Elektromobilność - Rzeszów

Elektromobilność - Rzeszów

Elektromobilność - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

elektromobilność

Odkryj elektromobilność w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Elektromobilność studia Rzeszów - 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku elektromobilność to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

 

Studia w Rzeszowie na kierunku elektromobilność to studia skupiające się na przekazywaniu interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształceniu z zakresu pojęć dotyczących między innymi problematyki pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Studenci poszerzą również swoją wiedzę z obszaru napędów elektrycznych, sterowania oraz regulacji w pojazdach elektrycznych, efektywnego przetwarzania energii w układach energoelektronicznych czy zasad dystrybucji energii do zasilania pojazdów, w tym stacje ładowania. Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu projektowania oraz konstruowania elektrycznych układów napędowych.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku elektromobilności, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom są przygotowani do uczestniczenia w ważnej obecnie gałęzi przemysłu związanego z produkcją pojazdów elektrycznych i hybrydowych i bez problemu znajdą pracę między innymi w biurach konstrukcyjnych i projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego i nie tylko. Studia z zakresu elektromobilności dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Elektromobilność - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek elektromobilność

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Elektromobilność stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek elektromobilność?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku elektromobilność, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku elektromobilność:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Elektromobilność w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMOBILNOŚĆ RZESZÓW STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMOBILNOŚĆ RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ W RZESZOWIE?

Studia w Rzeszowie na kierunku elektromobilność to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby przygotować studentów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w obszarze związanym z elektromobilnością.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu projektowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych oraz przekształtników dla stacji ładowania.

Studenci poszerzą również swoją wiedzę o zagadnienia związane z dobieraniem oraz projektowaniem napędów elektrycznych i poznają rodzaje oraz poszczególne charakterystyki magazynów energii, w tym ich właściwości fizykochemicznych. 

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku elektromobilność możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Rzeszowie na kierunku elektromobilność to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu projektowania i konstruowania elektrycznych układów napędowych, wykorzystywania oraz eksploatowania układów magazynowania energii elektrycznej, a także projektowania systemów sterowania w pojazdach elektrycznych.

Studenci poszerzą również swoją wiedzę o zagadnienia związane z projektowaniem instalacji oraz systemów służących zasilaniu pojazdów, nauczą się pracować w zespole i realizować powierzone zadania stosując się do wyznaczonego im harmonogramu, a także polepszą swoje kompetencje lingwistyczne.

Studenci zdobędą także wiedzę na temat związany z funkcjonowaniem pokładowych systemów elektronicznych oraz mikroprocesorowych układów sterowania, a także będą potrafili wykorzystywać narzędzia informatyczne w elektromobilności i będą znali problemy związane z bezpieczeństwem w funkcjonowaniu systemów informatycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ W RZESZOWIE?

Studia na kierunku elektromobilność trwają 3,5 roku (studia inżynierskie)  i kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROMOBILNOŚĆ W RZESZOWIE?

Uczelnie w Rzeszowie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku elektromobilność, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności, oraz dziedzin z nią powiązanych, a także z obszaru pojazdów elektrycznych i hybrydowych, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku elektromobilność, przygotowani są do uczestniczenia w ważnej aktualnie gałęzi przemysłu, który jest związany z produkcją pojazdów elektrycznych i hybrydowych, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak pracownik, tudzież projektant w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych, w firmach, które zajmują się testowaniem lub montowaniem baterii elektrycznych, a także w biurach zajmujących się konstrukcją oraz projektowaniem układów napędu elektrycznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku elektromobilność:

 • w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury dla elektromobilności,
 • firmach testujących lub montujących baterie elektryczne (inżynierowie testów odpowiadający za testy końcowe baterii elektrycznych, tj. modułów i ogniw akumulatora samochodu elektrycznego i audyty baterii),
 • biurach konstrukcyjnych i projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego,
 • przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za dystrybucję,
 • handel sprzętem i aparaturą elektryczną i energoelektroniczną,
 • firmach projektujących układy i systemy zasilania dla pojazdów elektrycznych;
 • firmach związanych z produkcją i montażem baterii elektrycznych,
 • w instytucjach zajmujących się m.in. systemami do rozliczeń usług ładowania samochodów czy rezerwacji miejsc na stacjach ładowania.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Elektromobilność w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ - ważne informacje

elektromobilność studia

studia inżynierskie i techniczne w Rzeszowie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)