Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Architektura studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Marc Lawrence napisał: „Architektura kształtuje wspólnotę i zmienia obcych w sąsiadów, park daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, a funkcjonalna szkoła sprawia, że ludzie angażują się. Witruwiusz sprecyzowałby, że to połączenie trwałości, użyteczności i piękna. Ludzie uwielbiają zagospodarowywać i urządzać przestrzeń, a architekturą i budownictwem zajmują się od najdawniejszych lat.

Studia na kierunku architektura w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Białymstoku rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Architektura Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia architektoniczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, jak również powinni odznaczać się umiejętnościami rysunkowymi i manualnymi. Ważne jest także myślenie przestrzenne, ale i kreatywność i zmysł estetyczny. Jeśli jesteś osobą twórczą, a urządzanie i budowanie to Twoje największe pasje, kierunek architektura w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek architektura w Białymstoku możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku gwarantują najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków kształcenia, a zdobytą wiedzę i umiejętności weryfikują w trakcie praktyk zawodowych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: elementy projektowania i psychofizjologia widzenia, ergonomia, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, ochrona własności intelektualnej, architektura krajobrazu i terenów zielonych, osadnictwo wiejskie, teoria ruralistyki, komunikacja i infrastruktura techniczna miasta, ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego, geometria wykreślna i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku architektura zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w charakterze asystenta projektanta lub samodzielnego projektanta w zakresie wykonawstwa i nadzoru budowlanego, pracownika w pracowni architektonicznej lub w pracowni urbanistycznej, pracownika firm deweloperskich, urzędnika w jednostkach administracji publicznej.

Absolwenci kierują robotami budowlanymi, pracują w biurach i pracowniach projektowych, w terytorialnych jednostkach samorządowych, które wymagają konsultacji architektonicznej, w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach badawczych i naukowych, w mediach, w szkolnictwie; wielu abiturientów decyduje się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie świadczą usługi architektoniczne.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Białymstoku?

Studia architektoniczne w Białymstoku w zakresie architektury uchodzą za jedne z najbardziej obleganych. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Należy pamiętać, że w przypadku kierunków technicznych takich jak architektura, grafika czy budownictwo najważniejsze są egzaminy wstępne z rysunku odręcznego. Kandydaci muszą zdać również obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe takie jak historia, historia sztuki, geografia, fizyka, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Białymstoku?

 

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfortowe studiowanie, dlatego kierunek architektura oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się zwłaszcza na przedmiotach ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • elementy projektowania,
 • mechanika budowli,
 • architektura współczesna,
 • konstrukcje budowlane,
 • studia i plany zagospodarowania przestrzennego,
 • organizacja procesu inwestycyjnego,
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo,
 • etyka zawodu architekta,
 • technologia informacyjna i techniki warsztatowe,
 • historia urbanistyki,
 • architektura współczesna
 • i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, a wsparte są wielogodzinnymi praktykami zawodowymi. Kierunek architektura w Białymstoku nie przewiduje specjalizacji, ale ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Studenci zdobywają gruntowne interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do historii i teorii urbanistyki, socjologii, budownictwa, architektury i sztuk pięknych, fizyki budowli, infrastruktury technicznej miast. Wiedza techniczna i humanistyczna uzupełniana jest przez umiejętności kształtowania przestrzeni. Studenci uczą się, jak wykonać projekt architektoniczny obiektów o różnych funkcjach, projekty urbanistyczne i plany zagospodarowania przestrzennego. Rozwijają umiejętności kreślarskie, manualne, a także predyspozycje językowe i kierownicze.

Ile trwają studia na kierunku architektura w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak architektura podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia architektoniczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim, a tym samym zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę z zakresu studiów inżynierskich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie w tym zakresie są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów architektury pierwszego stopnia.

Architektura w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt

Jaka praca po kierunku architektura w Białymstoku?

Studia architektoniczne w Białymstoku w zakresie architektury zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują jako asystenci projektantów lub samodzielni projektanci w zakresie wykonawstwa i nadzoru budowlanego, pracownicy w pracowni architektonicznej lub w pracowni urbanistycznej, pracownicy firm deweloperskich, urzędnicy w jednostkach administracji publicznej.

Abiturienci zatrudniani są w biurach i pracowniach projektowych, w terytorialnych jednostkach samorządowych, które wymagają wsparcia architekta, biorą także udział w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, budowlanych i urbanistycznych i mogą kierować robotami budowlanymi. Wielu absolwentów decyduje się na pracę w administracji państwowej i samorządowej, w jednostkach doradztwa technicznego, w instytucjach naukowych, które realizują badania z zakresu architektury. Abiturienci pracują nie tylko w biurach architektonicznych i placówkach badawczych, ale także w mediach, Public Relation, wydawnictwach, a nawet zakładają własne działalności gospodarcze i świadczą usługi odnoszące się do projektowania i różnego rodzaju kwestii architektonicznych i urbanistycznych.

Studenci zdobywają odpowiednią wiedzę, która umożliwia im zajmowanie się doradztwem w różnego rodzaju firmach i instytucjach, daje także możliwość rozpoczęcia pracy w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Umiejętności i formalne zaświadczenia pozwalają absolwentom wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie, kierować robotami budowlanymi, koordynować prace w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać pracowniami projektowymi z zakresu architektury i urbanistyki.

Gdzie studiować na kierunku architektura w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Białostockiej.

 

Architektura studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Architektura studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Białostocka (Wydział Architektury PB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura w Białymstoku?

Kierunek architektura w Białymstoku jest przeznaczony dla pasjonatów i ludzi, którzy posiadają zmysł estetyki i przestrzennego widzenia, które umożliwiają realizację wszelkiego rodzaju projektów z zakresu architektury i urbanistyki. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz zdolności rysunkowe i manualne?
 • Czy jesteś osobą kreatywną i w przyszłości pragniesz zajmować się kształtowaniem przestrzeni w różnym zakresie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Białymstoku w zakresie architektury są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Należy zwrócić uwagę także na to, że w przypadku kierunków technicznych takich jak architektura, grafika czy budownictwo najważniejsze są egzaminy wstępne z rysunku odręcznego. Kandydaci muszą zdać również obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe takie jak historia, historia sztuki, geografia, fizyka, język polski. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci również udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie miejsce na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Matematycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejszy jest oczywiście egzamin wstępny. Komisja Rekrutacyjna oczekuje świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia studiów do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo w Białymstoku

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku architektura uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Dominika, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Studia architektoniczne wiążą się z dużą ilością pracy już w momencie, kiedy zdecydujesz się na nie aplikować. Lekcje rysunku, nauka matematyki i fizyki. Wszystko po to, by stać się najlepszych fachowcem, ale i artystą w przestrzeni, która wymaga nowego spojrzenia estetycznego. Uwielbiam to.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Białystok studia i stopnia

Architektura Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Białystok studia stacjonarne

Popularne kierunki architektura i budownictwo w Białymstoku

Kierunki architektura i budownictwo w Białymstoku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia