Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Łódź

Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Łódź

Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

24.05.2023

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Łódź

Jakie są ceny studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku stosunki międzynarodowe możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Stosunki międzynarodowe to zbliżenie się na poziomie kulturowym, cywilizacyjnym i gospodarczym z państwami Unii Europejskiej i krajami świata. Tego typu dziedzina nauki zgłębia treści prawne, gospodarcze, polityczne, ekonomiczne i pozwala kształtować relacje między różnymi podmiotami życia międzynarodowego.

Idealni kandydaci na studia w zakresie stosunków międzynarodowych nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. W zakresie Twoich zainteresowań powinny mieścić się stosunki między państwami oraz kwestie, które mają na nie wpływ, to znaczy sprawy gospodarcze, kulturowe, polityczne. Jeśli masz predyspozycje językowe i jesteś osobą komunikatywną, kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak stosunki międzynarodowe możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, w Społecznej Akademii Nauk, w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych. Uczelnie w Łodzi oferują najwyższą jakość kształcenia także w formie niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy jako specjaliści na różnych poziomach administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych, w placówkach kulturalnych, w środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach krajowych, europejskich i światowych, a także w instytucjach, które uczestniczą w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych.

Abiturienci pracują w instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach, które zajmują się problemami społecznymi, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organizacjach krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w administracji rządowej i samorządowej, w biurach prasowych instytucji, które prowadzą współpracę międzynarodową, w instytucjach, które zajmują się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych, zwłaszcza historii, geografii czy językach obcych nowożytnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: społeczeństwa i kultury Europy, komunikacja międzykulturowa, systemy polityczne państw europejskich, funkcjonowaniem przedsiębiorstw europejskich na rynku światowym, funkcjonowanie Unii Europejskiej i procesy związane z integracją europejską, kulturowe, historyczne i polityczne konteksty funkcjonowania zjednoczonej Europy, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • społeczeństwa i kultury Europy,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • systemy polityczne państw europejskich,
 • funkcjonowanie Unii Europejskiej i procesy związane z integracją europejską,
 • funkcjonowaniem przedsiębiorstw europejskich na rynku światowym,
 • polityki wspólnotowe (rynek dóbr i usług, rynek kapitałowy, polityka społeczna)
 • instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: media i komunikowanie w UE, dziennikarstwo międzynarodowe, zarządzanie firmą międzynarodową, bezpieczeństwo państwa, biznes i współpraca na rynku europejskim. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które zawiera treści ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne i kulturowe. Studenci kształcą umiejętności analityczne, które przysłużą się analizowaniu międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej również pod kątem podejmowanego ryzyka w różnym zakresie. Uczą się także, jak opracowywać i wdrażać różnego rodzaju strategie i projekty; kształcą umiejętności kierownicze i menedżerskie.

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent stosunków międzynarodowych pierwszego stopnia lub abiturient pokrewnych kierunków prawniczych, który ma tytuł licencjata bądź magistra. Studenci mogą także realizować studia podyplomowe.

Stosunki międzynarodowe w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Studia w ramach kierunku stosunki międzynarodowe są odpowiedzią na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy. Absolwenci pracują jako specjaliści na różnych poziomach administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych, w placówkach kulturalnych, w środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach krajowych, europejskich i światowych, a także w instytucjach, które uczestniczą w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych.

Abiturienci są zatrudniani w administracji państwowej i samorządowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, w organizacjach i przedsiębiorstwach, które współpracują z zagranicą, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w instytucjach bezpieczeństwa i w wojsku, w zespołach redakcyjnych mediów tradycyjnych i elektronicznych, które zajmują się problematyką międzynarodową, w biurach prasowych instytucji, które prowadzą współpracę międzynarodową, w instytucjach, które zajmują się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

Studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w organach administracji rządowej i samorządowej, w placówkach kulturalnych, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych, które rozwijają współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu, na stanowiskach menedżerów i animatorów sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach edukacyjnych, muzealnych, kulturalnych, w wydawnictwach, w instytucjach finansowych, w instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w instytucjach opartych na wolontariacie zajmujących się problemami społecznymi.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

 

Studia w Łodzi w ramach stosunków międzynarodowych są niezwykle popularne wśród pasjonatów prawa i polityki. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu nawet na studia niestacjonarne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe w czasach gruntownie rozwijającej się gospodarki i sytuacji polityczno-społecznej wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy polityka, prawo i gospodarka znajdują się w zakresie Twoich zainteresowań?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i potrafisz pracować w grupie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi w zakresie stosunków międzynarodowych są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu nawet na studia niestacjonarne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Kierunek stosunki międzynarodowe w Łodzi jest bardzo popularny wśród propozycji studiów prawniczych.

Karol, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Sytuacja na arenie międzynarodowej dynamicznie się rozwija, dlatego specjaliści w zakresie stosunków międzynarodowych są teraz niezbędni. Specjalizuję się w mediach i komunikowaniu w Unii Europejskiej. Kierunek jest bardzo interesujący, a co najważniejsze, opłacalny.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)