Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce

Studia w Kielcach

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia Kielce | woj. świętokrzyskie

Autonomiczność w sferze gospodarczej, politycznej i ekonomicznej państwa jest cechą wymagającą szczególnej ochrony, jednak najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa ogółu społeczności i każdej jednostki z osobna – w końcu ustrój państwa jest tworzony przez mieszkańców, a bezpieczeństwo leży u podstaw wszystkich potrzeb człowieka.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek studiów, który oferuje zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu podejmowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, obronności państwa, ochrony granic, zarządzania kryzysowego czy ochrony ludności. W trakcie kształcenia studenci wykształcą umiejętność analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także poznają zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Co ważne, studenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą w stanie rozumieć funkcjonowanie danej państwowości.

 

Studia prawnicze stawiają sobie za punkt honoru, aby wykształcić grono absolwentów chcących rozpocząć pracę w służbach mundurowych lub dowolnie wybranych jednostkach administracyjnych, które regulują pewne zapiski prawne, dzięki którym społeczeństwo może czuć się bezpiecznie.

Niestety zagrożenia czyhają na nas na każdym kroku. Wszędzie tam, gdzie gromadzi się znaczna liczba ludzi, istnieje podwyższone ryzyko zamieszek, kłótni, a w skrajnych przypadkach ataków terrorystycznych. Imprezy masowe o wydźwięku politycznym, religijnym lub wyrażające skrajne przekonania są w grupie podwyższonego ryzyka. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w celu uposażenia przyszłych absolwentów w wiedzę i konkretne umiejętności praktyczne, dzięki którym ludzie będą mogli spać spokojnie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Bezpieczeństwo wewnętrzne to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów i jest wybierany nie tylko przez patriotów, chcących pełnić swego rodzaju służbę dla ukochanego kraju, ale również młodych ludzi zainteresowanych militariami i chętnych do podjęcia pracy w służbach mundurowych. Umiejętności praktyczne są podstawą do odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki opisywanego kierunku, jednak przyswojenie zagadnień teoretycznych okazuje się tak samo istotne.

Dlatego siatka studiów na Bezpieczeństwie wewnętrznym w Kielcach w kompleksowy sposób łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne poprzez zaproponowanie studentom zgłębiania między innymi następujących przedmiotów:

 • prawo karne wykonawcze,
 • prawo karne skarbowe,
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze,
 • prawo migracyjne,
 • funkcjonowanie służb państwowych,
 • teoria bezpieczeństwa.

 

Dla kogo te studia

Wojskowe kierunki studiów w Kielcach stanowią przedmiot zainteresowania przede wszystkim tych, którym losy ojczyzny oraz całego świata w aspekcie szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie są obojętne. Jeżeli myślisz o podjęciu Bezpieczeństwa wewnętrznego, powinieneś pamiętać, że same chęci i zainteresowanie specyfiką kierunku nie wystarczy.

Ważne, abyś posiadał ponadprzeciętną kondycję i posturę pozwalającą na odparcie ewentualnych fizycznych ataków ze strony napastników. Ponadto ciekawość historii militariów, chęć przyswojenia umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz wszechstronne zainteresowania ekonomiczne, polityczne i prawne składają się na zestaw cech idealnego kandydata na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach.

 

Praca po studiach

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą kompleksowo przygotowani do pracy w administracji publicznej i prywatnej z ukierunkowaniem na jednostki, które odpowiedzialne są za utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony. Będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, aby planować i koordynować operacje, które mają na celu podtrzymywanie poczucia bezpieczeństwa. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą mogli związać swoją karierę zawodową z policją, więziennictwem czy służbą celną. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby występowali w roli ekspertów, którzy dysponują rozległą wiedzą z zakresu ochrony państwa.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kielce

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Uczelnie w Kielcach, które zdecydowały poszerzyć prezentowaną ofertę edukacyjną o studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ustalają własne procedury rekrutacyjne, którym trzeba sprostać, aby mieć możliwość rozpoczęcia opisywanego kierunku studiów. Dlatego warto pamiętać o odpowiednio wczesnym zapoznaniem się z prezentowaną ofertą edukacyjną, żeby uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek.

Przedmiotami wiodącymi na Bezpieczeństwie wewnętrznym są najczęściej: język obcy nowożytny, język polski, historia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Jeżeli myślisz o podjęciu tego kierunku, rozważ przystąpienie do egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W ten sposób zapewnisz sobie wystarczającą do pokonania konkurencji liczbę punktów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Bezpieczeństwo wewnętrzne, podobnie jak inne studia w Kielcachmożesz podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Organizacja czasu podczas trwania roku akademickiego jest szczególnie ważna dla zachowania komfortu psychicznego i możliwości pogodzenia pobierania nauki na studiach wyższych na przykład z pełnoetatową pracą. Taki stan rzeczy umożliwia wybór trybu niestacjonarnego. Weekendowy charakter zgłębiania wiedzy kierunkowej pozwala na zagospodarowanie roboczego tygodnia w dowolny sposób. Studenci wybierający ten tryb najczęściej postanawiają zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe.

Studia stacjonarne są wybierane przez większość przyszłych studentów ze względu na wygodę w kwestii pobierania nauki. Mimo tego, że zajęcia i wykłady pochłaniają zwykle większą część czasu studentów, to cenią oni sobie systematyczność prezentowanego materiału i możliwość rozwiania ewentualnych wątpliwości związanych z przyswajanym materiałem z wykładowcami.

 

Program studiów

Szczegółowy program nauczania, obowiązujący na Bezpieczeństwie wewnętrznym, będzie ściśle uzależniony od regulaminu danej uczelni. Uczelnie w Kielcach, które zdecydowały się na zaproponowanie kandydatom opisywanego kierunku, stworzyły własne programy kształcenia, aby uposażyć przyszłych absolwentów w szereg niezbędnych kompetencji zawodowych. Jednak niezależnie od wybranej kieleckiej uczelni, twoje szanse na współczesnym rynku pracy będą tak samo duże.

W trakcie studiów nauczysz się, w jaki sposób wdrażać konkretne techniki w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym, podstawy pierwszej pomocy umożliwią zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy, a opanowanie kilku sztuk walki da gwarancję możliwości szybkiego zareagowania w obronie własnej lub osób w pobliżu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to również teoria, która pozwoli ci zrozumieć podstawowe założenia krajowej wojskowości i służb mundurowych, a także poznanie historii państwa polskiego, którego ochrony być może podejmiesz się podczas przyszłej pracy zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach to kierunek złożony z dwóch cykli kształcenia. Ukończenie pierwszego z nich gwarantuje otrzymanie podstawowych umiejętności do rozpoczęcia pracy w zawodzie, jednak zdecydowanie warto rozważyć ukończenie również drugiego.

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku trwają trzy lata i zostają zwieńczone tytułem licencjata, a co za tym idzie, wyższego wykształcenia i możliwości rozpoczęcia kształtowania swojej ścieżki zawodowej.

Drugi stopień studiów zawsze kończy się obroną pracy magisterskiej, niezależnie od posiadanego już tytułu, wynikającego z pierwszego stopnia kształcenia. Czas potrzebny na ukończenie tego etapu będzie dopełnieniem trwania poprzedniego do pięciu lat. Czyli licencjonowani absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego będą się uczyć dwa lata.

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Ukończenie Bezpieczeństwa wewnętrznego w Kielcach daje absolwentom szereg interdyscyplinarnych wiadomości, niezbędnych do podjęcia pracy w wielu placówkach o różnym charakterze. Jako student zapoznasz się z polityką bezpieczeństwa i teoretycznymi aspektami działań wdrażanych przez militaria, dlatego bez trudu odnajdziesz się na stanowisku administracyjnym, związanym z kontrolą i wdrażaniem nowych zasad prawnych regulujących bezpieczeństwo danego obszaru.

Praca w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna, służby więzienne, czy wojsko pozwoli absolwentom na wykazanie się umiejętnością wdrażania zdobytych na studiach umiejętności praktycznych, co z pewnością okaże się szczególnie ważne przy okazji ochrony na przykład imprez masowych.

Wielu absolwentów opisywanego kierunku decyduje się na podjęcie zatrudnienia w agencjach detektywistycznych, biurach dochodzeniowo-śledczych, czy służbach specjalnych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach?

Studia możesz podjąć w kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Kielcach oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

 • Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Zanim aplikujesz na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach, zastanów się, czy aby na pewno jest to kierunek skrojony na miarę twoich potrzeb i oczekiwań.

 • Jesteś sprawny fizycznie i masz dobrą kondycję?
 • Militaria to coś, co kochasz?
 • Widzisz swoją przyszłość w pracy dla służb mundurowych?

 

Jeżeli tak, to przygotuj się do wzięcia udziału w rekrutacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Najlepiej już dzisiaj rozpocznij powtarzanie wiadomości potrzebnych do jak najlepszego zdania rozszerzonego egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów.

Być może posiadasz ponadprzeciętne uzdolnienia kierunkowe, wówczas możesz rozważyć udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Konkursami, w których udział warto przemyśleć, są:

 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Matematyczna.

 

Jeżeli uda ci się zdobyć jedno z miejsc na podium, bez problemu rozpoczniesz dowolny istniejący kierunek studiów, również Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Proces rekrutacji

Dobrze wszystkim znana elektroniczna rejestracja kandydatów jest niezwykle łatwym i intuicyjnym sposobem na zgłoszenie swojej aplikacji na dowolnie wybraną uczelnię w Kielcach, która oferuje studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jeżeli rekrutacja okaże się dla ciebie pomyślna i wraz z innymi szczęśliwcami będziesz mógł rozpocząć wymarzone studia już w październiku, pamiętaj o terminowym dostarczeniu pliku potrzebnych dokumentów. Z pewnością przydadzą ci się:

 • fotografia do legitymacji,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • dowód tożsamości,
 • wydrukowany ze strony internetowej formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Studiowanie Bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i długą listą przedmiotów do zaliczenia. Mimo tego, jest to kierunek bardzo chętnie wybierany przez absolwentów szkół średnich. Wielu z nich chciałoby poznać opinie starszych kolegów, żeby ułatwić sobie decyzję w sprawie wyboru kierunku.

Ewa, studentka trzeciego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Kielcach, mówi:

„Zanim wybrałam Bezpieczeństwo wewnętrzne, wahałam się dosyć długo. Nie byłam pewna, co chcę robić w przyszłości, jednak zainteresowanie militariami skłoniło mnie ostatecznie do wyboru tego kierunku. I był to zdecydowanie dobry wybór.”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kielce studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kielce studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia