w agencjach reklamowych oraz innych odłamach sektora przemysłu kreatywnego. Od wyboru dzieli cię już tylko aplikacja i kilka lat studiów! 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zarządzanie kulturą i mediami 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ekonomiki kultury i mediów
 • organizacji i zarządzania kulturą w Polsce
 • historii sztuki
 • podstaw prawnych organizacji kultury i mediów
 • komunikacji międzykulturowej
 • kultury w Internecie
 • kompetencji interpersonalnych znajdujących zastosowanie w świecie mediów

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zarządzanie kulturą i mediami 

Absolwent kierunku zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • teatrach
 • muzeach
 • domach kultury
 • placówkach oświatowych
 • świetlicach środowiskowych
 • stacjach radiowych i telewizyjnych
 • agencjach reklamy
 • środkach masowego przekazu
 • sektorze przemysłów kreatywnych

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Zarządzanie kulturą i mediami

ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek zarządzanie kulturą i mediami prowadzony jest przez:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Komentarze (0)