Logopedia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Logopedia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Logopedia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

logopedia

Odkryj logopedię w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Logopedia studia Trójmiasto 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek logopedia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Logopedia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie logopedia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia w Trójmieście?

Popularność logopedii jest na tyle duża, że zdecydowanie warto postarać się o zdobycie możliwie wysokich wyników na egzaminie maturalnym, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji zazwyczaj są spójne z charakterem przyszłej nauki na studiach.

Logopedia jest kierunkiem na tyle specyficznym, że często proces rekrutacyjny ma charakter dwustopniowy. Podczas egzaminu wstępnego, w którym być może weźmiesz udział, zostanie sprawdzona twoja wymowa, dykcja oraz sposób artykulacji dźwięków.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia w Trójmieście?

Grono psychologów i pedagogów utrzymuje, że wszelkie zaburzenia rozwoju aparatu mowy mogą sprzyjać niedostosowaniu społecznemu, obniżeniu poczucia własnej wartości, a nawet wpływać negatywnie na rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci. Dlatego zapotrzebowanie na logopedów „z powołania” jest tak duże.

Studenci logopedii w Trójmieście mają okazję poznać podstawy psychologii, pedagogiki, fonetyki, fonologii, neurobiologii, a nawet filozofii i anatomii. Wszystko po to, aby wdrażane przez nich działania, prowadzące do zmniejszenia, eliminacji bądź prewencji w zakresie wad wymowy były jak najskuteczniejsze.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logopedia możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Jeżeli zdecydujesz się na studiowanie logopedii w Trójmieście, swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od studiów licencjackich. Sześć semestrów wypełnionych po brzegi przedmiotami kierunkowymi pozwoli ci na nabycie stosownych kompetencji. Na zdobycie dyplomu z tytułem licencjata poświęcisz trzy lata.

Studia magisterskie drugiego stopnia potrwają dwa lata.

Studiować będziesz mógł stacjonarnie, co niewątpliwie okaże się świetną wiadomością dla tych, którzy marzą o sukcesywnym zdobywaniu kompetencji od poniedziałku do piątku. Dodatkowym atutem kształcenia dziennego jest brak opłat za czesne oraz możliwość niemal codziennej konsultacji z wykładowcami.

Studia zaoczne będą strzałem w dziesiątkę, jeżeli zależy ci na nauce weekendowej, zazwyczaj co dwa lub trzy tygodnie.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów na kierunku logopedia można określić jako interdyscyplinarny. Studenci poznają bowiem nie tylko najważniejsze zagadnienia z obszaru stosowania konkretnych ćwiczeń i technik logopedycznych, ale również mają okazję na zapoznanie się z ludzką anatomią dla lepszego zrozumienia działania narządów mowy.

Zajęcia z bloku pedagogicznego i psychologicznego wyjaśnią ci przyczyny takich zaburzeń, jak między innymi mutyzmu wybiórczego, pozwolą na przyswojenie etapów rozwojowych dzieci oraz uświadomią istotę indywidualnego, empatycznego podejścia do każdego z podopiecznych.

Nim ukończysz logopedię, zostaniesz ponadto wyposażony w wiedzę na temat neurobiologii. Wszystko po to, aby każdy z absolwentów stał się w pełni świadomym specjalistą, gotowym do niesienia profesjonalnej pomocy swoim pacjentom.

Ile trwają studia na kierunku logopedia w Trójmieście?

Studia na kierunku logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku logopedia w Trójmieście?

Absolwenci logopedii w Trójmieście mogą pomyśleć o pracy z dziećmi lub dorosłymi. Jeżeli niesienie pomocy najmłodszym jest dla ciebie, to przemyśl podjęcie zatrudnienia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub wybranych placówkach oświatowych.

Zatrudnienie dla logopedów znajdzie się również na niektórych oddziałach szpitalnych, prywatnych i publicznych gabinetach logopedycznych, a także centrach zdrowia psychicznego. Zakres możliwości zawodowych będzie na tyle szeroki, że bez problemu odnajdziesz właściwą sobie ścieżkę rozwoju.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

  • Centra zdrowia psychicznego,

  • Żłobki, przedszkola, szkoły,

  • Świetlice środowiskowe,

  • Wybrane oddziały szpitalne,

  • Prywatne i publiczne gabinety logopedii.

Gdzie studiować na kierunku logopedia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Uczelnia, na której można studiować kierunek logopedia:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logopedia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

LOGOPEDIA - ważne informacje

logopedia studia

studia humanistyczne w Trójmieście

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

LOGOPEDIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

LOGOPEDIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki humanistyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

dyplomacja
filozofia
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)