Geodezja i kartografia - Lublin

Geodezja i kartografia - Lublin

Geodezja i kartografia - Lublin
Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Geodezja i kartografia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Geodezja i kartografia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

 

Uczelnie
W Lublinie geodezję i kartografię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Studia na kierunku Geodezja i kartografia dają studentowi możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz nauk o Ziemi. Podczas studiów studenci mogą zdobyć umiejętności w zakresie np. nowoczesnych technik wykonywania pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych czy technik programowania i wykorzystania baz danych.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Geodezja i kartografia dają absolwentom szansę na zdobycie pracy na stanowisku inżynierskim czy menadżerskim w firmach geodezyjnych. Mogą również znaleźć pracę w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej czy w wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej.

 

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Lublinie wymaga od kandydata wyników z konkretnych egzaminów maturalnych. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami, jakie przed kandydatami stawia konkretna rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geodezja i kartografia:

 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Geodezja i kartografia to jeden z kierunków, które oferują szkoły wyższe w Lublinie. Student ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dziedzin, m.in. matematyki, prawa, nauk przyrodniczych. Do tego kierunek umożliwia zdobyć specjalistyczne umiejętności z zakresu geodezji i kartografii.

Student podczas studiów może nauczyć się np. jak określać i ewidencjonować stan własności nieruchomości czy jak wykonywać mapy gospodarcze. Przykładowe przedmioty na tym kierunku to: geodezyjne pomiary szczegółowe, informatyka w geodezji czy geowizualizacja.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Geodezja i kartografia mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie geodezji i kartografii. Studenci tego kierunku uczą się teorii, którą potem przekładają na zadania praktyczne. W trakcie studiów mają możliwość zdobyć umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej, np. projektowanie rozwoju obszarów wiejskich, pozyskiwanie danych dla systemów informacji przestrzennej czy wykonywanie map.

Kierunki studiów w Lublinie, m.in. Geodezja i kartografia, dają studentom możliwość wyboru specjalności. Pozwala to im brać udział w takich zajęciach, które dotyczą ich zainteresowań. Specjalności oferowane przez uczelnie w Lublinie to np. geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami czy geodezyjno-kartograficzne bazy danych.

W ciągu studiów studenci muszą odbyć także praktyki, które mogą przybliżyć im pracę w środowisku, które po studiach może być także ich miejscem pracy.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA?

Studia na kierunku Geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Geodezja i kartografia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Kierunki studiów takie jak Geodezja i kartografia mają za zadanie przede wszystkim nauczyć studentów praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności. Wynika to z tego, że w pracy zawodowej najważniejsze będą właśnie umiejętności praktyczne. Po ukończeniu studiów absolwenci mają szansę zdobyć pracę w firmach geodezyjnych czy w instytucjach i przedsiębiorstwach kartograficznych, geodezyjnych i geoinformatycznych. Mogą również znaleźć pracę w wydziałach geodezji urzędów administracji samorządowej czy państwowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geodezja i kartografia:

 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • stanowiska inżynierskie i menadżerskie w firmach geodezyjnych,
 • wydziały geodezji urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje i przedsiębiorstwa geodezyjne, kartograficzne i geoinformatyczne,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie kartografii i geodezji.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Lublin studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Lublinie

Kierunki geograficzne w Lublinie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia