Studia online w Katowicach i woj. śląskim

Studia online w Katowicach i woj. śląskim

Studia online w Katowicach i woj. śląskim

Największy wybór studiów

online w Katowicach i woj. śląskim

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online w Katowicach i woj. śląskim 2022

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 116

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Marketing i sprzedaż I stopnia online
Marketing i sprzedaż - studia online I stopnia online
Zarządzanie I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
Administracja publiczna podyplomowe online
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
Ajuwerda - holistyczna koncepcja zdrowia podyplomowe online
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe online
Akademia lean management podyplomowe online
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Branding i content marketing podyplomowe online
Cloud computing podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe online
Doradca finansowy podyplomowe online
Doradca podatkowy podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Edukacja włączająca podyplomowe online
Employer branding podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
Executive mba podyplomowe online
Executive mba dla branży wodociągowej podyplomowe online
Headhunter podyplomowe online
Hr business partner podyplomowe online
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe online
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Kadry i płace podyplomowe online
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne podyplomowe online
Logopedia dla nauczycieli podyplomowe online
Marketing kultury podyplomowe online
Master of business administration podyplomowe online
Mba w placówkach ochrony zdrowia podyplomowe online
Mediacje w oświacie podyplomowe online
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżer contact center i customer service podyplomowe online
Menedżer csr podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe online
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju podyplomowe online
Menedżer jakości podyplomowe online
Menedżer logistyki podyplomowe online
Menedżer w świecie vuca podyplomowe online
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej podyplomowe online
Menedżerskie studia - poziom mba podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole podyplomowe online
Negocjacje w biznesie podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe online
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe online
Ochrona środowiska podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe online
Praktyczny marketing internetowy podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe online
Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe online
Programowanie aplikacji java podyplomowe online
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe online
Psychologia pozytywna stosowana podyplomowe online
Psychologia przywództwa podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
Psychologia zdrowia i rozwoju podyplomowe online
Psychosomatyka podyplomowe online
Rachunkowość i finanse podyplomowe online
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe online
Social media i influencer marketing podyplomowe online
Socjoterapia podyplomowe online
Tester oprogramowania podyplomowe online
Transport i spedycja podyplomowe online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Zamówienia publiczne podyplomowe online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat tüv nord podyplomowe online
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe online
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zarządzanie w oświacie podyplomowe online
Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe online
Zwinne zarządzanie usługami podyplomowe online
 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 44 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 125 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)