Architektura - Zielona Góra

Architektura - Zielona Góra

Architektura studia Zielona Góra| woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Maciej Orłoś, dziennikarz i prezenter telewizyjny, komentując Pałac Kultury i Nauki, stwierdził: „Z jednej strony go kocham, bo towarzyszy mi od dzieciństwa, a z drugiej go nienawidzę, ponieważ jest brzydki i kojarzy się z minioną epoką, za którą nie przepadamy. Zasadne wydaje się pytanie: czy i kiedy mamy szansę całkowicie pozbyć się brzydoty w architekturze?”. Architektura niejednokrotnie wywołuje sprzeczne emocje, ponieważ podlega wszelkim kategoriom estetycznym. Nie każdy buduje kolejną katedrę Notre Dame i nie wszyscy tą katedrą będą zachwyceni. A jednak budownictwo i kwestie architektoniczne to nieodłączne elementy naszego życia. Wielu z nas ma przecież zapędy kreatorskie.

Idealni kandydaci na studia architektoniczne powinni mieć predyspozycje rysunkowe i manualne. Nauka przedmiotów ścisłych nie może sprawiać Ci dużych problemów. Przyda się także dobra orientacja przestrzenna i zmysł twórczy. Jeśli dostrzegasz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Zielonej Górze na kierunku architektura możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnie w Zielonej Górze podążają za trendami i pragną zaoferować swoim studentom jak najwyższe kwalifikacje w dziedzinach, które są dla nich najbardziej interesujące i oferują korzystne stanowiska pracy.

Programy kształcenia wymagają zdolności rysunkowych oraz podstawowych wiadomości z zakresu matematyki czy fizyki. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: historia architektury powszechnej, podstawy ochrony środowiska, mechanika budowli, bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy, projektowanie architektury mieszkaniowej jednorodzinnej, podstawy projektowania urbanistycznego, ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego i wiele innych.

Praca po studiach

Studia inżynierskie w Zielonej Górze przygotowują studentów do pracy związanej z projektowaniem i zarządzaniem w dziedzinie architektury. Absolwenci mogą także kierować robotami budowlanymi. Kierunek architektura w Zielonej Górze umożliwia pracę w biurach i pracowniach projektowych, a także w terytorialnych jednostkach samorządowych, które wymagają konsultacji architektonicznej. Mogą także brać udział w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych czy budowlanych.

Potrzeba kształtowania przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka, potrzeba ładu przestrzennego, zamówienia inwestycyjne odnoszące się do regionalnej gospodarki wolnorynkowej oraz trendy budownicze wpływają na duże zainteresowanie kierunkiem architektura w Zielonej Górze oraz oferują wiele możliwości zatrudnienia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Zielonej Górze?

     Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak architektura cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów na studia. Postępowanie rekrutacyjne przewiduje egzamin wstępny z rysunku z natury oraz z rysunku z wyobraźni. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszych etapów rekrutacji jest zdanie sprawdzianów rysunkowych. Uczelnie w Zielonej Górze przewidują także konkurs świadectw. Wśród najwyżej punktowanych przedmiotów znajdują się matematyka, biologia, fizyka i astronomia, chemia, historia, historia sztuki, język polski, informatyka, język obcy nowożytny.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE

     Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Zielonej Górze?

     Studia architektoniczne w Zielonej Górze możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne pozwalają na realizację obszernego programu kształcenia i podjęcie wielu godzin praktyk zawodowych. Musisz być przygotowany na regularne spotkania i systematyczną naukę oraz terminowe wykonywanie zlecanych projektów na zajęcia.

     Program studiów obfituje w przedmioty związane z rysunkiem odręcznym oraz programami komputerowymi, które przysłużą się w dalszym projektowaniu. Fundamentami wielu przedmiotów są matematyka i fizyka. W siatce zajęć znajdziesz między innymi:

     • geometrię wykreślną,
     • podstawy projektowania architektonicznego,
     • sztukę współczesną,
     • etykę zawodu i prawa autorskie architekta,
     • projektowanie architektury mieszkaniowej jednorodzinnej,
     • inżynierię obiektów komunikacyjnych,
     • projektowanie architektury usługowej
     • i wiele innych.

     Przedmioty są nie tylko obligatoryjne, ale i obieralne, a realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Studia architektoniczne nie przewidują konkretnej specjalności.

     Abiturienci rozwijają zdolności projektowe i z zakresu rysunku. Zgłębiają wiedzę z dziedzin urbanistyki, środowiska, fizyki budowli, sztuki i technik plastycznych czy projektowania komputerowego. Zdobywają także umiejętności kierownicze, które pozwolą im na kierowanie pracami budowlanymi i zarządzanie pracami w zakresie architektury. Znajomość przepisów techniczno-budowlanych oraz umiejętność kształtowania przestrzeni i środowiska człowieka to tylko nieliczne zalety kierunku architektura w Zielonej Górze.

     Studia architektoniczne przygotowują absolwentów do egzaminu w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, który potwierdza zdolności architektoniczne i pozwala na pełnienie obowiązków architekta.

      

     Ile trwają studia na kierunku architektura w Zielonej Górze?

     Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak architektura podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia architektoniczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Kończą się egzaminem inżynierskim, który umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, dzięki podstawowemu, ale solidnemu wykształceniu.

     Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają trzy semestry. Po półtora roku kończą się egzaminem magisterkom i zapewniają absolwentom tytuł magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę z zakresu studiów inżynierskich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć absolwent wyłącznie studiów architektury pierwszego stopnia.

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura w Zielonej Górze?

     Architektura w Zielonej Górze to bardzo prestiżowy kierunek, który przyciąga uwagę wielu kandydatów, zwłaszcza tych, którzy mają aspiracje twórcze i są uzdolnieni w zakresie matematyki i fizyki. Nim zdecydujesz o wyborze tego typu kierunku, zastanów się:

     • Czy przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
     • Czy masz zdolności manualne i talent rysunkowy?
     • Czy Twoim marzeniem, czy życiowym planem jest tworzenie i planowanie?

     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia inżynierskiego tego typu mogą być właśnie dla Ciebie. Liczba miejsc jest jednak bardzo ograniczona, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych i odpowiednią ilość punktów z egzaminów wstępnych. Zdanie egzaminów wstępnych z rysunku z natury oraz z rysunku z wyobraźni jest warunkiem do przystąpienia do dalszej rekrutacji. Uczelnie w Zielonej Górze przewidują także konkurs świadectw. Prócz matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego, warto zdać wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym. Rozważ na przykład fizykę i astronomię, biologię, chemię, informatykę, historię czy historię sztuki. Maksymalną ilość punktów możesz zapewnić sobie dzięki udziałowi w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.

     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji czy zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze. Zweryfikuj także, czego potrzebujesz, by przystąpić do egzaminu wstępnego z rysunku.

      

     Jaka praca po kierunku architektura w Zielonej Górze?

     Absolwenci studiów inżynierskich w zakresie architektury mogą podjąć się projektowania i zarządzania w zakresie architektury, a nawet kierowania robotami budowlanymi. Znajdują oni zatrudnienie w biurach i pracowniach projektowych, a także w terytorialnych jednostkach samorządowych, które wymagają wsparcia architekta. Abiturienci zyskują uprawnienia, które pozwalają im brać udział w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, budowlanych i urbanistycznych.

     Abiturienci podejmują pracę w jednostkach doradztwa technicznego, administracji państwowej i samorządowej, biorą także czynny udział w badaniach naukowych z zakresu architektury. Wielu studentów decyduje się na kontynuację edukacji na studiach doktoranckich, a tym samym na pracę na uczelniach i innych placówkach badawczych. Absolwenci architektury pracują również w mediach, Public Relations, prowadzą blogi.

     Absolwenci podejmują pracę w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz w jednostkach zajmujących się doradztwem. Abiturienci są gotowi do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego, wykonują samodzielne funkcje w budownictwie, kierują robotami budowlanym oraz koordynują prace w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzają pracowniami projektowymi z zakresu architektury i urbanistyki, są gotowi do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Studenci rozwijają także kompetencje językowe, które pozwalają im rozpocząć karierę na arenie międzynarodowej i współpracować z krajami Unii Europejskiej. Możliwości pracy jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli masz na siebie pomysł i potrafisz wykorzystać swoje predyspozycje artystyczne.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku architektura to bardzo popularny kierunek architektoniczno-budowniczy, który gwarantuje wiele możliwości pracy i rozwoju.

     Mikołaj, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyznał:

     Mam wrażenie, że od zawsze coś projektowałem, ustawiałem, planowałem. Już jako dziecko uwielbiałem to robić. Nie chodzi o sam fakt wykonawczy, który przypada budownictwu. Architektura pozwala mi rozwinąć kreatorskie predyspozycje. Bardzo polecam ten kierunek!

     KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Komentarze (0)