Astronomia - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Astronomia

Odkryj kierunek Astronomia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Astronomia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Astronomia w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku astronomia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku astronomia w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Astronomia Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu astronomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku astronomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Astronomia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek ASTRONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek astronomia w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku astronomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak astronomia uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych i wyjątkowych wśród kierunków fizycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wiele, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, chemię, informatykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Astronomia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku astronomia w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Mikołaj Kopernik uważał, że najprzedniejszą z nauk jest astronomia, a sam pytał: „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?". Kosmiczna rzeczywistość świata jest niezgłębioną studnią wiedzy i dywagacji, dlatego kierunek ten skupia największe umysły nauk ścisłych, dążące do zdefiniowania tego, co dzieje się nie tylko w obszarze ziemskim, ale i innych planet i zjawisk astronomicznych.

Idealni kandydaci na studia fizyczne w zakresie astronomii w Toruniu muszą wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza kwestiami wiążącymi się z fizyką i astronomią. Kierunek astronomia w Toruniu to niezwykła dziedzina nauki przeznaczona dla pasjonatów. Jeśli dostrzegasz w sobie predyspozycje do zgłębiania wiedzy w tym zakresie, rozważ rekrutowanie na tego typu kierunek studiów.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku astronomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku astronomia w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Tak prestiżowy kierunek studiów, jak astronomia w Toruniu możesz realizować na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tego typu kierunki studiów w Toruniu to wizytówka miasta, zwłaszcza że patronuje mu sam Mikołaj Kopernik.

 

4. Praca po studiach

Kierunek astronomia w Toruniu zapewnia swoim absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Absiolwenci chętnie zatrudniani są jako specjaliści w ośrodkach badawczych, nauczyciele fizyki i astronomii, popularyzatorzy nauki, specjaliści od zaawansowanej obsługi systemów komputerowych

Studenci przygotowywani są do pracy w centrach nauki, w zespołach, które prowadzą obserwacje satelitarne, w instytutach astrofizycznych, w obserwatoriach astronomicznych, w instytutach meteorologicznych. Absolwenci pracują głównie naukowo lub dydaktycznie. Absolwenci studiów magisterskich odnajdują się z powodzeniem na zagranicznych studiach doktoranckich w zakresie astronomii bądź fizyki. Jeśli fascynuje Cię kosmos, a fizyka to Twoje drugie imię, astronomia to kierunek właśnie dla Ciebie. A najlepiej studiować ją w mieście jednego z najbardziej znanych astronomów na świecie.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku astronomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka ogólna,
 • fizyka atomowa i molekularna,
 • astronomia klasyczna,
 • analiza matematyczna,
 • podstawy programowania,
 • gwiazdy zmienne,
 • kosmologia,
 • wprowadzenie do fal grawitacyjnych,
 • teoria niezawodności,
 • przedsiębiorczość,
 • fizyka układów planetarnych,
 • budowa i ewolucja galaktyk,
 • teoria względności,
 • astrofizyka wysokich energii,
 • metody matematyczne astronomii,
 • fizyka kwantowa,
 • astronomia obserwacyjna
 • i wiele innych.

 

Kierunek astronomia w Toruniu nie przewiduje specjalności, ale wszelkie aktualności odnośnie do specjalizacji i siatki programowej warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Studenci studiów fizycznych w zakresie astronomii zdobywają gruntowne wykształcenie z fizyki, informatyki i matematyki, a także uczą się, w jaki sposób wykorzystywać komputery i nowoczesną aparaturę optyczną i elektroniczną. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności, które pozwalają im na odkrycia odnoszące się do pozasłonecznych układów planetarnych oraz nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi. Absolwenci szczycą się zdolnościami analitycznymi, doskonałym zmysłem poznawczym, a także kształcą predyspozycje językowe, które umożliwiają dalsze studia oraz pracę zawodową w placówkach zagranicznych. Astronomia to niezwykła dziedzina z zakresu nauk przyrodniczych, która w aulach gromadzi największych pasjonatów fizyki i kosmosu.

Ile trwają studia na kierunku astronomia w Toruniu?

Studia na kierunku Astronomia w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia fizyczne w Toruniu na kierunku astronomia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim, który umożliwia absolwentom podjęcie pracy zawodowej, a także daje perspektywę kontynuowania nauki na stopniu drugim.

Stopień drugi trwa dwa lata, czyli cztery semestry, i kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie mają poszerzać wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Studia drugiego stopnia może realizować przede wszystkim absolwent pierwszego stopnia astronomii, ale także absolwent innych studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich, które tematycznie wiążą się z naukami fizycznymi, matematycznymi lub informatycznymi.

Astronomia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku astronomia w Toruniu?

Absolwenci studiów astronomicznych stają się najlepszymi specjalistami w ośrodkach badawczych, zajmują się popularyzacją zagadnień astronomii na przykład w planetariach, pracują jako nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych, są cenionymi specjalistami na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

Studenci w trakcie całego okresu kształcenia są przygotowywani do pracy w instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, w grupach naukowych, które realizują międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych, w obserwatoriach astronomicznych, w zespołach, które prowadzą obserwacje satelitarne. Zajmują się popularyzacją nauki w planetariach i centrach nauki, po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pracują w instytucjach oświatowych, zajmują stanowiska w przedsiębiorstwach zajmujących się statystycznym przetwarzaniem danych, cyfrowym przetwarzaniem obrazu, modelowaniem komputerowym. Absolwenci podejmują także współpracę międzynarodową w Obserwatorium Astronomicznym.

Absolwenci podejmują pracę na stanowiskach, które wiążą się z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, urządzeń pomiarowych, urządzeń obserwacyjnych, urządzeń diagnostycznych i teletransmisyjnych. Chętnie zatrudniani są do pomocy w zespołach, które prowadzą obserwacje satelitarne oraz w grupach, które realizują międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą. Działalność dydaktyczną podejmują natomiast w zakresie fizyki i astronomii. Kierunek astronomia w Toruniu zapewnia bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia zwłaszcza w zakresie badawczym i popularyzowania nauki. Jeśli odnajdujesz w sobie pasje wiążące się z fizyką i astronomią, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku astronomia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku astronomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 20 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek astronomia w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Astronomia studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Astronomia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek astronomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek astronomia w Toruniu?

Kierunek astronomia w Toruniu to jeden z najciekawszych i najbardziej prestiżowych kierunków wśród propozycji toruńskich uczelni. Studia w tym zakresie są przeznaczone dla prawdziwych pasjonatów nauk przyrodniczych. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy kosmos i nauki fizyczne Cię fascynują?
 • Czy Twoim marzeniem jest dokonanie niezwykłych odkryć w zakresie nauk przyrodniczych i astronomicznych?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, te studia są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest bardzo znikoma. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, chemię, informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

ASTRONOMIA - ważne informacje

astronomia studia

studia fizyczne w Toruniu

studia fizyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku astronomia w Toruniu?

Studia fizyczne w zakresie astronomii są jednymi z najbardziej prestiżowych wśród oferty studiów w Toruniu.

Nikodem, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Astronomia to kierunek elitarny, który tworzy wąskie grono specjalistów zajmujących się układem planetarnym. Patrzymy na świat z innej perspektywy i konstruujemy jego obraz w kosmicznej strefie wyobrażeń. Badania w tym zakresie mogą zmienić rzeczywistość każdego z nas.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Toruń studia i stopnia

Astronomia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Toruń studia stacjonarne

Kierunki fizyczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia