Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

analityka medyczna

Odkryj analitykę medyczną na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku analityka medyczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna?

Jeśli chcesz studiować analitykę medyczną, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Kandydaci na studia medyczne powinni poddać się badaniom lekarskim, które zweryfikują możliwość podjęcia kształcenia w tym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 30.04.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.07.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.07.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.07.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
96
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
81
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Analityka medyczna to idealny kierunek dla osób, które chcą studiować nauki medyczne, jednak nie myślą o zawodzie lekarza, ale są gotowe z nimi współpracować. Specjaliści w tym zakresie są niezwykle ważni dla postępu w medycynie, ale najczęściej działają niejako z ukrycia.

W trakcie zdobywanego kształcenia będziesz miał/a szansę zdobyć szeroką wiedzę związaną z diagnostyką laboratoryjną. W programie kształcenia znajdziesz połączenie najważniejszych dla tej dziedziny nauk, to znaczy nauki farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, społeczne.

Zajęcia prowadzone są w przygotowanych do tego technicznie salach wykładowych i laboratoryjnych, natomiast studenci mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunki medyczne w Katowicach takie jak analityka medyczna możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów, i kończą się tytułem magistra.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni. Kandydaci są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów analityki medycznej tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które związane są z naukami farmaceutycznymi, medycznymi, biologicznymi, chemicznymi, społecznymi.

W siatce zajęć znajdziesz między innymi: statystykę z elementami matematyki, higienę i epidemiologię, propedeutykę medycyny, hematologię laboratoryjną, serologię grup krwi i transfuzjologię, farmakologię, historię medycyny i diagnostyki laboratoryjnej.

Studenci uczą się, w jaki sposób obsługiwać nowoczesną aparaturę medyczną i laboratoryjną, a także zdobywają informacje w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik laboratoryjnych i metod badawczych. Rozwijają także umiejętności analityczne i interpretacyjne.

Teoretyczne kształcenie będziesz miał/a okazję zweryfikować także w trakcie praktyk zawodowych w szpitalach lub laboratoriach analitycznych i diagnostycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Analityka medyczna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci analityki medycznej mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Zajmują się przeprowadzeniem testów dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka medyczna:

  • medyczne laboratoria diagnostyczne
  • zakłady opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne
  • instytucje naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
  • urzędy i instytucje państwowe i samorządowe, które działają w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia

Odnajdziesz się w pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych i w laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, a także z zakresu ochrony środowiska. Możesz zajmować się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy odnoszącej się do medycyny laboratoryjnej.

Komentarze (0)