Praca socjalna - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Praca socjalna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Praca socjalna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku praca socjalna w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Toruniu pracę socjalną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Praca socjalna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. pedagogiki, psychologii, pomocy społecznej czy pracy socjalnej.
 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Praca socjalna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej czy placówkach wsparcia dziennego.

 

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PRACA SOCJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Praca socjalna wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Praca socjalna:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Praca socjalna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Praca socjalna dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Praca socjalna umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. komunikacji interpersonalnej, pedagogiki oraz psychologii. Program studiów zakłada także, że studenci np. zapoznają się z biomedycznymi podstawami rozwoju człowieka, zdobędą umiejętności z zakresu organizacji i finansowania projektów socjalnych czy zdobędą wiedzę z zakresu podstaw prawa.

Studenci kierunku Praca socjalna mogą też zdobyć umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, zapoznać się z zagadnieniami z pracy socjalnej m.in. w Unii Europejskiej, w opiece paliatywno-hospicyjnej czy w opiece u kresu życia. Mają również możliwość zdobycia wiedzy o prawnych aspektach pracy socjalnej dla polskich obywateli i cudzoziemców, a także z zakresu psychologii społecznej, socjoterapii czy socjologii małych grup.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą np. poznać sposoby diagnostyki przemocy domowej, zapoznać się ze specyfiką pracy socjalnej z ofiarami przemocy domowej czy poznać instytucje wsparcia kobiet i sposoby ich aktywizacji. Mają też możliwość zapoznania się ze sposobami poradnictwa, aktywizacji oraz wsparcia instytucjonalnego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym albo wykluczanych społecznie, np. migrantów i repatriantów czy osób z niepełnosprawnością.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Praca socjalna: rynek pracy i aktywizacja bezrobotnych, aktywizacja środowisk lokalnych, piecza zastępcza.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Praca socjalna w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Studia na kierunku Praca socjalna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także jako asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowawcy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Praca socjalna:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wychowawca.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Toruniu

Kierunki psychologiczne i społeczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia