Zarządzanie i inżynieria produkcji - Częstochowa

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Częstochowie w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który łączy w sobie nauki techniczne, logistyczne i zarządzanie. Studia w swoim programie mają zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym, które mają nauczyć efektownej pracy w grupie i zarządzania pracownikami. Studenci zagłębiają się w wiedzy na temat materiałoznawstwa, grafiki i projektowania inżynierskiego.

Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w działach technologicznych i jakościowych międzynarodowych firm. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji uczą podstaw projektowania stron i programowania, co pozwala na zatrudnienie w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci mają też kompetencje do tego by podjąć pracę w centrach logistycznych, albo rozpocząć własną działalność.

 

Uczelnie

W Częstochowie zarządzanie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania i inżynierii produkcji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwiezarządzanie systemami produkcji, inżynieria produkcjilogistyka w zarządzaniu... specjalności na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Uczelnie w Częstochowie, które zdecydowały się na zaoferowanie przyszłym studentom szansy na zgłębianie kierunków technicznych, stawiają kandydatów przez zadaniem sprostania odgórnie narzuconym wymaganiom rekrutacyjnym. Żeby dostać się na Zarządzanie i inżynierię produkcji, która jest innowacyjnym i stosunkowo niedawno powstałym kierunkiem studiów, musisz zdobyć taką liczbę punktów, która wystarczy do przewyższenia ustalonego progu. W ten sposób odpowiednio wcześnie przygotuj się do zdawania rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, języka angielskiego, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Niektóre kierunki studiów w Częstochowie można podjąć w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego, ponieważ program uczelni dąży do zapewnienia komfortu wszystkim swoim studentom. Regularne spotkania, odbywające się codziennie podczas pięciu dni roboczych każdego tygodnia zapewni ci aplikacja na studia stacjonarne. Pamiętaj jednak, że jest to wybór znacznej większości przyszłych studentów, dlatego z oczywistych względów trudniej jest się dostać.

Niewątpliwą zaletą studiów niestacjonarnych jest zagwarantowanie każdemu studentowi możliwości pogodzenia edukacji na uczelni wyższej ze zdobywaniem cennego doświadczenia zawodowego. Wybierając ten tryb kształcenia musisz pamiętać o konieczności uiszczania opłat za każdy semestr nauki. Pamiętaj, że niezależnie od dokonanego wyboru, najczęściej każdy absolwent będzie miał równe szanse na współczesnym rynku pracy.

Mogłoby się zdawać, że idealne połączenie pragmatycznej wiedzy technicznej z umiejętnościami menedżerskimi, które zaliczają się do kompetencji humanistycznych i społecznych graniczy z niemożliwością. Okazuje się jednak, że uczelnie wyższe, które wprowadziły do kanonu oferowanych kierunków Zarządzanie i inżynierię produkcji, znalazły na to sposób. Studia te stanowią niezwykle atrakcyjną propozycję edukacyjną dla ambitnych, wszechstronnie uzdolnionych absolwentów szkół średnich. Ukończenie całego cyklu kształcenia gwarantuje możliwość zatrudnienia się w różnorakich placówkach, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program studiów na Zarządzaniu i inżynierii produkcji nastawiony jest na wykształcenie w przyszłych absolwentach wszechstronnej i dobrze ugruntowanej wiedzy technicznej, popartej konkretnymi umiejętnościami z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi oraz zespołami ludzkimi, biorącymi w nich udział. Przedmioty składające się na siatkę programową to między innymi:

 • ergonomia,
 • zarządzanie projektami,
 • materiałoznawstwo,
 • projektowanie inżynierskie i grafika,
 • ekonomika produkcji,
 • rachunek kosztów dla inżynierów.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarądzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Aplikacja na każdy kierunek studiów powinna zostać poprzedzona długotrwałymi refleksjami na temat tego, czy kandydat posiada szereg wrodzonych predyspozycji oraz kompetencji do zgłębiania Zarządzania i inżynierii produkcji. Dlatego jeżeli chcesz zdobywać edukację właśnie na tym kierunku, zastanów się, czy nauka matematyki sprawia ci przyjemność, posiadasz wystarczająco dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne, które pozwolą ci na obejmowanie pozycji lidera, a ponadto interesujesz się nowinkami technicznymi, to prawdopodobnie aplikacja na Zarządzanie i inżynierię produkcji będzie najwłaściwszym krokiem.

 

4. Program studiów

Jak wynika z samej nazwy opisywanego kierunku, łączy on w sobie zagadnienia z dwóch wzajemnie uzupełniających się dziedzin, znajdując dla nich wspólny mianownik. Pierwszy człon nazwy wskazuje na to, że studenci podczas edukacji zdobywają dobrze ugruntowane kompetencje interpersonalne, które pozwolą im z powodzeniem odnajdywać się w każdych sytuacjach społecznych zarówno na podłożu zawodowym, jak i prywatnym.

Inżynieria produkcji zawiera w sobie szereg zagadnień technicznych, dzięki którym przyszli absolwenci będą mieli szansę na optymalne kształcenie w kierunku odpowiadającym na potrzeby współczesnego rynku pracy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Program studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji został skonstruowany w taki sposób, aby wykształcić grono kompetentnych specjalistów, zdolnych do wywiązywania się z obowiązków narzuconych przez specyfikę przyszłego zawodu.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji zaliczany jest do studiów technicznych, co oznacza, że całokształt materiału programowego zawarty jest w dwóch komplementarnych etapach kształcenia. Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter studiów inżynierskich, dlatego każdy ze studentów musi zagospodarować trzy i pół roku wolnego czasu na ich ukończenie, a tym samym zdobycie uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie. Wybierając pierwszy stopień kształcenia kierunkowego w trybie niestacjonarnym, nauka wydłuży się do czterech lat.

Studia drugiego stopnia na opisywanym kierunku uzupełniają pierwszy stopień do pięciu lat. Na drodze prostego rachunku można dojść do wniosku, że aby uzyskać tytuł magistra, należy ukończyć półtoraroczny cykl kształcenia. Nieco więcej czasu zajmie ci ukończenie drugiego stopnia kształcenia, jeżeli zdecydujesz się na tryb niestacjonarny. Zdobycie tytułu magistra zajmie ci wówczas dwa lata.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Każdy student kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie zostaje uposażony w interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, pozwalające na nadzorowanie, projektowanie oraz wdrażanie konkretnych procesów produkcyjnych oraz opracowywanie sposobów na nadzorowanie tych procesów. Dzięki obszernej wiedzy technicznej, połączonej z rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, absolwenci opisywanego kierunku są w stanie podjąć każde wyzwanie, związane z objęciem pozycji lidera, czuwającego nad poprawnością przebiegu szeroko rozumianych procesów produkcyjnych.

W związku z powyższym, spektrum możliwości zawodowych, czekających na absolwentów Zarządzania i inżynierii produkcji w Częstochowie, jest wprost proporcjonalnie szerokie do zakresu przyswojonej wiedzy. Jeśli zdecydujesz się na ukończenie tego kierunku, bez trudu zatrudnisz się w przedsiębiorstwach i międzynarodowych korporacjach, zajmujących się utylizacją i segregowaniem odpadów, jako specjaliści do spraw nadzoru zasad BHP i bezpieczeństwa pracy.

Ponadto po ukończeniu Zarządzania i inżynierii produkcji bez trudu zatrudnisz się w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, handlowych oraz usługowych, zasilisz grono pracowników prowadzących badania w ośrodkach badawczo-rozwojowych, założysz własną działalność gospodarczą, w której zrealizujesz zaplanowane cele przy użyciu narzędzi zdobytych w trakcie kształcenia na wybranej uczelni wyższej oraz administrowaniem w jednostkach rządowych i samorządowych, w celu wprowadzenia prawnych optymalizacji związanych z wszelakimi procesami.

Jak sam widzisz, możliwości samorozwoju i zatrudnienia w wielu obszarach współczesnej gospodarki, jest bardzo wiele z tego względu, że Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewnia zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności technicznych, popartych teoretyczną wiedzą z zakresu zarządzania.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie
 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji to bez wątpienia bardzo atrakcyjna i ciekawa propozycja edukacyjna dla świeżo upieczonych maturzystów oraz absolwentów szkół średnich, jednak nie każdy z nich wyróżnia się pożądanymi predyspozycjami do zgłębiania tej przyszłościowej dziedziny. Żeby uniknąć trudności wynikających z przystąpienia do nieadekwatnego do kompetencji kierunku, zastanów się, czy:

 • lubisz przedmioty ścisłe, a zdobywane z nich oceny zwykle były powodem do dumy,
 • jesteś dobrym liderem, dlatego często przewodziłeś grupom na zajęciach,
 • pragniesz wykorzystywać dokonania technologiczne w pracy zawodowej.

Trzykrotna twierdząca odpowiedź powinna stanowić doskonały pretekst do podjęcia próby rozpoczęcia Zarządzania i inżynierii produkcji w Częstochowie. Zanim jednak zdecydujesz się aplikować, rozpocznij powtórkę materiału z matematyki, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz języka angielskiego, bowiem właśnie te przedmioty są wiodące w procesie rekrutacji.

Pamiętając o tym, że chętnych na jedno miejsce na opisywanym kierunku studiów nie brakuje, możesz rozważyć postaranie się o zdobycie dodatkowych punktów, które okażą się niezwykle cenne dla procesu rekrutacyjnego. Zdobycie miejsca na podium w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych pozwoli ci na bezproblemowe rozpoczęcie Zarządzania i inżynierii produkcji już w październiku.

 

Proces rekrutacji

Po dokonaniu internetowej rejestracji, czyli stworzeniu profilu kandydata za pośrednictwem elektronicznego formularza oraz upewnieniu się, że twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych na studia, zwieńcz całokształt rekrutacji poprzez dostarczenie potrzebnych dokumentów w odgórnie ustalonym terminie. Zwykle wymagane są:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • fotografia do legitymacji studenckiej,
 • rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny,
 • badania lekarskie, jeżeli są wymagane przez uczelnię.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Częstochowie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji stanowią bardzo atrakcyjną propozycję edukacyjną dla wszystkich osób, chcących zgłębić interdyscyplinarną wiedzę. Opinie praktyków tej dziedziny wiedzy potwierdzają jej renomę.

Krzysztof, student drugiego roku Zarządzania i inżynierii produkcji w Częstochowie, mówi:

„Decyzja w sprawie wyboru kierunku studiów była dla mnie niezwykle ciężka. Przez długi czas nie wiedziałem, w czym jestem najlepszy i co chciałbym robić w życiu. Nauka w liceum przekonała mnie, że całkiem dobrze sprawdzam się w przedmiotach ścisłych i lubię obejmować pozycję lidera, dlatego zdecydowałem się studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji. To był najlepszy z wyborów.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Częstochowie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Częstochowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia