Logopedia z audiologią - Łódź

Logopedia z audiologią - Łódź

Logopedia z audiologią - Łódź
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Logopedia z audiologią studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Logopedia z audiologią to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku logopedia z audiologią w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Uczelnie
W Łodzi logopedię z audiologią możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Logopedia z audiologią dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przyczyn powstawania wad wymowy, sposobów ich usuwania oraz diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Logopedia z audiologią dają ich absolwentom możliwość pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, a także podjęcia stopnia II stopnia, przez co mogą zyskać kwalifikacje nauczyciela-logopedy.

czytaj dalej wszystko o Logopedia z audiologią - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logopedia z audiologią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek Logopedia z audiologią wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Rekrutacja na studia na ten kierunek wymaga od kandydatów również udziału w egzaminie wstępnym, którego szczegóły opisane są w regulaminie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logopedia z audiologią:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ?

Logopedia z audiologią to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi. Studenci tego kierunku mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. fonetyki, pedagogiki, audiologii, logopedii czy psychiatrii. Mogą oni zdobyć kompetencje niezbędne do przyjęcia na studia II stopnia oraz do podjęcia pracy nauczyciela-logopedy.

Kierunki studiów w Łodzi takie jak Logopedia z audiologią dają studentom możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez konwersatoria i ćwiczenia czy praktyki zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logopedia z audiologią możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Logopedia z audiologią umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. teorii zaburzeń mowy, anatomii narządów mowy, głosu i słuchu czy fonologii i fonetyki artykulacyjnej. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. pedagogiki, psychologii, neuropsychologii czy psycholingwistyki.

Z zakresu logopedii studenci mogą zdobyć umiejętności i wiedzę dotyczące np. zaburzeń płynności mówienia, zaburzeń komunikacji językowej, surdologopedii czy specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Z kolei z zakresu audiologii mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak np. otoneurologia, metodyka audiofonologii czy akustyka mowy z elementami psychoakustyki.

Program studiów zakłada, że studenci kierunku Logopedia z audiologią zdobędą umiejętność porozumiwania się z wykorzystaniem różnych technik informacyjnych ze specjalistami z dziedziny m.in. psychologii, ortodoncji czy pedagogiki, a także zdobędą kompetencje do prowadzenia badań w zakresie biologicznych, lingwistycznych i psychologicznych uwarunkowań zachowań językowych czy patologii mowy i słuchu.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunku Logopedia z audiologią: zaburzenia komunikacji językowej – afazja u dzieci i dorosłych, trudności w czytaniu i pisaniu, alternatywne sposoby porozumiewania się.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ?

Studia na kierunku Logopedia z audiologią trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Logopedia z audiologią w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia na kierunku Logopedia z audiologią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w placówkach służby zdrowia czy domach pomocy społecznej, a także specjaliści emisji głosu i techniki mówienia w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach. Absolwenci tego kierunku mają także możliwość podjęcia studiów II stopnia, po ukończeniu których mogą pracować jako logopedzi lub nauczyciele-logopedzi, np. w przedszkolach, szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logopedia z audiologią:

 • placówki służby zdrowia,
 • domy pomocy społecznej,
 • specjalista emisji głosu i techniki mówienia,
 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • media,
 • logopeda,
 • nauczyciel-logopeda,
 • przedszkola,
 • szkoły,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia z audiologią Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia z audiologią Łódź studia stacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Łodzi

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Logopedia z audiologią w miastach

Nadchodzące wydarzenia