Międzynarodowe studia kulturowe - Łódź

Międzynarodowe studia kulturowe - Łódź

Międzynarodowe studia kulturowe - Łódź
Dodaj do ulubionych

25.04.2023

Międzynarodowe studia kulturowe studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
 

Studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk o kulturze, nauk społecznych oraz stosunków międzynarodowych.
 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, jednostkach administracji samorządowej i rządowej czy media.

 

czytaj dalej wszystko o Międzynarodowe studia kulturowe - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe studia kulturowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek Międzynarodowe studia kulturowe, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń, a w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń – ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe:

 • język obcy,
 • język polski,
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • historia,
 • WOS,
 • geografia,
 • informatyka,
 • historia muzyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE?

Międzynarodowe studia kulturowe to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Łodzi takie jak Międzynarodowe studia kulturowe umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk społecznych, kulturoznawstwa, nauk o kulturze czy stosunków międzynarodowych. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą np. wielokulturowości świata, zjawisk i procesów społeczno-kulturowych czy zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych, które zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury.

Studenci tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, poznać systemy filozoficzno-religijne wybranych regionów, zdobyć wiedzę dotyczącą komunikowania medialnego w kulturach czy teatrze na świecie. Kierunki studiów takie jak Międzynarodowe studia kulturowe dają studentom też możliwość zdobycia umiejętności w zakresie zarządzania kulturą, zapoznania się ze stereotypami i obrazami kulturowymi czy zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu i public relations w instytucjach kultury, animacji kultury czy ochrony dziedzictwa kulturowego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe: nowe media w dobie globalizacji, zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, multiperformatywność współczesnej kultury, warsztat dziennikarstwa internetowego.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE?

Studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Międzynarodowe studia kulturowe w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Kierunki studiów takie jak Międzynarodowe studia kulturowe dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, instytucjach kultury, wydziałach kultury instytucji samorządowych i rządowych czy stowarzyszeniach o charakterze kulturalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe:

 • wydziały kultury instytucji rządowych i samorządowych,
 • muzea,
 • teatry,
 • domy kultury,
 • instytucje kultury,
 • media,
 • redaktor/reporter,
 • animator kultury,
 • specjalista integracji międzykulturowej,
 • fundacje, towarzystwa kulturalne i stowarzyszenia o charakterze kulturalnym.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Międzynarodowe studia kulturowe Łódź studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia