Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach możesz podjąć na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Więcej filtrów

    Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

    16.01.2024

    Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia Kielce | woj. świętokrzyskie

    Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach to studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej).

    Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce
    Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
    Poziom studiów studia I i II stopnia
    Czas trwania

    Opis kierunku

    Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwo. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

    Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, służbach specjalnych czy centrach zarządzania kryzysowego.

     

    Uczelnie

    W Kielcach bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Kielcach, Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.  

     

    Studia prawnicze stawiają sobie za punkt honoru, aby wykształcić grono absolwentów chcących rozpocząć pracę w służbach mundurowych lub dowolnie wybranych jednostkach administracyjnych, które regulują pewne zapiski prawne, dzięki którym społeczeństwo może czuć się bezpiecznie.

    Niestety zagrożenia czyhają na nas na każdym kroku. Wszędzie tam, gdzie gromadzi się znaczna liczba ludzi, istnieje podwyższone ryzyko zamieszek, kłótni, a w skrajnych przypadkach ataków terrorystycznych. Imprezy masowe o wydźwięku politycznym, religijnym lub wyrażające skrajne przekonania są w grupie podwyższonego ryzyka. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w celu uposażenia przyszłych absolwentów w wiedzę i konkretne umiejętności praktyczne, dzięki którym ludzie będą mogli spać spokojnie.

     

    Czego się nauczysz na studiach

    Bezpieczeństwo wewnętrzne to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów i jest wybierany nie tylko przez patriotów, chcących pełnić swego rodzaju służbę dla ukochanego kraju, ale również młodych ludzi zainteresowanych militariami i chętnych do podjęcia pracy w służbach mundurowych. Umiejętności praktyczne są podstawą do odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki opisywanego kierunku, jednak przyswojenie zagadnień teoretycznych okazuje się tak samo istotne.

    Dlatego siatka studiów na Bezpieczeństwie wewnętrznym w Kielcach w kompleksowy sposób łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne poprzez zaproponowanie studentom zgłębiania między innymi następujących przedmiotów:

    • prawo karne wykonawcze,
    • prawo karne skarbowe,
    • czynności operacyjno-rozpoznawcze,
    • prawo migracyjne,
    • funkcjonowanie służb państwowych,
    • teoria bezpieczeństwa.

     

    Dla kogo te studia

    Wojskowe kierunki studiów w Kielcach stanowią przedmiot zainteresowania przede wszystkim tych, którym losy ojczyzny oraz całego świata w aspekcie szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie są obojętne. Jeżeli myślisz o podjęciu Bezpieczeństwa wewnętrznego, powinieneś pamiętać, że same chęci i zainteresowanie specyfiką kierunku nie wystarczy.

    Ważne, abyś posiadał ponadprzeciętną kondycję i posturę pozwalającą na odparcie ewentualnych fizycznych ataków ze strony napastników. Ponadto ciekawość historii militariów, chęć przyswojenia umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz wszechstronne zainteresowania ekonomiczne, polityczne i prawne składają się na zestaw cech idealnego kandydata na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach.

     

    Praca po studiach

    Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą kompleksowo przygotowani do pracy w administracji publicznej i prywatnej z ukierunkowaniem na jednostki, które odpowiedzialne są za utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony. Będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, aby planować i koordynować operacje, które mają na celu podtrzymywanie poczucia bezpieczeństwa. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą mogli związać swoją karierę zawodową z policją, więziennictwem czy służbą celną. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby występowali w roli ekspertów, którzy dysponują rozległą wiedzą z zakresu ochrony państwa.

    Jakie wymagania podczas rekrutacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Uczelnie w Kielcach, które zdecydowały poszerzyć prezentowaną ofertę edukacyjną o studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ustalają własne procedury rekrutacyjne, którym trzeba sprostać, aby mieć możliwość rozpoczęcia opisywanego kierunku studiów. Dlatego warto pamiętać o odpowiednio wczesnym zapoznaniem się z prezentowaną ofertą edukacyjną, żeby uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek.

