Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

analityka medyczna

Odkryj kierunek analityka medyczna w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku analityka medyczna w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna?

Studia medyczne na kierunku analityka medyczna wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów, którzy lubią nauki ścisłe i myślą o kształceniu medycznym. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku analityka medyczna w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę, matematykę, fizykę i astronomię. Warto zweryfikować, czy kierunek wymaga wykonania odpowiednich badań lekarskich. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.04.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.07.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.07.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.07.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
96
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
81
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Marzy Ci się kariera w laboratorium? Swoje życie zawodowe chcesz związać z branżą medyczną i farmaceutyczną? Odznaczasz się skrupulatnością i z fascynacją odkrywasz tajniki ludzkiego organizmu? Kierunek analityka medyczna w Katowicach pozwala kształcić się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i umożliwia przeprowadzanie nawet najbardziej zaawansowanych badań.

Idealni kandydaci na studia medyczne muszą sympatyzować z przedmiotami, które obejmują nauki biologiczne i chemiczne. Nauki ścisłe to w końcu podłoże medycyny i podlegającym jej dziedzinom nauki. Nowości techniczne nie są Ci straszne? Masz analityczny umysł? Potrafisz współpracować w zespole i komunikować się z innymi ludźmi? Studia są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak analityka medyczna możesz realizować na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, który podlega Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach. Wysoki poziom kształcenia i różnorodne kierunki studiów są odpowiedzią na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Śląski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najznamienitszych medycznych placówek edukacyjnych, dlatego tak wielu kandydatów na studia decyduje się na rekrutację na tę uczelnię.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce, biologii, fizyce. Siatka zajęć obejmuje takie przedmioty jak na przykład:

 • biologia medyczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • statystyka z elementami matematyki
 • higiena i epidemiologia
 • popedeutyka medycyny
 • hematologia laboratoryjna
 • serologia grup krwi i transfuzjologia
 • farmakologia
 • historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej
 • systemy jakości i akredytacja laboratoriów

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Katowicach?

Studia na kierunku analityka medyczna w Katowicach 5 lat (studia jednolite magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Studia na kierunku analityka medyczna przygotowują do pracy w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych
 • laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska
 • instytutach naukowo-badawczych 
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych

 

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, a obejmuje ono nie tylko placówki stricte medyczne, ale i administracyjne. Absolwenci pracują w urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych, które działają w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej, a nawet w szkolnictwie po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)