Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Studia w Toruniu

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeśli chcesz studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny jest zróżnicowany i zależy od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W TORUNIU?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia humanistyczno-społecznego. Studia pedagogiczne przygotowują studentów do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a szansę zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, z socjologią, psychologią, także z psychologią rozwojową dziecka.

Dowiesz się, na czym polega diagnoza potrzeb istotna z perspektywy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Poznasz metodykę organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów i kończą się tytułem magisterskim.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni. Na uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny jest odpłatny.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień). 

Pamiętaj, że nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, musisz sprawdzić, w jakiej formie są one realizowane. Studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będziesz miał/a szansę nabyć lub rozwinąć umiejętności metodyczne oraz kompetencje społeczne i interpersonalne. Studenci rozwijają kreatywne myślenie, uczą się pracować w zespole, a także rozwijają umiejętności odnoszące się do prowadzenia merytorycznie wartościowej dyskusji.

Kierunek ma w dużej mierze charakter teoretyczny, ale studenci biorą także udział w zajęciach terenowych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W interdyscyplinarnie skonstruowanym programie studiów w zależności od uczelni znajdziemy takie przedmioty jak: podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychologia rozwoju człowieka, wczesna interwencja logopedyczna, podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztat diagnostyczny – poznawanie dziecka i ucznia. Studenci mogą wybrać moduł specjalizacyjny. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronie wybranej uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W TORUNIU?

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobywają potrzebne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i w edukacji wczesnoszkolnej. Zajmiesz się wspomaganiem rozwoju dzieci, indywidualizowaniem pracy z nimi, diagnozowaniem i stymulowaniem ich rozwoju.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • przedszkola
 • punkty i odziały przedszkolne
 • klasy I-III szkoły podstawowej
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • instytucje profilaktyki społecznej

Absolwenci wspierają rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyta wiedza i rozwijane umiejętności umożliwią zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych. Możesz pracować także w wymiarze sprawiedliwości, w placówkach socjalizacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Kolegium Jagiellońskim - Toruńskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Toruń studia jednolite magisterskie


Kierunki pedagogiczne w Toruniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia