Analityka medyczna - Toruń

Analityka medyczna - Toruń

Analityka medyczna - Toruń

Studia w Toruniu

Analityka medyczna

Odkryj kierunek Analityka medyczna w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Analityka medyczna studia Toruń | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Analityka medyczna to niezwykle zajmujący kierunek studiów przeznaczony dla osób, które niekoniecznie chcą być lekarzami lub farmaceutami, ale chętnie będą z nimi współpracować i pragną dbać o zdrowie pacjentów, weryfikując laboratoryjnie ich problemy zdrowotne. Praca analityka wiąże się z pracą w laboratorium, ale jest to zawód niezwykle ważny, ponieważ sięga do korzeni chorób i narastających schorzeń.

Idealni kandydaci na studia medyczne w tym zakresie powinni żywo interesować się tematyką medyczną, a przedmioty ścisłe nie powinny sprawiać im problemów. Jeśli masz analityczny umysł i jesteś wyczulony/a na detale, a w praktyce zawodowej pragniesz dążyć do dbania o zdrowie i życie pacjentów, kierunek analityka medyczna w Toruniu jest właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak analityka medyczna możesz realizować na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić studentom najwyższą jakość kształcenia w różnych dziedzinach medycznych.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: psychologia z elementami komunikacji klinicznej, elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, fizjologia, statystyka, immunologia, chemia fizyczna, diagnostyka parazytologiczna, patofizjologia, prawo medyczne i ochrona danych osobowych oraz własności intelektualnej, higiena i epidemiologia, diagnostyka mikrobiologiczna, analityka ogólna i techniki pobierania materiału i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia medyczne w Toruniu na kierunku analityka medyczna zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci chętnie są zatrudniani w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle, w placówkach ochrony zdrowia, w instytucjach naukowo-badawczych, decydują się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej, a firmy, które tworzą, zajmują się przeprowadzaniem badań z diagnostyki laboratoryjnej.

Studenci w trakcie całego procesu kształcenia skupiają się na planowaniu i przeprowadzaniu laboratoryjnej strategii diagnostycznej, wykonywaniu i wykorzystywaniu badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia, konsultacji w procesie diagnostycznym, zarządzaniu i kierowaniu zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym i tym podobne.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Toruniu?

Kierunek analityka medyczna w Toruniu to bardzo interesująca i niezwykle innowacyjna dziedzina nauk medycznych, a dodatkowo uchodzi za jeden z najpopularniejszych propozycji wśród studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz fizykę i astronomię, fizykę, biologię lub chemię.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W TORUNIU

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku analityka medyczna możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia stacjonarne zapewniają wiele godzin praktyki zawodowej, regularne spotkania w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką. Jeśli odpowiada Ci studiowanie w sposób dzienny, rozważ swój udział w rekrutacji.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na przedmiotach ścisłych, to znaczy biologii, chemii, fizyce czy matematyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biologia medyczna,
 • psychologia z elementami komunikacji klinicznej,
 • immunologia,
 • diagnostyka parazytologiczna,
 • prawo medyczne i ochrona danych osobowych,
 • higiena i epidemiologia,
 • diagnostyka mikrobiologiczna,
 • immunopatologia z immunodiagnostyką,
 • chemia kliniczna,
 • analityka ogólna i techniki pobierania materiału,
 • biologia molekularna,
 • systemy jakości i akredytacja laboratoriów.
 • genetyka medyczna,
 • hematologia laboratoryjna
 • i wiele innych.

 

Studenci kształcą niezbędne umiejętności, które przysłużą się: wykonywaniu i wykorzystywaniu badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia; konsultacjom, które prowadzone będą w procesie diagnostycznym; planowaniu i przeprowadzaniu laboratoryjnej strategii diagnostycznej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne, zdolności analityczne i językowe. Zdobywają także niezbędną do pracy wiedzę z zakresu medycyny, zwłaszcza funkcjonowania człowieka, a szczegółowo z zakresu analityki medycznej. Praktyczne umiejętności i wiedza pozwalają na prowadzenie badań laboratoryjnych przy użyciu najnowszych technik i wykorzystaniu autoryzacji i interpretacji uzyskanych wyników. Komunikatywność pozwoli na współpracę zawodową z lekarzami, farmaceutami oraz z pozostałym personelem medycznym. Interdyscyplinarny poziom kształcenia pozwala na rozwijanie się w bardzo wielu dziedzinach.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak analityka medyczna realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat i kończą się egzaminem magisterskim. Dziesięcioletnia edukacja umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy medycznej oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych w przypadku analityki medycznej.

Uczelnie w Toruniu analitykę medyczną oferują w języku polskim lub języku angielskim jako wykładowym. W przypadku jednolitych studiów magisterskich studenci mogą kontynuować edukację w ramach studiów doktoranckich bądź studiów podyplomowych. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu i odbyciu odpowiedniego stażu absolwenci mogą otworzyć specjalizację w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, na przykład w zakresie mikrobiologii, genetyki medycznej, toksykologii lub transfuzjologii.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA TORUŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analityka medyczna w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie analityki medycznej to bardzo intrygująca propozycja szczególnie dla fanów badań laboratoryjnych. Kierunek nie jest jednak odpowiedni dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy swoją przyszłość wiążesz z naukami medycznymi, ale niekoniecznie chcesz zostać lekarzem lub farmaceutą?
 • Czy jesteś osobą uważną i masz analityczny umysł?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz fizykę i astronomię, fizykę, biologię lub chemię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku analityka medyczna i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Jaka praca po kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Kierunek analityka medyczna w Toruniu zapewnia absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle, w instytucjach naukowo-badawczych. Wielu abiturientów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, a prowadzone przez nich firmy zajmują się przeprowadzaniem badań z diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwenci potrafią pobierać i przygotowywać materiał do badań laboratoryjnych; wykonywać badania laboratoryjne i dokonywać laboratoryjnej interpretacji wyników badań. Studenci uczą się jak organizować i nadzorować pracę medycznego laboratorium diagnostycznego, jak współpracować z lekarzami w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych lub też monitorowania oraz prognozowania choroby, w jaki sposób ocenić koszty badań laboratoryjnych.

Absolwenci zajmują się diagnostyką laboratoryjną w obszarze serologii, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej mikrobiologii, transfuzjologii czy koagulologii. Wykonują badania laboratoryjne zarówno przy zastosowaniu technik manualnych, jak i z zastosowaniem zaawansowanego sprzętu diagnostycznego dzięki laboratoryjnym algorytmom postępowania. Rozpoznają także jednostki chorobowe i interpretują wyniki prowadzonych przez siebie badań. W pracy analityków medycznych bardzo ważna jest poprawna komunikacja z lekarzami i farmaceutami czy też innymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia. Studia medyczne w Toruniu w zakresie analityki medycznej są niezwykle zajmującą kategorią medyczną, która prężnie się rozwija i kształci najlepszych specjalistów, którzy mają ogromny wpływ na postępowania lekarzy w przypadku podejmowanych prób leczenia chorób i schorzeń pacjentów.

Jakie opinie mają studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie analityki medycznej uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków medycznych.

Ania, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Praca w laboratorium jest niezwykle ciekawa i niemniej ważna od pracy innych specjalistów w zakresie medycyny. Przy zastosowaniu najnowszych technik i poprawnej interpretacji wyników możemy spokojnie przeprowadzać badania, które mają kluczowe znaczenie dla lekarzy i ich pacjentów.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)