Agrobioinżynieria - Szczecin

Agrobioinżynieria - Szczecin

Studia na kierunku agrobioinżynieria w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Agrobioinżynieria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

04.03.2024

Agrobioinżynieria - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku agrobioinżynieria to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia inżynierskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Agrobioinżynieria - Szczecin
Studia na kierunku agrobioinżynieria w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agrobioinżynieria w Szczecinie rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Agrobioinżynieria Szczecin - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku agrobioinżynieria uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności na temat zastosowania organizmów żywych oraz ich składników do procesów biosyntezy, biotransformacji czy modyfikacji bioproduktów w rolnictwie.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku agrobioinżynieria umożliwiają absolwentom pracę w jednostkach naukowo-badawczych związanych z przemysłem bioinżynieryjnym. Odnajdą się także w laboratoriach badawczych i kontrolnych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Szczecinie na kierunku agrobioinżynieria skierowana jest do absolwentów szkół średnich ze zdaną maturą z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia.

Kierunki studiów w Szczecinie, do których należy agrobioinżynieria wymagają również dostarczenia kompletu pozostałych dokumentów – wypełnionej ankiety o gotowości do podęcia studiów czy fotografii. Brak złożenia kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy studentów/ kandydatów.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROBIOINŻYNIERIA?

Studia na kierunku agrobioinżynieria umożliwiają uczestnikom odbycie częściowego kształcenia na uczelniach zagranicznych w ramach projektu Erasmus+. Dzięki temu studenci mogą zdobywać cenne doświadczenie międzynarodowe.

Słuchacze wybierają również jedną z dostępnych ścieżek dydaktycznych, m.in. produkcję ogrodniczą, rolniczą, zarządzanie środowiskiem. W siatce dydaktycznej kierunku uwzględniono aktualne treści kształcenia, które odpowiadają potrzebom rynku. W planie zajęć znajdują się takie przedmioty, jak np. te obejmujące tematykę biotechnologii, diagnostyki molekularnej, kultury in vitro roślin czy usługi ekosystemowe.

Uczelnie w Szczecinie organizują także tematyczne wydarzenia naukowe, które zrzeszają specjalistów z całego kraju. Studenci mają niepowtarzalną okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności w interdyscyplinarnym środowisku.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku agrobioinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia inżynierskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku agrobioinżynieria studenci zdobywają wiedzę na temat zastosowania organizmów żywych lub ich składników w procesach syntezy czy modyfikacji bioproduktów w rolnictwie, ogrodnictwie lub zarządzaniu środowiskiem.

Znają również techniki zastosowania nowych technologii, z jakich korzysta się przy wytwórstwie produktów spożywczych i paszowych czy środków ochrony roślin. Potrafią modelować organizmy i procesy biologiczne, które zachodzą na różnych poziomach. Stosują także narzędzia bioinżynieryjne i agroinżynieryjne do produkcji rolniczej.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek agrobioinżynieria:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROBIOINŻYNIERIA?

Studia na kierunku agrobioinżynieria trwają 3,5 roku (studia inżynierskie).

Agrobioinżynieria w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGROBIOINŻYNIERIA

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podjąć pracę w oddziałach jednostek naukowo-badawczych w przemyśle wykorzystującym procesy bioinżynieryjne. Odnajdą się też w laboratoriach badawczych, kontrolnych czy diagnostycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku agrobioinżynieria

 • gospodarstwa rolne,
 • przemysł rolno-spożywczy,
 • stacje hodowli roślin,
 • jednostki rządowe i samorządowe,
 • placówki o charakterze naukowo-badawczym,
 • produkcja ogrodnicza,
 • centra ogrodnicze,
 • gospodarstwa agroturystyczne,
 • jednostki organów ochrony środowiska,
 • firmy odpowiedzialne za analizę środowiskową.

Kształcenie na kierunku agrobioinżynieria jest unikalnym w skali kraju. Studia dostarczają uczestnikom cennej, aktualnej wiedzy w zakresie procesów biosyntezy, biotransformacji czy modyfikacji bioproduktów w różnych branżach.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agrobioinżynieria Szczecin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agrobioinżynieria Szczecin studia stacjonarne

Agrobioinżynieria w Szczecinie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Szczecinie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia