Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraków

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraków

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

bezpieczeństwo międzynarodowe

Odkryj kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Bezpieczeństwo międzynarodowe studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 9 lipca 2023 r. | Bezpieczeństwo międzynarodowe Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie bezpieczeństwo międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP, Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UP).

 
Opis kierunku

W trakcie studiów studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych. Ponadto zapoznają się z zasadami funkcjonowania najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem. Absolwent kierunku uzyska tytuł zawodowy licencjata potwierdzony stosownym dyplomem, a także opanuje język angielski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Praca po studiach

Po studiach student może znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej, a także w prywatnych agencjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo międzynarodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie?

Bezpieczeństwo międzynarodowe to studia cieszące się coraz większą popularnością, wobec czego konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka. Kryterium przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego, a także potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie?

Bezpieczeństwo międzynarodowe to kierunek przygotowujący studentów do pracy w zmiennym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa, przybliżający specyfikę światowego układu sił geopolitycznych. Studia w Krakowie oferują zajęcia spełniające najwyższe międzynarodowe standardy, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, doświadczoną w prowadzeniu zajęć w języku angielskim na europejskich uczelniach, a także w pracy w międzynarodowych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie studenci uzyskają szeroką wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem zagadnień związanych z aspektem międzynarodowym bezpieczeństwa, a także problemów społeczno-politycznych. Będą kształcić się m.in. w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, sporów i konfliktów zbrojnych, strategii bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych czy najnowszych technologii militarnych.

Studiując bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie, student zdobędzie wiedzę niezbędną do uczestnictwa w projektach państwowych, a także organizacji działań międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa. Studia przygotowują swoich studentów do pracy w sektorze bezpieczeństwa międzynarodowego, zwracając szczególną uwagę na rozwój ich zdolności analitycznych i prognostycznych. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne m.in. w zarządzaniu sytuacją kryzysową, prognozowaniu rozwiązań, profesjonalnego rozwiązywania problemów, jak i analizowania ich źródła.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie?

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie?

Po studiach na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie student może znaleźć zatrudnienie m. in. w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej, a także w prywatnych agencjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne m.in. do tworzenia rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, podejmowania komunikacji społecznej i politycznej, jak również do pracy w międzynarodowych zespołach zajmujących się bezpieczeństwem.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe:

 • instytucje międzynarodowe,
 • organy administracji państwowej, m.in. w resorcie spraw zagranicznych, wewnętrznych czy obrony narodowej,
 • prywatne agencje zajmujące się zapewnianiem bezpieczeństwa biznesowego i jednostkowego.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo międzynarodowe Kraków studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w Krakowie

Studia I stopnia

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Krakowie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Krakowie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni