Analityka medyczna - Poznań

Analityka medyczna - Poznań

Analityka medyczna - Poznań

Studia w Poznaniu 

analityka medyczna

Odkryj analitykę medyczną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku analityka medyczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna?

Jeśli chcesz studiować analitykę medyczną w Poznaniu, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Kandydaci na studia medyczne powinni poddać się badaniom lekarskim, które zweryfikują możliwość kształcenia w tym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 30.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.08.2021
do 16.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.08.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ANALITYKA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
60
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
10
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
82 + biologia 53
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA W POZNANIU?

Analityka medyczna to idealna propozycja kształcenia dla osób, które zawodowo chcą związać się z medycyną i naukami farmaceutycznymi, ale jednocześnie swoją pracę pragną wykonywać w zaciszach laboratoriów.

Interdyscyplinarny program studiów umożliwi Ci zdobycie szerokiej wiedzy i najważniejszych umiejętności sprowadzających się do działania w zakresie laboratoryjnego różnicowania stanów fizjologicznych organizmu człowieka.

Diagnostyka laboratoryjna przygotuje Cię do pracy z lekarzami, farmaceutami, biotechnologami oraz pracownikami ochrony zdrowia. W trakcie zdobywanej edukacji zapoznasz się z najnowszymi badaniami laboratoryjnymi, a także nauczysz się korzystać z nowoczesnych technik i nowatorskiej aparatury.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia medyczne w Poznaniu w ramach analityki medycznej realizowane są w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Ukończenie całego procesu kształcenia umożliwi Ci zdobycie tytułu magistra.

Kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Analityka medyczna to jeden z najpopularniejszych kierunków medycznych, który umożliwi Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia medycznego, a także wyspecjalizowanie się w diagnostyce medycznej.

W kompleksowo opracowanym programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak: propedeutyka medyczna, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, farmakokinetyka z elementami terapii monitorowanej, cytofizjologia. Przedmioty prowadzone są w przystosowanych do tego salach wykładowych, komputerowych i laboratoryjnych.

Studenci mają okazję nauczyć się obsługi nowoczesnej aparatury medycznej i laboratoryjnej, a także zdobywają informacje w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik laboratoryjnych i metod badawczych. Rozwijają także umiejętności analityczne i interpretacyjne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA W POZNANIU?

Studia na kierunku Analityka medyczna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA W POZNANIU?

Na absolwentów studiów medycznych czeka bardzo wiele propozycji pracy. Analityka medyczna wiąże się przede wszystkim z pracą badawczą i laboratoryjną, ale miejsca, w których możesz zostać zatrudniony/a, są zróżnicowane.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka medyczna:

  • publiczne i niepubliczne medyczne laboratoria diagnostyczne
  • placówki ochrony zdrowia
  • przemysł
  • instytucje naukowo-badawcze
  • urzędy i instytucje państwowe i samorządowe, które działają w zakresie biologii medycznej i ochrony zdrowia

Absolwenci są gotowi do przeprowadzenia testów, wykrywających genetyczne predyspozycje lub podatność na zachorowanie oraz badania laboratoryjne, które określają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne i skład płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych.

Komentarze (0)