Analityka medyczna - Wrocław

Analityka medyczna - Wrocław

Analityka medyczna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

analityka medyczna

Odkryj kierunek analityka medyczna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku analityka medyczna we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku analityka medyczna są bardzo popularne wśród propozycji kierunków medycznych. Kandydaci muszą spełniać określone wymogi rekrutacyjne.

Obowiązkowo musisz zdać język polski, matematykę, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Powinieneś/powinnaś zdawać także biologię i chemię najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Uczelnie we Wrocławiu biorą pod uwagę także wyniki konkursów i olimpiad przedmiotowych. Warto zweryfikować, czy rekrutacja przewiduje wykonanie badań lekarskich. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 12.07.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 12.07.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

ANALITYKA MEDYCZNA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
70
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
10
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
64 (w II naborze)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Analityka medyczna specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej, która skupia się na wykonywaniu badań odnoszących się do chemii klinicznej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii. Specjaliści w tym zakresie wykorzystują najnowsze metody i specjalistyczną aparaturę, która służy do badania krwi, moczu, kału, ale także płynu mózgowo-rdzeniowego, stawowego, otrzewnego.

Analitycy medyczni czy też diagności laboratoryjni ściśle współpracują z lekarzami. Weryfikują niepłodność na podstawie próbek nasienia, badają materiały tkankowe, które mogą okazać się kluczowe w przeprowadzanej cytologii. Interdyscyplinarny kierunek poszukuje umysłów analitycznych, które nie boją się abstrakcyjnego widzenia. Wybierz kierunek przyszłości i odgrywaj kluczową rolę w procesie leczenia pacjentów.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku analityka medyczna we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów jednolitych studiów magisterskich.  Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek analityka medyczna we Wrocławiu jest nowoczesną propozycją studiów, a zajmuje się medycyną i wykorzystuje przy tym najnowsze metody pomiarowe i nowe technologie. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie tego typu studia, znajdziesz poniżej. Różne placówki kształcenia gwarantują najlepszych specjalistów, którzy przygotowują studentów do pracy w branży medycznej.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • diagnostyka parazytologiczna
 • patofizjologia
 • chemia kliniczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • medycyna laboratoryjna w systemie ochrony zdrowia
 • historia medycyny i analityki medycznej
 • higiena z epidemiologią

 

Program kształcenia przewiduje także nauczanie w zakresie najważniejszych medycznych przedmiotów ogólnych, takich jak anatomia czy fizjologia człowieka. Zajęcia odbywają się w formie laboratoriów, ćwiczeń, wykładów i seminariów.

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna we Wrocławiu?

Studia na kierunku analityka medyczna we Wrocławiu trwają 5 lata (studia jednolite magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak analityka medyczna zapewniają bardzo wiele możliwości pracy. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w:

 • laboratoriach szpitalnych, prywatnych i komercyjnych
 • zakładach medycyny sądowej
 • klinikach leczenia niepłodności

 

Miejsca pracy uzależnione są od wyspecjalizowania. Studenci kształcą się na przykład w zakresie mikrobiologii, toksykologii sądowej, transfuzjologii, hematologii, które szczególnie potrzebują specjalistów w tym zakresie.

Absolwenci pracują w medycznych laboratoriach diagnostycznych, w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)