Inżynieria środowiska - Gdańsk

Inżynieria środowiska - Gdańsk

Advertisement

Inżynieria środowiska - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Inżynieria środowiska studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria środowiska dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji infrastruktury sanitarnej czy wodnej, a także ochrony środowiska, energetyki i gazownictwa.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Inżynieria środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowo-instalacyjno-kosztorysowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem i nadzorem budowlanym czy przedsiębiorstwach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Inżynieria środowiska, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów, ocenę na dyplomie oraz kryterium podobieństwa między ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów a tym, na który kandyduje.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria środowiska:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Inżynieria środowiska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie laboratoriów i projektów.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Inżynieria środowiska dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria środowiska umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. projektowania i eksploatacji infrastruktury, która ma na celu wykorzystanie, przekształcanie oraz ochronę zasobów naturalnych. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą umiejętność projektowania infrastruktury wodnej, sanitarnej i gazowej, klimatyzacji oraz wentylacji.

Studenci kierunku Inżynieria środowiska mogą też np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi systemów związanych z ogrzewnictwem i energetyką, nauczyć się, jak tworzyć aglomeracje przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i jednoczesnej ochronie środowiska.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania systemów wodociągowych, projektowania retencji i odwodnień miejskich czy biotechnologii osadów i odpadów. Mają też możliwość zdobycia umiejętności tworzenia zrównoważonych energetycznie obiektów czy zarządzania jakością powietrza i komfortem cieplnym w budynkach.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Inżynieria środowiska: ochrona cieplna budynków, zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne, prawo wodne.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Inżynieria środowiska w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia na kierunku Inżynieria środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowo-instalacyjno-kosztorysowych, jednostkach administracji związanych ze środowiskiem, laboratoriach analitycznych, badawczych i diagnostycznych, a także przedsiębiorstwach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne czy zajmujących się recyklingiem albo biogospodarką.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria środowiska:

 • biura projektowo-instalacyjno-kosztorysowe,
 • jednostki administracji związane ze środowiskiem,
 • laboratoria analityczne, badawcze i diagnostyczne,
 • przedsiębiorstwa wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem czy biogospodarką.

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia