Kultura i sztuka współczesna - Łódź

Kultura i sztuka współczesna - Łódź

Kultura i sztuka współczesna - Łódź
Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Kultura i sztuka współczesna studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku kultura i sztuka współczesna w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi kulturę i sztukę współczesną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych oraz ich powiązaniu z życiem społecznym, ekonomicznym i politycznym.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Kultura i sztuka współczesna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w agencjach kreatywnych, agencjach reklamowych, działach marketingowych i public relations przedsiębiorstw.

 

czytaj dalej wszystko o Kultura i sztuka współczesna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kultura i sztuka współczesna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek Kultura i sztuka współczesna na kierunek Kultura i sztuka współczesna skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Rekrutacja na studia na ten kierunek odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Kultura i sztuka współczesna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. aktualnych praktyk artystycznych i kulturowych oraz ich powiązań z życiem politycznym, społecznym i ekonomicznym. Mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi sztuki współczesnej, kultury popularnej, dziedzictwa kulturowego czy mniejszościami kulturowymi.

Kierunki studiów w Łodzi takie jak Kultura i sztuka współczesna dają studentom możliwość wyboru ścieżki kształcenia, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Kultura i sztuka współczesna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce, literaturoznawstwa oraz socjologii. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą także wiedzę o złożonych związkach szeroko rozumianej kultury z innymi obszarami życia społecznego, na przykład z polityką czy gospodarką.

Studenci kierunku Kultura i sztuka współczesna mogą również zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji związanych z kulturą oraz marketingowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności w sektorze kultury.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, studenci mogą też zdobyć wiedzę o literaturze światowej, literaturze popularnej, sztuce w mediach społecznościowych czy public relations. Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunku Kultura i sztuka współczesna: współczesna kultura artystyczna, organizacja systemów kultury, humanistyka cyfrowa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Kultura i sztuka współczesna w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, jako archiwiści, rzecznicy prasowi, w organizacjach pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym lub aktywizacją społeczną, np. jako animatorzy. Mogą również znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej, szczególnie w działach prasowych i działach promocji, np. jako kreatorzy wydarzeń i autorzy tekstów użytkowych, w teatrach, domach kultury albo w mediach, jako dziennikarze, krytycy artystyczni czy researcherzy.

Absolwenci kierunku Kultura i sztuka współczesna mogą pracować też w wydawnictwach publikujących książki czy multimedia, np. jako redaktorzy, edytorzy, a także w przedsiębiorstwach prywatnych w działach public relations i promocji oraz w agencjach kreatywnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kultura i sztuka współczesna:

 • instytucje kultury,
 • archiwista,
 • rzecznik prasowy,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się dziedzictwem kulturowym lub aktywizacją społeczną,
 • animator,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • kreator wydarzeń,
 • autor tekstów użytkowych,
 • teatr,
 • dom kultury,
 • media,
 • dziennikarz,
 • krytyk artystyczny,
 • researcher,
 • wydawnictwa,
 • edytor,
 • działy public relations i promocji przedsiębiorstw,
 • agencje kreatywne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kultura i sztuka współczesna Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kultura i sztuka współczesna Łódź studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia