Analityka medyczna - Białystok

Analityka medyczna - Białystok

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Analityka medyczna studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Analityka medyczna nazywana jest inaczej diagnostyką laboratoryjną, która zajmuje się badaniem wszelkich materiałów pobieranych od pacjenta przy zastosowaniu różnorodnych metod badawczych i najnowocześniejszych sprzętów technicznych. Dzięki specjalistom, którzy zajmują się medycyną laboratoryjną, lekarze mogą ustalić przyczyny danych schorzeń, a także monitorować zalecone leczenie.

Studia na kierunku analityka medyczna w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna w Białymstoku rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Analityka medyczna Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia medyczne w tym zakresie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologią, chemią czy fizyką. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań znajdowały się kwestie medyczne. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie, kierunek analityka medyczna w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak analityka medyczna możesz realizować na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku starają się zapewnić jak wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór głównego kierunku studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii, fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: kwalifikowana pierwsza pomoc, historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej, statystyka z elementami matematyki, analiza środków spożywczych, diagnostyka parazytologiczna, diagnostyka mikrobiologiczna, laboratoryjna diagnostyka pediatryczna, immunopatologia z immunodiagnostyką, serologia grup krwi i transfuzjologia, propedeutyka położnictwa, analityka ogólna i technika pobierania materiału i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku analityka medyczna dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju. Studenci są przygotowywani do podjęcia pracy w instytutach badawczo-rozwojowych, firmach diagnostycznych, laboratorium naukowo-badawczym, medycznym laboratorium diagnostycznym; wielu abiturientów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle, w placówkach ochrony zdrowia, w instytucjach naukowo-badawczych. Zajmują się planowaniem i przeprowadzaniem laboratoryjnej strategii diagnostycznej, wykonywaniem i wykorzystywaniem badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia, konsultacją w procesie diagnostycznym, zarządzaniem i kierowaniem zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek ANALITYKA MEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku w ramach analityki medycznej stają się coraz bardziej popularne i odznaczają się prestiżem. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz fizykę, biologię, chemię, matematykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku analityka medyczna potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka medyczna w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku analityka medyczna możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia stacjonarne zapewniają wiele godzin praktyki zawodowej, regularne spotkania w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką. Jeśli odpowiada Ci studiowanie w sposób dzienny, rozważ swój udział w rekrutacji.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii, fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biologia medyczna,
 • statystyka z elementami matematyki,
 • diagnostyka parazytologiczna,
 • analiza instrumentalna,
 • analityka ogólna i technika pobierania materiału,
 • serologia grup krwi i transfuzjologia,
 • laboratoryjna diagnostyka pediatryczna,
 • hematologia laboratoryjna,
 • diagnostyka mikrobiologiczna,
 • propedeutyka położnictwa,
 • systemy jakości i akredytacji laboratoriów,
 • propedeutyka chorób wewnętrznych,
 • organizacja laboratoriów diagnostycznych,
 • genetyka medyczna,
 • analiza środków spożywczych
 • i wiele innych.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie medyczne. Zapoznają się z rozwojem, budową i funkcjami komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego, rozpoznają procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym, zgłębiają podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia i zaburzeń genetycznych oraz podstawy inżynierii genetycznej. Studenci zdobywają potrzebne umiejętności, które pozwalają im pobierać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad aseptyki, wykonywać badania laboratoryjne oraz uzyskiwać wiarygodne wyniki, zarządzać i kierować medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym jego personelem. Rozwijają zdolności komunikacyjne, które pozwalają na właściwe informowanie współpracowników i odbiorców wyników, potrafią pracować w grupie, analizować i interpretować wyniki badań, formułować wnioski i przestrzegają tajemnicy zawodowej i etycznych zasad pracy w zakresie analityki medycznej.

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku kierunek analityka medyczna oferują w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat i kończą się egzaminem magisterskim. Dziesięcioletnia edukacja umożliwia zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia medycznego oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych w przypadku analityki medycznej.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie specjalizacyjne lub edukację w ramach studiów doktoranckich bądź studiów podyplomowych, jak również mogą rozpocząć pracę w instytutach badawczo-rozwojowych lub w firmach diagnostycznych. Przez wzgląd na obszerność materiału i wielogodzinne praktyki zawodowe kierunku analityka medyczna nie można rozdzielić na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Analityka medyczna w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku analityka medyczna w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku w zakresie analityki medycznej zapewniają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o pracę i rozwój osobisty. Studenci przygotowują się do podjęcia pracy w instytutach badawczo-rozwojowych, firmach diagnostycznych, laboratorium naukowo-badawczym, medycznym laboratorium diagnostycznym; wielu abiturientów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci są zatrudniani w placówkach ochrony zdrowia, w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle, w instytucjach naukowo-badawczych, a zajmują się przede wszystkim diagnostyką laboratoryjną w obszarze serologii, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej mikrobiologii, transfuzjologii czy koagulologii, wykonywaniem badań laboratoryjnych przy zastosowaniu technik manualnych lub z zastosowaniem zaawansowanego sprzętu diagnostycznego dzięki laboratoryjnym algorytmom postępowania, rozpoznawaniem jednostek chorobowych i interpretacją wyników prowadzonych badań. Abiturienci pobierają i przygotowują materiał do badań laboratoryjnych, wykonują badania laboratoryjne i dokonują laboratoryjnej interpretacji wyników badań, organizują i nadzorują pracę medycznego laboratorium diagnostycznego, współpracują z lekarzami w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych lub też monitorowania oraz prognozowania choroby.

Kierunek analityka medyczna w Białymstoku kształci najlepszych specjalistów działających w sferze laboratoryjnej, którzy podejmują odpowiednie kroki wpływające na postępowania lekarzy w przypadku podejmowanych prób leczenia chorób i schorzeń pacjentów. Jeśli pragniesz ratować życie i zdrowie ludzi, ale pragniesz dociekać do sedna problemu w laboratoriach, tego typu studia medyczne są właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Analityka medyczna studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Analityka medyczna studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek analityka medyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analityka medyczna w Białymstoku?

Kierunek analityka medyczna w Białymstoku staje się coraz popularniejszy i wciąż pracuje na swój prestiż. Ta dziedzina nauki skupia się na działalności laboratoryjnej, która w medycynie niejednokrotnie ma znaczenie kluczowe w przypadku odkrywania problemów zdrowotnych i ich leczenia. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia medyczne są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, liczba osób, które zostaną przyjęte, jest jednak ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz fizykę, biologię, chemię, matematykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Informatycznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku analityka medyczna i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

ANALITYKA MEDYCZNA - ważne informacje

analityka medyczna studia

studia medyczne w Białymstoku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku analityka medyczna w Białymstoku?

Kierunek analityka medyczna w Białymstoku staje się jednym z najpopularniejszych kierunków medycznych.

Wiktoria, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Laboratoryjne dociekania mają niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla sprawy i pomagają lekarzom prawidłowo przeprowadzać leczenie ich pacjentów. Ratujemy życie, ale w nieco inny sposób, od wewnątrz, z zaplecza. Rozwiązywanie kolejnych zagadek i prowadzenie badań wywołuje we mnie dreszcz ekscytacji. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Białystok studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Białystok studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni