Dietetyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Dietetyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Dietetyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

dietetyka

Odkryj dietetykę w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Dietetyka w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia medyczne w Bydgoszczy w ramach dietetyki muszą spełnić określone warunki kwalifikacyjne. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą mieć tytuł licencjata bądź magistra w zakresie tego samego bądź pokrewnego kierunku studiów. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA?

Dietetyka to idealna propozycja kształcenia dla tych, którzy lubią smacznie i zdrowo jeść oraz wyznają kult zdrowego, pełnego aktywności życia. Studia magisterskie umożliwią Ci zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności odnoszących się stricte do żywienia w leczeniu oraz promocji zdrowia.

Kierunek jest przeznaczony dla osób, które mają już tytuł licencjata/magistra. Kandydaci powinni posiadać umiejętności planistyczne, które z korzyścią wpłyną na konstruowanie żywienia dla różnych grup ludności. Powinieneś/powinnaś lubić gotować, a także celebrować czynny tryb życia. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne, chętnie pracują w zespole. Studia w Bydgoszczy pozwolą Ci zdobyć dodatkowe kompetencje, niezbędne w zawodzie dietetyka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia medyczne w zakresie dietetyki rozwijają wiedzę z zakresu studiów licencjackich bądź magisterskich i umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji, niezbędnych do pracy w zawodzie dietetyka. Kompleksowo opracowany plan zajęć wypełniony jest takimi przedmiotami jak:

 • homeostaza w organizmie – uwarunkowania wysiłku fizycznego w sporcie,
 • kontrola i regulacja spożycia,
 • żywienie dzieci i młodzieży o zwiększonej aktywności fizycznej,
 • patofizjologia w sporcie i alkoholizmie/ narkomanii,
 • ekonomiczno-finansowe aspekty działalności gospodarczej,
 • dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób żywieniowo-zależnych.

Studenci wybiorą interesujące dla nich moduły, które pozwolą rozwinąć wiedzę odnoszącą się, chociażby do nadwagi i otyłości, współczesnych metod zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym żywności, metod żywienia zbiorowego kobiet i dzieci, metod żywienia zbiorowego w geriatrii, dietetyki w chorobach psychicznych i onkologicznych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Dietetyka w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak dietetyka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Ich ukończenie wiąże się z tytułem magistra, który umożliwia zajmowanie wyższych rangą i bardziej odpowiedzialnych stanowisk.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA?

Studia w Bydgoszczy w ramach dietetyki przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w:

 • szpitalnych działach żywienia,
 • sanatoriach i placówkach ochrony zdrowia,
 • zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Wielu absolwentów decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej odnoszącej się do poradnictwa dietetycznego. W życiu zawodowym zajmiesz się planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, przygotowywaniem potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, prowadzeniem leczenia wspomaganego dietą oraz oceną wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)