    Przedmiotami wiodącymi na Bezpieczeństwie wewnętrznym są najczęściej: język obcy nowożytny, język polski, historia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Jeżeli myślisz o podjęciu tego kierunku, rozważ przystąpienie do egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W ten sposób zapewnisz sobie wystarczającą do pokonania konkurencji liczbę punktów.

    Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Bezpieczeństwo wewnętrzne, podobnie jak inne studia w Kielcachmożesz podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Organizacja czasu podczas trwania roku akademickiego jest szczególnie ważna dla zachowania komfortu psychicznego i możliwości pogodzenia pobierania nauki na studiach wyższych na przykład z pełnoetatową pracą. Taki stan rzeczy umożliwia wybór trybu niestacjonarnego. Weekendowy charakter zgłębiania wiedzy kierunkowej pozwala na zagospodarowanie roboczego tygodnia w dowolny sposób. Studenci wybierający ten tryb najczęściej postanawiają zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe.

    Studia stacjonarne są wybierane przez większość przyszłych studentów ze względu na wygodę w kwestii pobierania nauki. Mimo tego, że zajęcia i wykłady pochłaniają zwykle większą część czasu studentów, to cenią oni sobie systematyczność prezentowanego materiału i możliwość rozwiania ewentualnych wątpliwości związanych z przyswajanym materiałem z wykładowcami.

     

    Program studiów

    Szczegółowy program nauczania, obowiązujący na Bezpieczeństwie wewnętrznym, będzie ściśle uzależniony od regulaminu danej uczelni. Uczelnie w Kielcach, które zdecydowały się na zaproponowanie kandydatom opisywanego kierunku, stworzyły własne programy kształcenia, aby uposażyć przyszłych absolwentów w szereg niezbędnych kompetencji zawodowych. Jednak niezależnie od wybranej kieleckiej uczelni, twoje szanse na współczesnym rynku pracy będą tak samo duże.

    W trakcie studiów nauczysz się, w jaki sposób wdrażać konkretne techniki w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym, podstawy pierwszej pomocy umożliwią zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy, a opanowanie kilku sztuk walki da gwarancję możliwości szybkiego zareagowania w obronie własnej lub osób w pobliżu.

    Bezpieczeństwo wewnętrzne to również teoria, która pozwoli ci zrozumieć podstawowe założenia krajowej wojskowości i służb mundurowych, a także poznanie historii państwa polskiego, którego ochrony być może podejmiesz się podczas przyszłej pracy zawodowej.

    Uczelnie w Kielcach - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

    Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  

    Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

    Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach to kierunek złożony z dwóch cykli kształcenia. Ukończenie pierwszego z nich gwarantuje otrzymanie podstawowych umiejętności do rozpoczęcia pracy w zawodzie, jednak zdecydowanie warto rozważyć ukończenie również drugiego.

    Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku trwają trzy lata i zostają zwieńczone tytułem licencjata, a co za tym idzie, wyższego wykształcenia i możliwości rozpoczęcia kształtowania swojej ścieżki zawodowej.

    Drugi stopień studiów zawsze kończy się obroną pracy magisterskiej, niezależnie od posiadanego już tytułu, wynikającego z pierwszego stopnia kształcenia. Czas potrzebny na ukończenie tego etapu będzie dopełnieniem trwania poprzedniego do pięciu lat. Czyli licencjonowani absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego będą się uczyć dwa lata.

    Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Ukończenie Bezpieczeństwa wewnętrznego w Kielcach daje absolwentom szereg interdyscyplinarnych wiadomości, niezbędnych do podjęcia pracy w wielu placówkach o różnym charakterze. Jako student zapoznasz się z polityką bezpieczeństwa i teoretycznymi aspektami działań wdrażanych przez militaria, dlatego bez trudu odnajdziesz się na stanowisku administracyjnym, związanym z kontrolą i wdrażaniem nowych zasad prawnych regulujących bezpieczeństwo danego obszaru.

    Praca w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna, służby więzienne, czy wojsko pozwoli absolwentom na wykazanie się umiejętnością wdrażania zdobytych na studiach umiejętności praktycznych, co z pewnością okaże się szczególnie ważne przy okazji ochrony na przykład imprez masowych.

    Wielu absolwentów opisywanego kierunku decyduje się na podjęcie zatrudnienia w agencjach detektywistycznych, biurach dochodzeniowo-śledczych, czy służbach specjalnych.

    Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach?

    Studia możesz podjąć w kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Kielcach oraz Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

    Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Kielcach

    • Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
    • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

    czytaj dalej uczelnie w Kielcach

    Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Zanim aplikujesz na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach, zastanów się, czy aby na pewno jest to kierunek skrojony na miarę twoich potrzeb i oczekiwań.

    • Jesteś sprawny fizycznie i masz dobrą kondycję?
    • Militaria to coś, co kochasz?
    • Widzisz swoją przyszłość w pracy dla służb mundurowych?

     

    Jeżeli tak, to przygotuj się do wzięcia udziału w rekrutacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Najlepiej już dzisiaj rozpocznij powtarzanie wiadomości potrzebnych do jak najlepszego zdania rozszerzonego egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów.

    Być może posiadasz ponadprzeciętne uzdolnienia kierunkowe, wówczas możesz rozważyć udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Konkursami, w których udział warto przemyśleć, są:

    • Olimpiada Historyczna,
    • Olimpiada Geograficzna,
    • Olimpiada Matematyczna.

     

    Jeżeli uda ci się zdobyć jedno z miejsc na podium, bez problemu rozpoczniesz dowolny istniejący kierunek studiów, również Bezpieczeństwo wewnętrzne.

     

    Proces rekrutacji

    Dobrze wszystkim znana elektroniczna rejestracja kandydatów jest niezwykle łatwym i intuicyjnym sposobem na zgłoszenie swojej aplikacji na dowolnie wybraną uczelnię w Kielcach, która oferuje studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeżeli rekrutacja okaże się dla ciebie pomyślna i wraz z innymi szczęśliwcami będziesz mógł rozpocząć wymarzone studia już w październiku, pamiętaj o terminowym dostarczeniu pliku potrzebnych dokumentów. Z pewnością przydadzą ci się:

    • fotografia do legitymacji,
    • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
    • dowód tożsamości,
    • wydrukowany ze strony internetowej formularz aplikacyjny.

     

    STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

    kierunki studiów w Kielcach

    studia w Kielcach

     

    BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

    bezpieczeństwo wewnętrzne studia

    bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

    zasady rekrutacji na studia

    Poziom i tryb studiów


    Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

    Bezpieczeństwo wewnętrzne Kielce studia stacjonarne

    Bezpieczeństwo wewnętrzne Kielce studia niestacjonarne

    Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

    Studiowanie Bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i długą listą przedmiotów do zaliczenia. Mimo tego, jest to kierunek bardzo chętnie wybierany przez absolwentów szkół średnich. Wielu z nich chciałoby poznać opinie starszych kolegów, żeby ułatwić sobie decyzję w sprawie wyboru kierunku.

    Ewa, studentka trzeciego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Kielcach, mówi:

    „Zanim wybrałam Bezpieczeństwo wewnętrzne, wahałam się dosyć długo. Nie byłam pewna, co chcę robić w przyszłości, jednak zainteresowanie militariami skłoniło mnie ostatecznie do wyboru tego kierunku. I był to zdecydowanie dobry wybór.”

    9 uczelni w Kielcach

    Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

    Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

    Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

     


    #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

     

     

    Pozostałe uczelnie w Kielcach na których jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

    komentarze (0)

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
    • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
    • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
    • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
    • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu